• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Omayra LeeflangCURAÇAO – Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang wil dat minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur actie onderneemt tegen de asbestresten op het terrein van de Isla-raffinaderij. Dit naar aanleiding van uitspraken van PS-statenlid Jaime Cordoba tijdens de wekelijkse partijbijeenkomst.

Volgens hem liggen er al jaren oude asbestpijpen op het Isla-terrein. Leeflang vind dit onacceptabel.

Hoe?
Ze vraagt zich af hoe het mogelijk is dat het ministerie met een begroting van 341.262.600 gulden hier niets tegen doet. “Whiteman kondigde in 2013 met veel fanfare aan dat de Inspectie van Volksgezondheid zouden worden uitgebreid met een inspectie op het gebied van natuur en milieu. Voor de oprichting van de inspectie zou hij hulp krijgen uit Nederland. In maart 2014 gaf Whiteman kennis op zoek te zijn naar een inspecteur voor de nieuwe dienst. Het is inmiddels 2015. Twee jaar na datum heeft hij echter nog steeds geen concrete stappen ondernomen”, aldus het Statenlid.

Onacceptabel
Leeflang vindt het onacceptabel dat de asbestpijpen al jaren op het Isla-terrein liggen. Ze wil dan ook dat Whiteman per direct actie onderneemt.

14 reacties op “Leeflang wil antwoord van Whiteman over Isla-asbest”

 1. Die asbest tuurlijk is niet goed. Maar die pijpen ten op zichte van 75% van alle daken op Curacao is natuurlijk niet veel. En kijk een impregneer middel en 90% of meer risco is weg. Tuurlijk zal wel weer een miljoen aan onderzoeks buro’s kosten zeker…

  Zou mevrouw leeflang zich niet nog beter veel drukker kunen maken over:

  De groene aanslag annex Vanadium vergiftiging …

  De schepen met zware cude oil die nergens anders meer meer verwerkt woren vanwege de giftigheid. Venezuela dumpt hun troep hier.

  Het onder tafel schoffelen van milleu rapporten die zo erg zijn dat onderzoekers zich suf schrikken van de waardes van giftigheid.

  Het bewust onderdrukken van een goed werkende inspectie.

  Of is het dat men liever een zieke bevoling heeft om artsen en het nieuwe hospitaal rendement te geven ??? Zijn we echt zo dom hier ? Die artsen zie ik nooit in de pen klimmen over “oorzaken” behalve een beetje over te veel eten…. Of om zich zelf te verdedigen als er dingen fout gaan. En ja we hebben de hoogste dichtheid fastfood zaken ter wereld.

  Met wil een groeiende bevolking maar doet er alles aan om mensen weg te jagen, ziek te maken en te beroven.
  En onze lieve niet schoolgaande niet werkende jeugdigen helpt lekker mee door bejaarden en toeristen maar te overvallen en beroven…

  Ambtenaren die niet eens meer op curacao wonen nee die betalen we fijn jaren lang door. Ja we gaan het geld terug vorderen…. ……..

  Op wie gan we de kosten terug vorderen van al die zieke mensen ?
  Op het pensioen van de politici.. De ministers ?

 2. Zorro precies.
  In Nederland is er ook de algemene maatregel van bestuur.
  Die ministers daar ook die bevoegdheid geven.
  Staat ook duidelijk in dat wikepedia artikel..

 3. He toko als je nu toch wiki citeerd dan moet je het stuk ook wel lezen voor je knipt en plakt.

  Trias Politica
  Het is een politiek systeem dat werd beschreven door de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu. De Montesquieu heeft de term trias politica overigens nooit zelf gehanteerd. Hij wilde wel drie afzonderlijke organen in het leven roepen. Daarbij legde hij veel nadruk op de wetgevende macht, terwijl de rechter niet meer zou moeten zijn dan een wetstoepasser.

  En nu goed lezen..

  In zijn werk gaat de Montesquieu er vanuit dat meerdere machten ook door één persoon of instantie kunnen worden uitgevoerd,
  dat de trias politica dus niet gelijk is aan scheiding der machten.

  Hier op curacao zit die minister op meedere stoelen….
  Ma kompronde.

 4. Tokaya, het is niet zo gemakkelijk als je denkt door hapsnap bepaalde welgevallige bronnen te citeren. De regering (ministers) behoort zowel tot de wetgevende als de uitvoerende macht. Iedereen in het parlement mag met een wetsvoorstel komen welke uiteraard de goed- of afkeuring van de Staten dient te krijgen. Als een minister al aan een wet gevolg wil geven na publicatie in de Staatscourant zal hij proberen de uitvoering daarvan aan anderen over te laten, want enige medewerking is niet altijd vanzelfsprekend.

 5. toko Goh je kan in eens weer schrijven, Nu het statuut nog lezen.

 6. De minister een wetgevende positie??????????????????????????????????????????
  Aan een ieder, qua hun kennis en optiek, doch volgens de werkelijkheid niet, uit te maken of een minister een wetgevende, een uitvoerende of rechterlijke positie heeft.
  Vanaf de tijd ofwel vanaf de kennismaking met de staatsinrichting, ofwel voor mij 1972, kreeg en krijgt men nu nog te maken met de ” Trias Politica” ook wel de driemachtenleer ofwel scheiding der machten binnen een staat, als nu gebezigd.
  Hedendaags, Goddank, berust de “Wetgevende Macht” in Nederland bij de Eerste en Tweede kamer, en in de rijksdelen bij de Staten en daar hoort geen minister president, gouverneur, minister of staatssecretaris bij.
  De “Uitvoerende macht” bestaande uit de minister president met kabinet van ministers en staatssecretarissen zijn verantwoording verschuldigd aan de “Wetgevende Macht” (Eerste en Tweede kamer) en vormen dus geen onderdeel van de “Wetgevende Macht”.
  De “Rechterlijke Macht” OM enz. met haar ambtenaren controleren de uitvoering van de wetgeving en is georganiseerd met aan de top een grondwettelijke hof (heeft geen verantwoording af te leggen bij wat van minister dan ook).
  Conform een correcte interpretatie van de trias politica kan geen der drie (3) partijen op de stoel van de ander gaan zitten.
  De “Eerste en Tweede” kamer (Staten) maken wetten.
  Een minister maakt geen wetten (hoogstens concipiëren) doch heeft uit te voeren wat de
  wetgevers kamers en staten besluiten.
  De “Rechterlijke Macht” werkt onafhankelijk van de “Wetgevende- en Uitvoerende Macht”, en controleert de uitvoering van wetten en regelgeving.
  NB, het vorenstaande is geciteerd (conform de Wikipedia) mijn kennis/praktijk en begrip/toepassing van de trias politica.

 7. @ Curasausenaar. Het is zo , dat een persoon heeft een functie om uit te oefen voor het controle ,maar dat betekent niet dat die persoon heeft de macht om uit te oefen . Dus de minister werken onder toezicht van Nederland.

  Je kan je tijd veel nuttiger besteden dan aan je reacties. Ga het Statuut lezen en ik wijs je met nadruk op onze autonomie en dat Nederland niets met dit soort zaken te maken heeft en alleen zeggenschap heeft over justitie, buitenlandse zaken en paspoort. Het lezen kost je een half jaar en nog minimaal een half jaar erbij om het Statuut te begrijpen. Veel sterkte.

 8. Cura saus…
  Man wat loop je weer te zwammen.
  De minister heeft een wetgevend positie. Het parlement een controlerende.
  Nederland heeft )”helaas”) heel weinig te zeggen over “interne” Curacaus aangelegenheden.
  Dat is het probleem en niet omgekeerd. En ik heb je eerder veel beter zien typen..

  Ja Roberto heeft gelijk uit historisch oogpunt bekeken. Maar de bende erna vind het ook allemaal wel goed.
  Inderdaad meer dan half Curacao heeft astbest op t dak.
  Kooyman is pas enkele jaren geleden gestopt met het verkopen van Eternit asbest platen maar het zal me niet verbazen als het nog doodleuk wordt geimporteerd.
  Kijk typisch curacao. Er ging eens een politiek persoon dood door “maagbloedingen” in de cel omdat er geen dokter mocht komen en die slikte ook aspirine. Bem aspirine heeft het gedaan en ging binnen notime in de ban. Import verbod op astbest houdende produkten ??? ahum..
  Er is eens een school onder veel belangstelling ontdaan van het astbest dak in mannen in witte pakken.. wauw.. vervolgens gewoon op de vrachtenges … richting mal pais.
  Als ik een ladingkje asbest platen kwijt wil dan kan ik dat op malpais gewoon boven dumpen en de shovels pletten het in stukken. En

  hvs “Consultants” die advies kunnen geven.. ja dat hebben we nodig adviseurs… Daar zijn er zo veel van. Meestal is de taktiek dat er eerst een balletje wordt op gegooid en dan wordt er een consultant ingehuurd die een vriendje is. En die gaat dan rapport uit brengen van iets wat zo is uitgekauwd dat je met een internet aansluitng en knippen en plakken ook zo’n rapport in elkaar kan zetten.. En de balle op gooiere krijgt natuurlijk ook een aardigheidje niet waar.
  En terwijl we al die “hulp” ook gratis kunnen krijgen.

 9. @ Curasausenaar. Het is zo , dat een persoon heeft een functie om uit te oefen voor het controle ,maar dat betekent niet dat die persoon heeft de macht om uit te oefen . Dus de minister werken onder toezicht van Nederland

  Ik begin me toch serieus af te vragen of je iets van de parlementaire democratie weet/begrijpt of zelfs wel goed snik bent. Wat een onzin allemaal. Als een minister niet de macht heeft of de wetgevende macht is wie dan wel? Dat moet dan de onderwereld zijn.

 10. Ach op meer dan de helft van de daken op cuaracao zit asbest.Als je ziet hoe sommige daken erbij liggen daar hoef je als buur ook niet bij mee te zijn.Daar vliegen de asbest deeltjes je ook om de orenals je in de tuin zit .Ook dat is een groot probleem.

 11. Wet -/ en regelgeving omtrent asbest wordt steeds strenger. In deze is het verstandig om onafhankelijk onderzoek te verrichten en te bepalen welke risico de mensen en omgeving lopen ten aanzien van los asbest of industrieel gebruikt asbest. HvS Advies kan deze zaken in kaart brengen, pragmatisch en onafhankelijk. Gewoon mailtje naar info@hvsadvies.com

 12. Zo is het, en niet anders. Eens was asbest de lieveling van de industrie en de vereerde redder van talloze mensenlevens bij brand, maar nu wordt het beschuldigd van medeplichtigheid aan de dood van letterlijk honderdduizenden mensen. Tja, van het toppunt van populariteit naar de diepten van smadelijke verfoeiing. En de angst heeft levens veranderd, allemaal door asbest. De laatste tijd, vooral bij lijkschouwingen is vastgesteld dat blootstelling op aan asbest inderdaad fataal kon zijn. De minuscule, naaldvormige kristallen van asbest kunnen zich een weg banen tot diep in de longen of zelfs tot in de buikholte, waar ze dan blijven en soms decennia later aandoeningen veroorzaken. Jaime Cordoba heeft volkomen gelijk. Want vlak na de vestiging van toentertijd “ISLA” genaamd, werd/wordt asbest gebruikt. Verschillende mensen kregen te maken met “asbestose”. Asbestose is een verlittekening van longweefsel, waardoor de long geleidelijk stijf wordt en de luchtruimten in de long verstopt raken. Asbestose bemoeilijkt de ademhaling en maakt longen kwetsbaarder voor infectieziekten als longontsteking en bronchitis, die op hun beurt veel gevaarlijker zijn voor mensen met de aandoening. Asbestose is ongeneeslijk en kan dodelijk zijn. Door asbestose vliegt de frequentie van longkanker omhoog. De Curacaose regering had dit oogluikend toegelaten toentertijd, terwijl zij drommels goed op de hoogte hiervan waren. Door deze handelwijze van de ISLA stroomde het getij met kracht tegen de traditionele richtlijnen van de wetten en regels van ons eiland. En dit alles oogluikend toegelaten en ondersteund door de geestelijken van de katholieke kerk(en). Indien de Curaçaose regering toentertijd de wetten op een rechtvaardige wijze had uitgeoefend, en de aandacht op/voor het volk niet buiten beschouwing had gelaten, was de situatie heel anders geweest. Onbeschrijflijke misdaden had/heeft de ISLA en daarna de SHELL tegen ons toegelaten en gepleegd. En het is nog steeds van kracht. Zij waren en zijn nog steeds heel ver afgeweken van hun verantwoordelijkheden. ISLA en SHELL waren en zijn een toegelaten “indringer” en “dief” op ons eiland. In een oude uitzending met Maria Liberia Peters (zij was toen geen premier meer), lachte zij vals toen aan haar de vraag werd gesteld of zij wél of niet op de hoogte was van de rotzooi op het eiland dat SHELL veroorzaakte. ZIJ WIST HET. Ik kan me best voorstellen dat Corboba het heel voorzichtig benadrukte dat “VOLGENS HEM”, oude asbest pijpen etc.etc. Het zij zo. Maar het waren allemaal maffia-achtige praktijken van zowel de ISLA/SHELL, de GEESTELIJKEN, en de REGERING die onder hetzelfde hoedje spelen…………………………………………………………………………………

 13. Dezondheid met inherent het milieu zijn nou niet echt de prioriteiten van minister Whiteman. Het gebler over dit soort onderwerpen hoort niet thuis op partijbijeenkomsten maar in de Staten en dat begrijpt Cordoba niet en gelukkig Leeflang wel. De ministers denken nog steeds, dat ze een geweldige job doen, maar wie opent hun ogen?

 14. Geachte , Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang
  Het is zo , dat een persoon heeft een functie om uit te oefen voor het controle ,maar dat betekent niet dat die persoon heeft de macht om uit te oefen . Dus de minister werken onder toezicht van Nederland .Dus hij melden de situatie en het worden onderzocht en uitgevoerd .Zo een stappen noemen we een Procedure en het kan kort of langer duren . Alleen als de minister was opgestapt zonder niks is gebeuren .dan kunt u wel zo reageert . Het is een gezegde ” Geduld is een schone zaak “