• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

UnaCURAÇAO – De Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) heeft een nieuwe rector. De Raad van Toezicht (RvT) heeft maandag de interim periode van Dr. Rupert Silberie als Rector Magnificus aan de universiteit afgesloten. In zijn plaats treedt Dr. Miguel Goede aan als nieuwe Rector Magnificus voor een periode van vier jaar.

De 48-jarige Goede heeft in 1987 aan de universiteit van Nijmegen zijn Masters behaald in politicologie, openbaar bestuur en organisatiegedrag. Voor zijn academische loopbaan gaf hij leiding aan het Stafbureau van het Eilandgebied Curaçao. Dr. Goede is sinds 2002 verbonden aan de UNA. Hij was eerst werkzaam als docent en programmacoördinator en daarna als decaan van de Sociaal Economische Faculteit. Sinds 2009 was Goede werkzaam als decaan van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen.

Huidige problematiek
“Mede vanwege zijn betrekkelijk jonge leeftijd, zijn academische kwalificaties en niet in de laatste plaats zijn kennis van de huidige problematiek en zijn visie op de toekomst van de UNA, hebben de Raad van Toezicht en de Commissie van Advies de overtuiging dat hij de beste kandidaat is voor dit belangrijke ambt”, aldus Herman Behr, voorzitter van de RvT. “Wij hebben goede hoop dat hij in staat is om de UNA nieuw elan te geven voor de verdere ontwikkeling van dit zo belangrijke instituut. De UNA kan en moet een prominente rol spelen in de ontwikkeling van Curaçao als land en moet als nationale universiteit het hogere kader en het nodige nieuwe leiderschap afleveren om van Pais Kòrsou een succes te maken.”

Zorgwekkende toestand
De UNA verkeert naar eigen zeggen in een financieel zorgwekkende toestand. Volgens de universiteit is het de taak van de nieuwe Rector Magnificus om op korte termijn met maatregelen te komen om de financiën een beter aanzien te geven en weer binnen de goedgekeurde begroting te brengen. Daarnaast moet de Rector Magnicifus de start van het nieuwe academische jaar voorbereiden.

www.versgeperst.com