• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

errol cova (CN)CURAÇAO – “Lesgeven op Curaçao is improviseren. Officieel heb je een ‘programmering toetsing en afsluiting’. Daarin is vastgesteld wat voor onderdelen ik moet becijferen. Ik kan me daar niet aan houden want ik heb geen geschikt lokaal om les te geven en er is weinig materiaal.” Dat zijn de woorden van een van de vele docenten die maar moet roeien met de riemen die zij heeft.

“Het is heel lastig, zeker sinds het gratis onderwijs is ingesteld. Bijvoorbeeld uitstapjes zijn veel moeilijker geworden”, vertelt de sportdocent. “Ouders moeten meer bijdragen. Sommige ouders kunnen dat niet. Dat is sneu voor de kinderen die uiteindelijk niet meekunnen”, zo schrijft Caribisch Netwerk.

Creatief zijn
Een docent Engels staat haar bij. “Als docent moet je creatief genoeg zijn om aantrekkelijk les te geven met weinig hulpmiddelen.” De moeilijke overgang naar gratis onderwijs heeft zij ook meegemaakt. “Er waren veel problemen met het aanleveren van boeken. Als docent mocht je ook niet veel kopietjes maken, want daar werd weer op bezuinigd door het schoolbestuur.”

Goedkoop onderwijs
“Gratis onderwijs klonk als muziek in de oren maar de uitvoering is fataal geweest”, zegt oud-leraar Errol Cova. Hij was jarenlang de voorzitter van de Onderwijsvakbond en is nu voorzitter van Fundashon Kalidat Profeshonal Edukashonal Kòrsou (KPEK), een organisatie die met mensen uit het onderwijs werkt aan de ontwikkeling van onderwijs op Curaçao. “Uiteraard moet het onderwijs voor iedereen totaal toegankelijk zijn. Men heeft gratis onderwijs vertaald naar gratis boeken en methodes. Maar onderwijs moet ook goed zijn. Ik wil geen goedkoop onderwijs.”

Zes ministers
Volgens Cova denken de autoriteiten teveel dat beleid een aaneenschakeling is van ad hoc beslissingen. “Er wordt niet voor de lange termijn gepland, met het gevolg dat het bij elke wisseling van ministers en kabinetten misgaat. Afgelopen vier jaar hebben we een record van zes ministers gehad.”

Schoolbesturen
Daar komt bij dat Curaçao meer dan zeven schoolbesturen kent met ieder haar eigen beleid. “Zolang er geen eenduidig beleid wordt geformuleerd door de overheid, is dat een obstakel. De relatie tussen overheid en schoolbestuur is een machtsspel geworden”, zegt Cova. “Dat komt het onderwijs niet ten goede want in de praktijk zijn er zeven overheden.”

Macht
Oud-leraar Edward Melfor bevestigt dat. Hij is voorzitter van Bo Mes Forsa, een stichting die kinderen onder andere helpt met huiswerkbegeleiding. Hij is ook werkzaam in het onderwijsveld. “De versplintering van schoolbesturen is een probleem. Door gebrek aan overkoepelend beleid heeft elk schoolbestuur de ruimte om veel zelf in te vullen. Dat is erg lastig om te checken door de Onderwijsinspectie. Het zijn uitvoerende organisaties met grote macht.”

Andere beleidsmakers
Deze macht hebben ze, volgens Melfor, onder andere naar zich toe kunnen trekken door de wisseling van Onderwijsministers. “Als je om de haverklap tegenover een ander beleidmaker zit, dan ga je gewoon je eigen beleid maken.”

Lange termijn
Er wordt volgens Cova ook totaal niet vooruit gekeken. “Vergrijzing van het lerarenkorps is een groot probleem. Vaak krijgen leerlingen een aantal maanden een vak niet op school omdat er simpelweg geen leraar beschikbaar is. “Mijn dochter heeft weken geen natuurkunde gehad, omdat er een leraar is opgestapt. Haar klas loopt achter en nu is het schooljaar al op zij eind”, bevestigt vader Ricardo Martinus. “Vorig jaar was er hetzelfde probleem met biologie.”

Frustratie
Cova merkt tijdens zijn gesprekken met docenten dat de grootste frustratie het gebrek aan eenduidig beleid is. “De leraar heeft geen tools. Hoe pas je moderne technologie toe op de leerling, als je geen materiaal hebt? We moeten ons aanpassen aan de leerling. Je moet je niet vervreemden van de wereld die zij beleven.”

Foto: Leoni Leidel-Schenk

6 reacties op “‘Gebrek aan eenduidig beleid nekt gratis onderwijs’”

 1. Het probleem van dit alles mensen, is het feit dat Curacao in een jammerlijke (onderwijs) fase zit die heel, maar ook heel moeilijk is om uit te komen, om niet te zeggen dat het ONMOGELIJK is. Al wordt het onderwijs aldaar wél of niet gesubsidieerd, het is en blijft een zwak en leeg en slecht onderwijs. Het slecht gegeven onderwijs op Curacao heeft droevige gevolgen. Dit soort onderwijs zorgt ervoor dat het eiland balanceert op de rand van de ondergang. Onderwijsdeskundigen in Nederland trachten met wanhoop programma’s te lanceren(voor Curaçaose geslaagde leerlingen) om de situatie recht te trekken, maar er bestaat weinig overeenstemming met betrekking tot wat er gedaan moet worden. Er is geen uitkomst. En dit alles voor op Curacao zogenaamde “AFGESTUURDE” of “GESLAAGDE” leerlingen. De kwaliteit wat een kind op Curaçaose leert, is ver beneden peil. Deze kinderen proberen zich te midden van een afbrokkelend (onderwijs) systeem staande te houden. Dit alles op zich is geen aanmoediging en/of discipline voor de ouders om hun kinderen te helpen en te ondersteunen. De leraren hebben geen interesse in hun leerlingen. Trouwens, zij (leraren) hebben hun diploma’s wél op zak. So what. De ervaring heeft dit aangetoond. Ouders komen niet naar school wanneer de leraar hen daarom vraagt. Ouderavonden zeggen hun niets. Het onderwijs geven in het Papiaments moet met haast afgeschaft worden op Curacao, en vervangen worden door Nederlands onderwijs. En ja, hiervoor moet uitgekeken worden naar Nederlandse docenten die hiervoor in staat zijn om over te komen. Het kan écht niet zo doorgaan op Curacao. Behaalde diploma’s op Curacao zijn waardeloos in Nederland. Het schrijven en het spreken van de Nederlandse taal in Nederland na de behaalde diploma’s op Curacao, zijn abominabel. Er moet serieus hieraan gewerkt worden. Curaçaoënaars zijn in het geheel niet dom. Maar als er adequate onderwijs ontbreekt, dan zijn de hekken verhangen. Waarom de burgers, de ouders niet opkomen voor de belangen van kind(eren) is voor mij nog steeds een raadsel. Net zoals Curacao de Nederlanders heeft vervangen voor eigen volk die al het werk zelf kan doen, en ingezien heeft dat zij zich vergist hebben, dat zij hebben gefaald, is het nu tijd om de kansen te laten keren. VERVANG DEZE REGERING VOOR EEN NEDERLANDSE REGERING. LEG ALLE OVERHEIDSINSTANTIES TERUG IN HANDEN VAN NEDERLANDSE EXPERTS ZOALS HET WAS VÓÓR 30 MEI 1969. EN DE RUST, DE VREDE, DE ZEKERHEID, DE WELVAART ZAL STELLIG TERUGKEREN OP ONZE DUSHI CORSOW. HET IS NOG NIET TE LAAT, MAAR DE DEUR STAAT WÉL OP EEN KIER……………………………………………………………………………………….

 2. En Cova… ahum…
  Er staat weer een pajasso op.
  Ziet weer mogelijkheden tot eigen gewin.
  En een misplaatste erkennings zucht.

 3. Onderwijs werd altijd al gesubsidieerd.
  Per school werd exact uitgerekend wat de vergoeding per leerling is.
  Op niveau van oppevlake, leraren, zelfs op kwaliteits niveau van de leraren. Dat lag rond de 8000 naf per leerling per jaar.
  Er waren rond de 35.000 leerlingen per jaar.
  De scholen intresseerde zich niet voor uitval.
  En gaven dit vaak niet eens op. Zodat de vergoeding wel kon worden geincasseerd. Op Curacao zijn mensen bijzonder goed in het niet volledig zijn in informatie. Schitteren in het weg laten van details.
  Palu ta sla mi. Als je dronken tegen een stilstaande boom rijd.
  Dwing de politiek echte details te geven.
  Vraag echt door. En doe research.
  En neem niks aan zonder degelijk onderzoek.

  .

 4. Het ‘gratis’ onderwijs geeft de overheid en de politiek veel te veel macht en invloed op het onderwijs. Als je ergens voor betaalt kun en mag je eisen stellen. Door het ‘gratis’ te maken wordt het geaccepteerd zoals het is. Je kunt niet protesteren door niet te betalen.
  Het alternatief voor dit onderwijs is het privé onderwijs. Diegen die dit willen en kunnen betalen van hun netto inkomsten zullen dat steeds meer gaan doen.
  Let wel, zij hebben dus al bijgedragen aan het ‘gratis’ onderwijs via de belasting.
  De vraag naar prive onderwijs zal stijgen, het aanbod dus ook. Dit zal de verschillen in de samenleving vergroten. Dat zal niet het gewenste effect zijn voor de PS.

  Het zou mij niet verbazen als binnekort het prive onderwijs zal worden tegen gewerkt door de overheid en de politiek.

 5. Het geld en de leermiddelen gaat allemaal naar die zakkenvullers in de politiek.

 6. Gratis bestaat niet, en kwaliteit zal hoe dan ook er onder lijden en wie gaat dat betalen en ga gauw terug naar de basis.
  Er zijn belangrijke pijlers in het leven ,goed onderwijs een goede gezondheidszorg en orde en regels !