• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

gevangenis arubaCURAÇAO – Het roer gaat om in Korrektie Instituut Aruba (KIA). De gevangenis gaat zware jongens, met aanzien binnen de bajesmuren, inzetten om jonge criminelen weer op het rechte pad te krijgen, zo meldt Caribisch Netwerk.

Eén van de zware jongens die zich inzet om jongeren op de jeugdafdeling positief te stimuleren is de 29-jarige R. Hij zit een jarenlange gevangenisstraf uit voor doodslag en wil zijn tijd binnen de KIA-muren gebruiken om iets goeds te doen. “Ooit was ik ook zo jong en deed foute dingen. Het ging mis en daarom zit ik hier. Met mijn ervaring wil ik anderen helpen niet dezelfde fouten te maken.”

Luister hier naar reportage van Jackeliene Geeve.

Resocialisatie
Het nieuwe resocialisatieprogramma wil ook het idee – dat jeugddelinquenten onervaren de gevangenis binnenkomen en als volleerd crimineel weer naar buiten gaan – de kop indrukken. Om jonge jongens te bereiken wil directeur Trudy Hassell gedetineerden inzetten die jarenlang in het criminele circuit hebben geleefd maar nu de goede weg in zijn geslagen.

Vatbaar
“De jonge jongens zijn vaak heel onzeker en daardoor heel vatbaar”, vertelt Hassell. “Ze hebben een grote mond maar eigenlijk hebben ze een laag zelfbeeld. Ze denken dat ze niets waard zijn, door een grote mond op te zetten willen ze zich laten gelden. Daar willen we verandering in brengen. We willen hen laten inzien dat ze wel degelijk iets voor de maatschappij kunnen betekenen.”

Positieve reacties
Het nieuwe resocialisatietraject is vorige week gestart en duurt drie maanden. De eerste reacties zijn positief. “De grote jongens zeggen me dat ik mijn tijd hier zit te verdoen”, zegt een zeventienjarige jeugddelinquent. “Dat zie ik nu ook. Als ik hieruit kom wil ik goede dingen gaan doen. Werken voor mijn geld en dat soort dingen.”

Respect
Ook leren de jongens meer respect voor elkaar op te brengen, iets dat nog wel eens ontbreekt. Regelmatig moet het Interne Bijstandsteam hardhandig ingrijpen als jonge vechtersbazen elkaar te lijf gaan. Vaak zijn de spanningen tussen rivaliserende gangs buiten de gevangenismuren ook voelbaar binnen KIA.

Strafcultuur
Hassell is sinds drie maanden directeur binnen KIA en werkte daarvoor jarenlang als politiecommissaris. Ze wil van de strafcultuur afstappen. “Je kunt deze jongens wel altijd straffen, straffen, straffen. Maar dat heeft volgens mij geen zin. Er zijn zo’n vijf mannen die een lange straf uitzitten maar hun tijd hier graag nuttig gebruiken. Zij gaan dagelijks met de jongens sporten, fungeren als mentor en begeleiden spellen om de jongens de betekenis van het woord respect te leren.”

Foto: Jackeliene Geeve

1 reactie op “Zware jongens helpen bij resocialisatie jonge criminelen”

  1. Prachtig,voldoening schenkend en gezegend werk is dat. Want niemand kan een ander menselijk wezen tot resocialisatie dwingen. De persoon moet van binnen uit veranderen en moet het willen, zo ook deze gevangenen. Een belangrijke sleutel om een werkelijke verandering onder gevangenen te bewerkstelligen, is gelegen in onderwijs en een verandering van waarden en zienswijze. Er zijn ongetwijfeld oprechte mensen die zich inspannen om gevangenen te onderwijzen en te helpen. Het goede en onbaatzuchtige werk van deze mensen wordt door veel gevangenen echt gewaardeerd.
    Sommige mensen redeneren wellicht dat het gevangeniswezen als geheel niet te hervormen is en dat het voor gevangenen nauwelijks mogelijk is in zo’n omgeving te veranderen. Hoewel het misschien zo is dat opsluiting alleen iemand geen nieuwe waarden bijbrengt, maar het helpt hun zeker om hun leven te veranderen. Hieruit blijkt dat verandering op individuele basis mogelijk is. In deze tijd brengen sommige gedetineerden met behulp van resocialisatie de nodige veranderingen aan die tot een juiste denkwijze en juist gedrag leiden. Ongeacht hoe oprecht mensen zijn, zij kunnen nooit de gerechtigheid tot stand brengen zonder hulp van een goede resocialisatie. Zo’n verandering zal stellig opgemerkt worden door vrienden, kennissen, familieleden, en zelfs buren. Gevangenen kunnen ook een onberispelijke gedrag na deze behandeling krijgen. Hun resocialisatie zal alle verwachtingen overtreffen. FORMIDABEL. Tijdens deze behandeling zal de gevangene respect voor de regels en de gevangenisautoriteiten tonen en zijn vooruitgang zal buitengewoon geopenbaard worden. SUCCES ERMEE JONGENS.