• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Bijleveld is een beetje boos op minister DickCURAÇAO – Staatssecretaris Ank Bijleveld is boos over de aanhoudende mistanden in de Bon Futuro gevangenis en over de behandeling van illegalen op Curaçao. Uit een rapport van de Europese Commissie ter voorkoming van Folteringen (CPT) bleek vorig jaar al dat het goed mis was in het Curaçaose gevangeniswezen. Bijleveld stuurde daarop direct een strenge brief naar minister van Justitie David Dick. 

Deze week werd de brief openbaar gemaakt op verzoek van de Tweede Kamer. Deze is net brief, die geschreven is op 21 december 2007, schrijft ze in niet te misverstane woorden aan minister Dick wat ze van de huidige toestand vindt. “Onder verwijzing naar het Statuut benadruk ik dat ieder land in het Koninkrijk primair verantwoordelijk is voor deugdelijke rechtshandhaving en rechtspleging. Tegelijkertijd heeft het Koninkrijk een waarborgtaak op dit terrein. In dit licht wil ik u er op wijzen dat verdragsschendingen die het comité herhaaldelijk constateert binnen het Koninkrijk der Nederlanden onaanvaardbaar zijn.”
De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties heeft nadat het rapport uitkwam direct 9,5 miljoen toegezegd voor verbetering. De 9,5 miljoen is misschien niet genoeg voor alle verbeteringen maar Bijleveld vindt dat bewindslieden ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Een hoop verbeteringen kosten geen geld; zoals het goed schoonmaken van cellen. Minister David Dick moet dus zelf de sopdoek maar eens ter handen nemen.

Geen zeepsop maar camera’s
Minister Dick liet zelf al eerder weten dat de 9,5 miljoen niet genoeg zijn voor alle nodige verbeteringen. In de Bon Futuro worden wel binnenkort ‘slimme’ camera’s ingezet op aanbeveling van het CPT. Die moeten het geweld tegen het personeel en bij de gevangenen onderling laten verdwijnen door de ‘preventieve werking’. Het CPT rapporteerde ook dat er door het personeel in de gevangenis maar ook door de politie op straat veel geweld gebruikt wordt. Aldino Schoop, woordvoerder van de gevangenis, vindt dit heel raar. “Juist doordat er binnenshuis zoveel geweld gebruikt wordt, steek- en schietpartijen, zouden bewakers daar niet eens aan beginnen. Met de type gedetineerden die we nu hebben zou je dat niet eens wagen.”

Illegalen in slechte rechtspositie
Het CPT maakte zich vooral zorgen om de behandeling van de illegalen. Zij zitten in de zogenaamde ‘Illegalen Barakken’. In hun rapport constateren zij dat de illegalen geen goede rechtspositie hebben. Zij hebben bijvoorbeeld geen advocaat, geen contact met de buitenwereld en bovendien zitten zij soms lang vast. Fred Wiel, voormalig voorzitter van de commissie van toezicht van de Bon Futuro, vindt ook dat er weinig veranderd is na het vorige rapport van het CPT. “De wachttijden zijn misschien iets verkort maar nog steeds kennen we gevallen van mensen die vastzitten, zonder dat er ooit een oordeel over hun status is geveld. Dan vind ik een grove aantasting van de mensenrechten op dit eiland. Het ministerie is uiteindelijk verantwoordelijk en die moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Er moet een onafhankelijke commissie komen die toezicht houdt op illegalen in Curaçao, illegalen zijn ook gewoon mensen.”

www.versgeperst.com