• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Omayra LeeflangCURAÇAO – “Minister Irene Dick is een gevaar voor ons onderwijs.” Dat vindt Omayra Leeflang. Het Statenlid laat weten dat ze het niet eens is met de solo-actie van Dick om de strengere exameneisen die in Nederland gelden te negeren. Leeflang vindt het ‘diep triest’ dat Dick zich schuilt achter een ‘slachtofferverhaal over de moedertaal van het Curaçaose kind’.

“Het slachtofferverhaal van minister Dick dat de moedertaal van het Curaçaose kind geen Nederlands is en dat daarom de havo/vwo-eisen moeten worden verlaagd, is echt diep triest”, aldus Leeflang. Het besluit van de minister zorgde voor veel verontwaardigde reacties over de kwaliteit van het onderwijs op Curaçao.

19 reacties op “Leeflang: ‘Dick is een gevaar voor ons onderwijs’”

 1. Zorro, goed geheugen ja klopt en ja dat zal het inderdaad zijn… 🙂
  Tijd voor belangrijke dingen is altijd te maken.

 2. @ Caramba. Raar.. Ik schrijf iets en het komt als Zorro te voorschijn ?

  Als ik me goed herinner, heb je al eerder iets merkwaardigs aan de hand gehad. Enfin, waar het hart vol van is daar stroomt de mond van over 🙂

 3. Raar.. Ik schrijf iets en het komt als Zorro te voorschijn ?

 4. @ Caramba. Heb nog niet echt kunnen vinden welke kleur het is geworden.
  Mevr. Leeflang direct benaderen, tja ze heeft nog een fles White Zinfandell van me te goed geloof ik. Ik heb haar wel eens persoonlijk ontmoet en de hand geschud lang geleden, maar zou mevr. Leeflang open staan voor mijn input ?

  Ik dacht de kleuren blauw/groen zoiets als van de wielerploeg van Movistar. Die fles komt mij toe, maar je opvolgreactie voor de overhandiging bleef merkwaardigerwijze uit, hoewel je al zegt dat je wel eens wat mist. Elke zinvolle input zal ze waarderen en als je het erg goed en sinsero doet zou ze je zomaar in haar partij kunnen binnenhalen :-), maar tijd lijkt een struikelblok voor je te zijn.

 5. Geachte Zorro,

  Ok ok Excuus. Un Kòrsou Hustu. ergens rond 21 januari 2015
  Ja ik mis wel eens wat. Ik ben regelmatig in het buitenland. En ik moet ook hard werken voor centjes voor m’n kinderen etc.
  Heb nog niet echt kunnen vinden welke kleur het is geworden.

  Mevr. Leeflang direct benaderen, tja ze heeft nog een fles White Zinfandell van me te goed geloof ik. Ik heb haar wel eens persoonlijk ontmoet en de hand geschud lang geleden, maar zou mevr. Leeflang open staan voor mijn input ?

 6. @ Caramba. Ze moet snel gaan regelen dat ze een party heeft.

  Je wilt ons toch niet doen geloven, dat je dit nieuws hebt gemist? Schaam je.

 7. Om t eerlijk te zeggen.
  Ja ik denk dat mevr. Leeflang tot een van de betere politici behoort.
  Maar betere adviseurs zijn wel noodzakelijk en ook beter doordenken van scenarios Wat consequenties kunnen zijn.
  Ze moet snel gaan regelen dat ze een party heeft.
  Want als de bende nu uiteen valt is ze te laat met de termijn.
  Curacao is zo mooi.
  Maar waarom laten we dat niet zien. Met z.n allen.

 8. Caramba, het lijkt me toch echt het allerbeste voor je eigen genoegdoening en voortschrijdend inzicht om de discussie met Omayra Leeflang rechtstreeks te voeren. Zij is altijd per mail bereikbaar en regelmatig per telefoon. Overigens is zijzelf haar adviseur en heeft niemand zoveel kennis van zaken.

 9. Geachte Zorro,.we hebben deze discussie vaker gevoerd.
  Het probleem zit hem niet in wat nevrouw Leeflang bedoelt, maar in de manier waarop ze t heeft vastgelegd. Intensies ok maar ze wordt blijkbaar misbruikt door adviseurs die haar hielpen bj de vastlegging.
  Want nu is ze verantwoordelijk voor de creatie van de mogelijkheid tot gijzeling van de toekoms van de jeugd op Curacao Door “de bevoegde” overerheid.
  Waar bij de regel nu “of” is en niet en.

 10. Gelukkig is het onheil, dat Dick over hyet onderwijs wilde afroepen, in de kiem gesmoord en gaat er een nationale dialoog komen om het onderwijs echt beter te maken. Dat is toch een mooi en nobel streven.

 11. Tot de wettelijk vastgelegde instructietalen voor de Antilliaanse eilanden door ex-minister Leeflang was er geen enkele wettelijk vastgelegde officiele instructietaal. Een ieder mag daar wat van vinden. Volgens mij was het een officiele bevestiging van een bestaande situatie en een vrije keuze. Niets was/is verboden.

 12. Zeker meneer Sambo, Mevrouw Leeflang heeft de landsverordening aangepast in 2008.
  En inderdaad dat was een stap terug in de goede richting naar mijn mening.

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Cura%C3%A7ao/144232/144232_1.html

  Maar….. Zoals zo vaak in de politiek worden er dingen gezegd maar wel mooi anders opgeschreven en uitgevoerd of wel voorgesteld maar niet bekrachtigd.
  Gratis onderwijs… ahum Gratis boeken.. ahum. Maar goed.

  Terug naar de feiten even alles op een rijtje dan maar.

  Voor het gemakt leen citeer ik een een Stukje van Fred de Haas.
  http://www.beteronderwijsnederland.nl/forum/waarom-surinamers-beter-nederlands-spreken-dan-antillianen

  In 2002 is de Funderend Onderwijs geïmplementeerd op alle scholen op de Antillen.
  De visie op de instructietaal in het funderend onderwijs is verschillende malen gewijzigd.
  Eerste versie
  Het concept Landsverordening eerste versie gaat uit van een taalmodel waarbij in de eerste cyclus de instructie taal Papiamentu is, met uitzondering van de vier scholen op Curaçao en twee op de andere eilanden (totaal 6 scholen).
  In cyclus 2 en 3 is de instructietaal Nederlands.
  Laatste versie
  De laatste versie van de Landverordening schrijft voor dat de instructietaal Papiamentu zal zijn in cyclus 1 en 2, met uitzondering van de zeven scholen. Het bevoegde gezag kan verzoeken een andere instructietaal te hanteren in de tweede cyclus. De eilandsraad besluit hierover. Dit tweede concept belemmert de invoering van de tweetalige school”.
  ——–

  LANDSVERORDENING van de 14de november 2008 houdende de regeling met betrekking tot funderend onderwijs

  Artikel 10 Instructietaal
  1. Het bevoegd gezag beslist welke instructietaal of instructietalen in het onderwijs aan de school wordt respectievelijk worden gehanteerd, met dien verstande dat deze taal of talen
  uitsluitend het Engels, het Nederlands of het Papiamentu zijn.

  Artikel 1
  f.
  bevoegd gezag: voor wat betreft:
  1°. een openbare school:
  1. het bestuurscollege van het desbetreffende eilandgebied of
  2. het openbaar orgaan, bedoeld in artikel 35;

  Dus… de regerende overheid beslist in de praktijk.
  Lekkere vrijheid. Zeker als het bevoegd gezag ook de portemonnee vasthoud…

  En om terug te komen op kwaliteit….
  Hebben a die leraren hun bevoegdheid eigenlijk al op orde ?

  Artikel 57 Bevoegdheid tot het geven van funderend onderwijs
  In afwijking van artikel 3, eerste lid onderdeel b, mag funderend onderwijs in respectievelijk de eerste of de tweede cyclus tevens gegeven worden door degenen die vóór de inwerkingtreding van deze landsverordening bevoegd waren tot het geven van respectievelijk kleuteronderwijs, basisonderwijs, met dien verstande, dat binnen een periode van drie jaar na de inwerkingtreding van deze landsverordening middels nascholing het diploma genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onder cijfer 1, dan wel onderdeel b, onder cijfer 1, wordt behaald.

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Cura%C3%A7ao/144328/144328_1.html

  Landsverordenignen worden ook in het Nederlands geschreven.
  Rechters spreken Nederlands vonnis

  http://www.gobiernu.cw/web/site.nsf/resources/8BC2677354E8C5860425785B004FCE34/$FILE/MinAG%20-%20Konstitushon.pdf
  Artikel 20

  En de aanvangs kosten van het invoeren van funderend Onderwijs Betaalde Nederland daar niet een heel groot gedeelte van ?

 13. Blijft grappig dat Nederlands al 500 jaar een officiele taal is op Curacao en dat de meerderheid dat blijkbaar niet goed spreekt.
  Wie zijn de leraren Nederlands??

 14. Vraagstelling : hoeveel is 1 +1 ?
  Antwoord : eh…..3
  Lerares Dick : ok, bijna goed, ik geef je een 5,5.
  Op naar de UNA !

 15. @Caramba: je hebt je feiten niet op orde! Leeflang heeft juist gezorgd dat de scholen zelf mochten bepalen of de instructietaal Ned. of Pap. was. Zonder Leeflang was die keuze er niet geweest en waren ALLE scholen nu Pap.
  Goed gedaan mevrouw Leeflang.

 16. mevr. Leeflang deed zelf ook lekker mee met de verplichte invoering van de “instructie” “taal” Het gros binnenkort niet eens de examens meer lezen.
  Veel leraren hebben ook een Curacao niveau bevoegdheid.
  Het lijkt erop dat deze aktie ook voor hen is bedoeld.
  Zij kunnen de leerlingen ook niet op niveau brengen.
  Getuige de buitenschoolse reken klasjes van een ex president.

 17. Onderwijs is de basis voor de toekomst. een slechte basis is ook geen basis voor een vervolgopleiding in de states of Nederland, dus het algemene kenneisniveau daalt en daarmee alle kansen voor de toekomst. En nu zieltejs winnen door een diploma toegankelijk te maken,,,,,droevig. Maak het onderwijs beter!

 18. Het hele kabinet en de gehele Staten zijn een gevaar voor Curaçao !

 19. Zeven PS-ministers in 2 jaar en de teloorgang van het onderwijs is verklaard. Volgende keer wat selectiever zijn in het stemhokije. Het OM kan daarbij deels helpen door bepaalde MFK-ers een verbod op te leggen om ooit nog politiek te bedrijven, maar het meeste moeten en kunnen we zelf doen. Zelfs kunnen we vaststellen, dat een aantal ministers helemaal zelf meewerken aan de ondergang van hun partij, maar we moeten het wel willen zien.