• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Isla heeft de maximaal toegestane hoeveelheid uitstoot van zwaveldioxide overschreden. Dat blijkt uit metingen die zijn gedaan bij de Joodse begraafplaats Beth Haim. Uit deze gegevens komt naar voren dat de norm in iets meer dan een maand tijd al twaalf keer is overschreden.

Door een vonnis van de rechter, dat op 12 januari is uitgesproken, mag de olieraffinaderij maximaal 80 microgram/m3 zwaveldioxide (SO2) per jaar uitstoten. De resultaten van het meetstation worden nog wel gecontroleerd door medewerkers van GGD Amsterdam.

Langdurige discussies
Peter van Leeuwen, voorzitter van de stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC), vindt het belangrijk dat de metingen worden gecontroleerd. “Er wordt al zo lang gediscussieerd over welke rekenmodellen van welke deskundigen nu een juiste weergave geven van wat er werkelijk in de lucht zit. Door de metingen te checken komt er eindelijk een einde aan deze discussie.”

Verschillende metingen
Deskundigen van stichting Advisering Bestuursrechtspraak uit Den Haag hebben in opdracht van de rechtbank berekeningen uitgevoerd bij de Isla. Zij beweren dat er nauwelijks sprake is van een te hoge uitstoot van zwaveldioxide. Om het tegendeel te bewijzen heeft stichting SMOC deskundigen van de Universiteit van Wageningen en Utrecht ingeschakeld. “Zij hebben op wetenschappelijke basis berekend dat de norm grof wordt overschreden. In een tijdsbestek van 36 meetdagen is de norm al twaalf keer overschreden”, vertelt Van Leeuwen. Het is de bedoeling om de meetresultaten online te plaatsen, zodat iedereen het kan zien.

www.versgeperst.com