• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

una2.jpgMinister van Onderwijs Omayra Leeflang is erg geschrokken van het rapport over de problemen bij de UNA. Uit het rapport dat donderdag openbaar is gemaakt blijkt onder meer dat studenten van de Sociaal Economische Faculteit door sommige docenten bedreigd en geïntimideerd worden. ‘Dramatisch’, zegt Leeflang.

Haar verdere politieke oordeel wil Leeflang pas prijsgeven in het Statendebat over de UNA dat op korte termijn wordt gehouden. Ze zegt nu al wel met een speciaal voorstel te zullen komen om te waarborgen dat jongeren zich op de universiteit veilig voelen. “Zij moeten zich veilig voelen en zich veilig kunnen uiten”. Deze aanbeveling mist de bewindsvrouw in het rapport van de commissie onder leiding van Ron Gomes Cassares.

Change manager
In het UNA-rapport wordt verder geconstateerd dat de managementstructuur en de procedures geen gelijke tred hebben gehouden met de explosieve groei van studenten en docenten. De leiding van de UNA moet worden versterkt met een vice-rector magnificus. “Die zien we als een change manager. Niet alleen noodzakelijk voor de structuur van de UNA, maar ook in de periode vanaf nu tot einde van het academisch jaar. De vice-rector magnificus krijgt drie hele specifieke taken.” Gomes Cassares somt op: ten eerste zal hij of zij belast worden met de implementatie van de aanvelingen van de Raad van Toezicht. Samen met de decaan en de Sociaal Economische Faculteit zal hij er voor moeten zorgen, dat de studenten aan het einde van het academisch jaar inderdaad inderdaad een volledig academisch jaar volbracht hebben en dat ze voldoen aan alle eisen. Als derde taak zal de vice-rector magnificus moeten fungeren als contactpersoon en aanspreekpunt voor de decanen. Voor de eerste twee taken is de vice-rector maginificus direct verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.

Meer transparantie
Op de vraag of de rector magnificus door de aanstelling van de ‘change manager’ in feite niet onder curatele komt, zegt commissievoorzitter Gomes Cassares dat “we dat niet zo moeten zien. Ik geloof dat de rector magnificus zich dan juist meer kan toeleggen op het dagelijks beleid, het accreditatie-beleid en het aanstellen van docenten en professoren, die deel uit gaan maken van de vaste staf van de SEF. Het is helemaal geen onder curatele stelling van de rector magnificus.” Volgens Gomes Cassares wordt de vice-rector magnificus juist aangesteld om veranderingen aan te brengen in de zaken die de afgelopen tijden voor problemen met de studenten hebben gezorgd. “Dus het creëren van structuren waarmee je meer tranparantie, participatie en begrip kunt krijgen. Nadat de change manager zijn taken heeft volbracht, kan hij gewoon deel uitmaken van het personeel dat direct onder de rector magnificus resulteert.”

Onprofessioneel gedrag
Over de twee à drie docenten die zich de afgelopen tijd niet professioneel hebben gedragen richting de studenten zegt Ron Gomes Cassares dat zijn commssie dit gedrag zwaar veroordeeld. Maar hij gaat er van uit dat ook hierin verandering zal komen in de komende tijd, opdat studenten niet meer de dupe worden, zoals afgelopen maanden het geval is geweest. Voor de commissie is belangrijk dat de studenten een ‘fair chance’ krijgen. Daarom moet er een gezamelijke bespreking komen over de aanbevelingen van de commissie. “De raison d’être van de universiteit zijn niet de docenten, wie heeft macht en geen macht. De raison d’être van de UNA is hoger onderwijs aan de studenten.”

Naar een nieuwe en betere UNA
De commissie van Ron Gomes Cassares doet in totaal 34 aanbevelingen in haar rapport. De voorzitter hoopt wel dat er niet over onderdelen onderhandeld zal worden zoals dat de afgelopen tijd vaak is gebeurd. Waar het om gaat is dat het gehele pakket aan aanbevelingen door alle betrokken partijen wordt besproken en dat men tot akkoorden komt. “En als het eenmaal zo ver is, dan kan de ‘change manager’ aan de slag zodat aan het einde van het academisch jaar het veranderingsproces voor 100 procent voltooid is. En dan hebben we een nieuwe maar vooral een betere UNA.”

Bron: Wereldomroep

Lees meer:
Studenten zeggen ‘ayo’ tegen rector De Bruijn
Speurneuzen aan het werk op de UNA

www.versgeperst.com