• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Geld ontvangenCURAÇAO – Uitkeringsgerechtigden krijgen éénmalig een extra uitkering ter compensatie van de stijging van de kosten van levensonderhoud over 2014. Dat maakten het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn gisteren bekend.

Onderstandontvangers worden ook eenmalig gecompenseerd. De regering hoopt hiermee ‘de sociale situatie van deze specifieke groepen enigszins te verlichten’. De hoogte van de uitkering is nog niet bekend.

Uitleg
Via een persbericht laten de ministeries het volgende weten: “Als onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen om het Algemene Ouderdomsvoorzieningenfonds (AOV) en het Algemene Weduwen- en Wezenvoorzieningenfonds (AWW) duurzaam gezond te maken, is de indexering van de uitkeringen afhankelijk gesteld van de nominale economische groei. Op grond daarvan heeft in het jaar 2015 over het jaar 2014 geen aanpassing van de AOV/AWW-uitkeringen plaatsgevonden.” Ter compensatie hiervan wordt er nu een eenmalige uitkering verstrekt. In 2016 volgt er een herevaluatie over het jaar 2015.

www.versgeperst.com