• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

sticker1CURAÇAO – Als je dinsdagmiddag langs de protestactie bij Santa Maria hebt gereden, ben je vast in het bezit van een ‘stop dutch apartheid’-sticker. Deze stickers zijn uitgedeeld door Aliansa Patriótiko, die tegen de nieuwe wet van het personenverkeer is.

De protestactie houdt Aliansa Patriótiko omdat zij tegen de nieuwe wet van het personenverkeer is, die in zou gaan bij de ontmanteling van Curaçao. Cura Errol Cova, vice-voorzitter van Aliansa Patriótiko, vertelt: “Wij vinden de nieuwe wet discriminerend. Nederlanders kunnen wanneer die wet ingaat Curaçaoënaars zo uit Nederland zetten.” In de concept-rijkswet personenverkeer waar minister van Justitie Hirsch Ballin mee bezig is, wordt een beperking gesteld aan vrij personenverkeer. De Eilandsraad van Curaçao en de parlementen van de Antillen en Aruba hebben in de afgelopen weken alledrie unanieme moties tegen de wetgeving aangenomen.

Vergadering
Vandaag is de vergadering van de Politieke Stuurgroep met staatssecretaris Ank Bijleveld van Koninkrijksrelaties. Aliansa Patriótiko vindt het niet erg dat het gesprek doorgaat, maar heeft moeite met één van de vergaderpunten. Errol Cova verklaart: ”Ze praten tijdens hun vergadering ook over een nieuwe wet voor personenverkeer. Wij vinden dat dat onderwerp er niet bijhoort. Het zou niets met de ontmanteling te maken moeten hebben. Wij willen wel dat Curaçao autonoom wordt, maar zonder deze wet.”

Racisme
Errol Cova vindt dat zij met deze actie zichzelf niet tegen Nederlanders keren. “Wij willen racisme niet met racisme beantwoorden. Deze stickers zijn niet tegen Nederlanders, maar zijn er om te zorgen dat de wet van tafel wordt geveegd.”

Sticker actie

Op het kruispunt van Santa Maria werden stickers uitgedeeld door Aliansa Patriótiko.

4 reacties op “‘We willen dat deze wet van tafel wordt geveegd!’”

 1. Met deze wet wordt het mogelijk om bepaalde nederlanders (zogenaamde Curacaoenaars) met 1 of 2 curacaose ouders en die misschien nooit of slechts een aantal keren op Curacao zijn geweest. terug te sturen. Deze vorm van straf is niet iets nieuws. Tijdens het bedrijven van slavernij (ongeveer 120 jaar terug op Curacao afgeschaft) werden ook sommige van de van vrijheid beroofde afrikanen en hun nakomelingen naar andere landen verscheept.
  Waarom moet er onderscheid tussen mensen zijn?
  Er is duidelijk sprake van apartheid want dezelfde handeling van twee personen kan als gevolg hebben dat dat alleen een van de twee het land wordt uitgezet.

 2. Het is beledigend tegenover Europese Nederlanders en tegenover mensen die geleden hebben onder de Apartheid in Zuid-Afrika
  IK ZOU HAAST MET U WILLEN HUILEN MAAR DE GESCHIEDENIS IS WEL ANDERS.
  TOT ONZER VELEN SPIJT IS HET DISCRIMINEREN VAN BEVOLKINGSGROEPEN DIE NIET TOT HET GERMAANSE RAS BEHOREN, ALTIJD EN OVERAL DOOR DE EEUWEN HEEN ALLEEN MAAR DOOR HOLANDERS OF NEDERLANDERS BEDREVEN. ZELFS DE ENGELSEN HEBBEN HUN DISCRIMINATORISCHE WETGEVING B.VVOOR DAT VAN DE NEDERLANDERS GEWIJZIGD EN HEBBEN BIJ DE HOLANDERS AANGEDRONGEN b.v.IN ZUID AFRIKA OM VAN DEZE ONMENSELIJKE BEHANDELING AF TE ZIEN. DE WOORDEN THUISLANDEN EN APARTHEID ZIJN NEDERLANDSE UITDRUKKINGEN. vwb DE “THUISLANDEN” IN HET CARIBISCHE GEBIED, CURACAO, BONAIRE, ARUBA ALSOOK DE BOVENWINDEN , DULDEN IN DE 21STE EEUW, GEEN APARTHEID EN GEEN JIMMY KRUGER(MINISTER VAN JUSTITIE IN ZUID AFRIKA TIJDENS DE APARTHEID) NU OPEENS OPGESTAAN IN DE PERSOON VAN MINISTER VAN JUSTITIE ERNST HIRSCH BALLIN, EEN NEDERLANDSE MINISTER. hISTORISCHE AANTEKENINGEN OVER DE GRUWELDADEN DOOR HET NEDERLANDSE VOLK DE MENSHEID AANGEDAAN LIEGEN ER NIET OM,

  RUPERTO

 3. Onafhankelijk van waar het exact over gaat vind ik het onnodig kwetsend om de term ‘Dutch Apartheid’ te gebruiken.

  Apartheid is het mom waaronder in Zuid-Afrika vreselijke dingen gebeurd zijn en is totaal niet te vergelijken met wat er nu met de wet personenverkeer gebeurt. Het is beledigend tegenover Europese Nederlanders en tegenover mensen die geleden hebben onder de Apartheid in Zuid-Afrika.

 4. Het gaat er niet om brave Curacaoenaars uit Nederland te gooien. Het gaat erom om mensen die iets op hun kerfstok hebben terug te kunnen sturen naar het land van herkomst.
  Dus ik vraag me af hoe de AP die boodschap over de vloer heeft gebracht.