• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Gofrie van LieshoutCURAÇAO – Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) sluit op 1 oktober. In juli besloot de overheid om op de begroting geen fondsen meer voor het KBB te reserveren. “We hebben het hier over slechts 600.000 gulden per jaar voor een uiterst waardevolle dienst”, zegt Gofrie Van Lieshout van KBB.

Het KBB werd in 2008 opgericht met financiële steun van het Sociaal Economisch Initiatief (SEI). Na drie jaar als pilotproject te hebben gedraaid zou de overheid de stichting subsidiëren. Het doel van KBB is om bij te dragen tot een betere verhouding tussen de vraag op de arbeidsmarkt en het aanbod, zo schrijft Caribisch Netwerk.

Continuïteit
Het grootste probleem dat de KBB in de loop der jaren merkte is dat de overheid geen integraal beleid heeft voor beroepsonderwijs, zegt Van Lieshout. “Dit heeft zijn weerslag op de werkeloosheid en economie. We hadden meer succes gehad als dit het geval was geweest. Mijn punt is niet dat de KBB moet blijven bestaan, maar er moet wel continuïteit zijn. Het kan niet zo zijn dat iedereen op zichzelf blijft werken en dat er nu in andere instanties moet worden geïnvesteerd, terwijl zowel de kennis als de expertise al bestaan.”

Valse hoop
“Ik had de valse hoop dat alles opgelost zou worden, aangezien premier Ivar Asjes mij dit vorig jaar verzekerd heeft”, gaat Van Lieshout verder. De reden voor de stop is volgens Asjes niet de kwaliteit van de diensten van de KBB, maar het gebrek aan begroting. “Ik ben zeer teleurgesteld dat de overheid de waarde van het kenniscentrum niet heeft ingezien. Ik vind dat de onderwerpen die de KBB behandeld altijd boven de politiek moeten staan”, voegt ze toe.

Integrale structuur
De instantie die het merendeel van de projecten van het KBB zal overnemen is het Nationaal Platform voor Ontwikkeling van de Jeugd. Daniel Corsen Jr. en Ellie Hellings zijn de coördinatoren van het platform Jeugdontwikkeling, dat sinds april operationeel is. “Met het vestigen van het platform jeugdontwikkeling zal er nu wel een integrale structuur zijn”, legt Corsen Jr. uit. “De activiteiten van de KBB zijn buitengewoon belangrijk, en zijn opgenomen in ons actieplan.”

Leden platform
Het platform bestaat uit de ministeries van Onderwijs, Justitie, Algemene Zaken, Volksgezondheid, Milieu en Natuur, Sociale Zaken Arbeid en Welzijn, Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, Kamer van koophandel, vakbonden, de Raad van Kerken, Bos di Hubentut, FAJ en Jeugd Centrale Curaçao. Over twee maanden moeten Corsen Jr. en Hellings een voorstel indienen over de KBB projecten.

Beter uitvoerbaar
Volgens Hellings moeten de activiteiten van het KBB doorgaan, maar moeten ze financieel beter uitvoerbaar gemaakt worden. “Wat we anders zullen doen wanneer de begroting voor het actieplan gegarandeerd wordt, is dat elk ministerie geld op haar begroting heeft staan voor de komende projecten”, zegt Corsen Jr.

Foto: Deya Mensche

www.versgeperst.com