• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Miguel GoedeCURAÇAO – De University of Curaçao (UoC) heeft onrechtmatig gehandeld in de zaak aangaande het ontslag van Rector Magnificus Miguel Goede. Zo luidde het oordeel gisteren van het Gerecht in eerste Aanleg. Goede werd in augustus 2011 op staande voet ontslagen door de Raad van Toezicht (RvT) van de toenmalige UNA.

De RvT beschuldigde hem onder meer van fraude.

Kort geding
In december 2011 oordeelde de rechter in een kort geding dat de UNA geen dringende reden had voor het ontslag van Miguel Goede als Rector-Magnificus. De rechter heeft toen een vordering tot maandelijkse betaling van een voorschot op schadevergoeding toegewezen.

Civiele rechter
In juni 2012 vocht Goede zijn ontslag aan bij de civiele rechter. Hij werd toen in het gelijk gesteld op inhoudelijke gronden, maar werd verwezen naar de LAR-rechter (Landsverordening Administratieve Rechtspraak van de Nederlandse Antillen). Het rapport van accountant Terry Hernández, dat ten grondslag was gelegd aan de beschuldigingen van fraude, vertoonde ernstige gebreken, aldus de rechter. Goede werd in 2014 niet-ontvankelijk verklaard.

Heroverweging ontslagbesluit
Wel benadrukte de LAR-rechter destijds dat de UoC de rechtsplicht heeft om ontslagbesluiten te heroverwegen. De universiteit weigerde echter om aan deze rechtsplicht te voldoen. Goede spande daarop en nieuwe civiele rechtszaak aan op grond van een ‘onrechtmatige overheidsdaad’.

Zwaar aangerekend
Goede is in het gelijk gesteld. Volgens de rechter ‘heeft de UoC Goede misleid door zich bij de civiele rechter op het standpunt te stellen dat zijn ontslag een privaatrechtelijk karakter had. Het niet voldoen aan haar rechtsplicht om de ontslagbesluiten te heroverwegen wordt de UoC zwaar aangerekend.’ De rechter heeft Goede een schadevergoeding toegewezen omdat de UoC ‘ernstig tekort is geschoten in haar verplichting als goed werkgever te handelen’. Volgens goede handelde de universiteit uit politiek belang.

Opgelucht
Goede laat in een persbericht weten opgelucht te zijn. “Het is een lange weg geweest maar ik ben blij met de uitkomst. Ik hoop dat dit boek nu eindelijk gesloten kan worden.”

4 reacties op “Miguel Goede hoopt boek nu eindelijk te kunnen sluiten”

 1. Dambruck staat zo heb ik gehoord ook op de payroll van Girobank als toezichthouder.

  Daar hebben de directeuren Garcia en Capella voor zijn ogen 10 miljoen dollar verduisterd.

  Het lijkt er daarom op dat Dambruck een payaso is die niet bepaald om zijn kritische waarnemeningsvermogen is neergezet bij UNA en Girobank.

 2. COllege geld maar weer verhogen

 3. De Pueblo Solberano marionetten Flocker en Dambruck dienen voor iedere cent van dit financieel drama aansprakelijk te worden gesteld.

 4. Partijen kunnen nog in hoger beroep. Helaas is er nog geen einde aan de uitwassen van de Schotte-regering. De belastingbetaler zal ook nu weer opdraaien voor de totale kosten van zo’n 500.000 nafjes opdraaien en dat is toch beduidend meer dan voor Fraudelien Wiels en Tara Asjes.