• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het gaat beter met de bestrijding van mensenhandel op de Nederlandse Antillen. Dat valt op te maken uit het jaarlijkse Trafficking in Persons (TIP) rapport. Vorig jaar concludeerde dit onderzoek nog dat de Antillen zich niet voldoende inspande om mensenhandel te bestrijden.

Ons land kwam toen op de zogenaamde ‘watchlist’ te staan. Dit jaar zijn de Antillen ‘gepromoveerd’. Het Amerikaanse TIP  kwalificeert onze eilandengroep nu als een ‘Tier 2’ land. Deze beoordeling houdt in dat het land weliswaar niet voldoet aan alle minimumeisen, maar zich wel voldoende inspant om te voldoen aan de minimumeisen om mensenhandel uit te bannen.

Grote bereidheid
Het rapport heeft de Antillen van de watchlist gehaald vanwege de grote vooruitgang die in het afgelopen jaar is geboekt in de vervolging van mensenhandelaren. Ten tweede noemt de TIP de trainingsactiviteiten die zijn uitgevoerd om bij hulpverleners de herkenning van mensenhandel te bevorderen. Daarnaast is er van Antilliaanse zijde steeds een grote bereidheid om de Amerikaanse autoriteiten te informeren over nationale ontwikkelingen op dit vlak.

Vervolging en veroordeling
Het TIP-rapport doet ook een aantal aanbevelingen aan de Antilliaanse regering, onder meer over de vervolging en veroordeling van mensenhandelaren op alle vijf de eilanden.

Klik hier voor het hele rapport: scroll naar beneden voor de rapportage over de Nederlandse Antillen.

www.versgeperst.com