• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

leeringen (caribisch netwerk)CURAÇAO – Zo’n vijftig demonstranten mochten gisteren het Fortplein niet betreden. Met megafoon probeerden ze alsnog minister van Onderwijs Irene Dick te bereiken. Ouders en leerlingen maken zich kwaad om de solo-actie van Dick, die eigenhandig besloot niet mee te gaan in de strengere exameneisen die Nederland hanteert, zo schrijft Caribisch Netwerk.

Leerlingen die examen doen mogen slechts één onvoldoende hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde, en niet lag
er dan een vijf. De Onderwijsminister vindt dit te streng en negeert deze exameneis.

Anneke Polak spreekt met ouders, leraren en leerlingen.

Achteruitgang onderwijs
De Raad van Ministers vergadert vandaag over dit besluit, want ook al is de groep demonstranten klein, gehoord worden ze wel. “Dieper kunnen we niet zakken”, zegt een lerares Spaans en Papiaments die al dertig jaar in het onderwijs werkt. Zij bespeurt al zo’n tien jaar een achteruitgang in het onderwijs. “De havo stelt nu al niets meer voor. Als we deze leerlingen een examen zouden voorleggen van tien jaar geleden, zou niemand nog een voldoende halen.”

Diploma
Een leerling die volgend schooljaar examen gaat doen op de havo, heeft een protestbord gemaakt. “Wij streven naar kwaliteit”, staat er op. “Deze veranderingen zetten mijn toekomst op het spel. Onze diploma’s krijgen niet dezelfde erkenning in het buitenland als de diploma’s van Nederland.”

Foto: Anneke Polak

10 reacties op “Schreeuw van ouders en leerlingen om kwaliteit onderwijs”

 1. We all agree that the education on Curacao is bad to say the least. That the Ministers want to have a better educational system is understandable. But the question is why do they obligate all the students to study Papiaments? According to the Language spoken all over the world; Mandarin is the most with 955 million at a rate of 14.4% of the worlds population. The second is Spanish with 405 million or 6.15% and the third is English with 360 million or 5.43% of the world’s population. Far down the list is Dutch and it is spoken by 21 million or 0.32% of the world’s population. The total population on Curacao and Aruba combined is about 264,589 people. Should you have Papiaments in schools? – Yes but as a third language and not the entire education! We are setting our children up for failure to pursue/continue their education abroad in Holland, USA or elsewhere. Now you have Ms. Gerladine Dammers stating that Bonaire should have their education in the mother language. She has the nerve to compare that St. Eustatius is having it’s education in its mother language (= English) the third most spoken language in the world. This is why we are achieving the greatest failures of our educational students to better our countries for the generations to come. Come on people and smell the roses of your success.

 2. Met de “verplichte” dicriminatoire invoering van de “instructie” taal is de basis van het probleem begonnen. Als voorgezet onderwijs is gebaseerd op examens in een “andere” taal. Dan moet je of zorgen dat je het in je “eigen” taal beter kunt doen, of je richt je op een andere hoofd taal of je confirmeerd je aan de examen taal.
  Examens Havo en VWO zijn in het Nederlands. En goed lezen en begrijpen wat er staat is heel belangrijk bij examens.
  Wordt op basis scholen Nederlands als bijvak onderwezen dan kweek je een probleem in het voorgezet onderwijs.
  Als een gekleurde op Curacau geboren persoon naar Nederland gaat om te studeren dan is er een feestelijke uittocht en zelfs feestelijk onthaal in Nederland.
  Maar als die persoon terug komt (wil komen) met een titel. Dan wordt die persoon hier niet met gejuich ontvangen, nee dan is het in eens een Makamba Pretu.
  Dat is ook dicriminatie en wellicht zelfs (omgekeerd) racisme.
  Wil je als “groep” / “land” vooruit gaan en wil je het stigma van het “gevoel van domheid”, waar mijn inziens een groot gedeelte van het gevoel van discriminatie aan is gekoppeld, van je afwerpen en wil je groeien dan moet je zeker niet dingen makkelijker maken maar juist moeilijker. Wil je respect krijgen dan moet je juist alles wat je hebt investeren in de beste scholing van je kinderen.
  Ja je zal moeten accepteren dat scholing maakt dat je anders gaat denken. Dat betekend niet dat andere mensen dommer zijn, nee scholing geeft mogelijkheden tot een bredere en diepere manier van kijken. Vooroordelen zijn bijna altijd gebaseerd op een gebrek aan kennis.
  Barac Obama, Oprah Winfrey, Colin Powell, en jammer dat het niet meer kan maar zeker Nelson Madela, vraag eens aan hen wat de waarde is van goede scholing en of je diplomas maar makkelijker moet maken.

  http://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2012/09/18/the-education-of-oprah-winfrey-how-she-saved-her-south-african-school/

 3. @ Bas. PS heeft zich alleen ingezet om de naam van PSC te veranderen en verder niets.

  Hoho, je vergeet dan toch het gratis onderwijs ondanks de aanwezige subsidieregeling voor minder draagkrachtigen, waardoor nu ook kinderen van rijke ouders zoals Charles Cooper gratis onderwijs krijgen. De 80/20-regeling schijnt nog in het vat te zitten. Geen van allen zinvolle en succesvolle acties. Als Irene Dick’s plannen niet worden ingetrokken hebben we weer een mislukking/mislukkeling van PS-oorsprong en Whiteman denkt, dat hij geen buil kan vallen door zelfs helemaal niets te doen. Een vreemde kronkel, als z’n gewicht maar op peil blijft.

 4. PSC zou voor Pueblo Soberano College kunnen staan! Terug die letters!

 5. We hebben nu al 5 Ministers van Onderwijs gehad van de PS en met als gevolg onderwijs op Curacao is een grote zooi. PS heeft zich alleen ingezet om de naam van PSC te veranderen en verder niets.

 6. Dit is een volstrekt zinloze actie. De junta in Fort Amsterdam zal niet luisteren. Waarom ook? Houd de bevolking dom en maak ze als het even kan nog dommer. Zo kunnen de zakkenvullerij en het nepotisme van de stamhoofden lekker doorgaan. Echt hopeloos en dit land glijdt zo steeds verder in de afgrond.

 7. Henry.
  Rond de 8000 naf per jaar.
  Er is een overheids dienst die de vergoeding aan de scholen exact uitrekent.
  Maar ook dat werdt bewust getorpedeerd.
  Ze weten niet eens exact hoeveel leerlingen er zijn.

 8. De zgn Di-Nos-E-Ta brengt alleen maar meer macht voor een kleine afro-caribbische elite en het volk word maar dommer en dommer en meer apatisch..

 9. Kijk ‘ns aan. Deze lerares Spaans/Papiaments (dushi lenga swa) “bespeurt” al tien jaar achteruitgang in het onderwijs. Wie weet, misschien/ongetwijfeld heeft zij hierover gesproken met haar meerdere, maar niemand luisterde naar haar, ook de onderwijs inspectie niet, haar stem was een stem in verlaten woestenij die niemand hoorde. Deze waakzame, wakkere, oplettende en pientere lerares heeft met haar speurneus, haar kennis, haar wijsheid en haar onderscheidingsvermogen opgemerkt dat de houding die vele onderwijzers hebben ten aanzien van datgene wat zij onderwijzen, een aanzienlijke invloed heeft op de kwaliteit van hun onderwijs. Elke onverschilligheid zal waarschijnlijk ook aan hun leerlingen duidelijk worden en op hen overslaan. Deze lerares merkte stellig op dat deze onderwijzers apathisch staan tegen de kostbare onderwijs die zijzelf onderwijzen. Ze hebben geen liefde voor hun werk. Zij staan niet achter wat zij onderwijzen. Deze dame “bespeurt” (net als Sherlock Holmes) achteruitgang in het onderwijs. De laatste tien jaar was het kraakhelder, zeker. Maar………….de kwaliteit van het onderwijs op Curaçaose scholen is al 4 (vier) decennia hét onderwerp van verhitte discussies geweest, vooral na 30 Mei 1969. Volgens het toenmalige leerplan zou het aantal lesuren dat aan het onderwijs op Curacao is gewijd, voor drastische en positieve verbetering zorgen. Is dat zo? Is het gelukt? NO SEÑOR, NO WAY,NUNCA. Iedereen vreesde dat dit soort onderwijs (in het Papiaments vooral) deel zal uitmaken van een poging het prachtig achtergelaten erfgoed, hét model van de “FRATERS UIT TILBURG” geleidelijk uit Curacao uit te roeien, vaarwel te zeggen. Wat óók gebeurde. Ja, waar kon mensen kwaliteitsonderwijs krijgen dat tot persoonlijke participatie aanmoedigde, hun kennis van de wereld rondom hen uitbreidde en hun geestelijke waarden én normen bijbracht die hun leven heeft kunnen veranderen? Welk onderwijs stelde hen in staat goede en praktische beslissingen te nemen voor de toekomst. Welk onderwijs stelde hen in staat een goede vader (moeder) en echtgeno(o)t(e) te zijn voor hun partner in een prachtige en stabiele, standvastige en onwrikbare huwelijk?? Welk onderwijs legde de nadruk op goede morele maatstaven en beschaafdheid, en laat zien hoe men een betere kwaliteit van leven kan bereiken en een deugdelijke hoop voor de toekomst bood??? Juist, HÉT ONDERWIJS AFKOMSTIG VAN FRATERS UIT TILBURG. Hoe verrassend het misschien ook lijkt, we kunnen dit vol vertrouwen beantwoorden: HUN AAN ONS GEGEVEN ONDERWIJS WÁS EN ÍS NOG STEEDS: K W A L T E I T S O N D E R S W I J S.

 10. De PS zegt op te komen voor het belang van het ‘volk’. Welke mensen bedoelen ze daar mee? Deze actie in combinatie met het zogenaamde gratis onderwijs lijkt op de politisering van het onderwijs. De politiek en de overheid krijgt zo steeds meer invloed op het onderwijs. Het gevolg zal waarschijnlijk zijn dat de vraag naar prive onderwijs gaat toenemen. Dat lijkt een slechte ontwikkeling omdat het als duur en daarom ontoegankelijk bekend staat.
  Echter hoe veel kost het huidige onderwijs per leerling per jaar? Allemaal betaald van belastinggeld. Opgebracht door onder andere het ‘volk’. Welke politcus of journalist kan dit uitzoeken?