• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

staatssecretaris BijleveldCURAÇAO – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Ank Bijleveld begint pas na 10-10-10 aan de toekomstvisie van het Koninkrijk. Na deze datum vindt er een analyse plaats van de huidige knelpunten. De onderwerpen zijn volgens Bijleveld zo complex en omvangrijk dat er pas in 2011 een conceptplan ligt.

De toekomstvisie is nauw verweven met de visie op de waarborgfunctie, de manier waarop Nederland Curaçao bijstaat en ondersteunt. “Met het wegvallen van het samenwerkingsbeleid zijn met name de cruciale Koninkrijkstaken,zoals rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur, van belang bij de vormgeving van de toekomstige relatie”, aldus de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties.

Toekomstvisie
Het doel van de toekomstvisie is om nadere invulling te geven aan de gewijzigde onderlinge relaties in het Koninkrijk en deze aan te passen aan de huidige tijdgeest en toekomstige ontwikkelingen. Het bestaan van het Koninkrijk wordt in de visie niet ter discussie gesteld. De beschouwing van de Nederlandse regering richt zich op de komende acht á tien jaar, schrijft Bijleveld in haar verslag over de dienstreis naar Curaçao.

www.versgeperst.com