• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Winkeliers in Colon zijn de overlast die zijn ondervinden door de bouw van het nieuwe ziekenhuis zat. Via advocaat Olga Saleh-Kostrzewski laten ze weten naar de rechter te stappen als er niets veranderd.

Veel ondernemers die een bedrijfs- of winkelruimte exploiteren in het Winkelcentrum Colon ondervinden grote overlast door de werkzaamheden rondom de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de daarmee gepaarde afsluiting van parkeerplaatsen en wegen. Er vinden tevens werkzaamheden en afsluitingen plaats die ondanks eerder verstrekte informatie niet zouden plaatsvinden. Als gevolg hiervan lijden deze ondernemers ernstige schade. Zo is er onder meer sprake van een drastische daling in hun omzet en winst.

Pogingen om toenadering te zoeken tot het Land teneinde gezamenlijk tot een oplossing van voornoemde problemen te komen, hebben tot niets geleid. Daarbij komt dat het Land in deze kwestie de hoedanigheid heeft van niet alleen directe of indirecte opdrachtgever van de bouw van het ziekenhuis, maar ook van verhuurder van de ondernemers aangezien het Winkelcentrum aan het Land in eigendom behoort. Het Land heeft immers niet lang voordat de sloopwerkzaamheden ter realisatie van de bouw aanvingen, Winkelcentrum Colon gekocht.

Er wordt steeds meer op het Winkelcentrum ingebouwd terwijl de noodkreten van de ondernemers naar het Land en andere betrokkenen om dit een halt toe te roepen, onbeantwoord blijven. Er wordt volgens deze ondernemers volstrekt geen rekening gehouden met hun belangen; er wordt niet naar hen geluisterd. Op enig moment is namens het Land in onder meer haar hoedanigheid van nieuwe eigenaar van het Winkelcentrum ten overstaan van een aantal ondernemers zelfs verklaard, dat huurders normaliter bij verkoop van het huurobject door de nieuwe eigenaar verplicht worden gesteld om het pand binnen een aantal dagen of zelfs binnen een aantal uren te ontruimen en dat huurders dit in de regel zonder enige vorm van tegemoetkoming maar hebben te accepteren.

Voor een groot aantal ondernemers is de maat dan ook vol en zij hebben onder meer het Land aangeschreven en aansprakelijk gesteld voor alle schade die zij als gevolg van voornoemd handelen lijden. Indien het Land en de andere tevens aangeschreven instellingen voorts niet zullen voldoen aan de in datzelfde schrijven verwoorde sommaties, zullen deze ondernemers zich genoodzaakt zien om rechtsmaatregelen te treffen.

www.versgeperst.com