• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

cbsCURAÇAO – Het besteedbaar inkomen per huishouden is op Sint Eustatius het hoogst in vergelijking tot Bonaire en Saba. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op Statia zijn de inkomensverschillen ook het grootst. In 2011 was het besteedbaar inkomen op Saba, Bonaire en Statia respectievelijk 20, 21,1 en 23,3 duizend dollar.

“Dit inkomen varieerde van zes duizend dollar voor de laagste inkomensgroep op alle eilanden, tot circa 60 duizend dollar op Sint-Eustatius”, aldus het CBS.

Uitkering
Huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering hebben op Bonaire en Statia zesduizend dollar te besteden. Op Saba betrof dit zevenduizend dollar.

Levensfase
De hoogte van het inkomen is doorgaans afhankelijk van de levensfase (40-60 jaar). In deze leeftijdsgroep zijn de inkomens het hoogst op Statia (28.000 dollar), opgevolgd door Bonaire (25.000 dollar) en Saba (24.000) dollar. Jonge mensen verdienen relatief weinig. Naar mate hun carrière vordert, gaat het salaris omhoog door werkervaring en beter betaalde functies. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd valt het inkomen weer terug.

60-Plussers
Als je echter kijken naar de 60-plusser zien we dat inkomens op Bonaire het hoogst liggen, namelijk 20.000 dollar. Op Saba bedroeg dit 18.000 dollar en op Sint Eustatius is het inkomen in deze leeftijdscategorie gemiddeld 14.000 dollar.

cbs1

cbs2

www.versgeperst.com