• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

MensenhandelCURAÇAO – Er komt geen nader onderzoek naar mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat meldt minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties. Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan.

Daarin werd voorgesteld een gezamenlijk onderzoek in te stellen naar deze kwesties.

‘Niet noodzakelijk’
In het onderzoek zou er gekeken moeten worden naar de aard en omvang van deze kwesties en naar de effectiviteit van het huidige beleid. Volgens Plasterk is zo een onderzoek echter niet noodzakelijk omdat Nederland en de eilanden al veel hebben gedaan om dit aan te pakken.

JVO
Tijdens het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) in januari zijn deze onderwerpen ook behandeld. Er is toen besloten intensiever samen te werken op het gebied van informatie-uitwisseling. Daarnaast wordt de operationele samenwerking tussen de betrokken dienst geïntensiveerd. Ook worden kwetsbare groepen zoals migranten, beter geïnformeerd over hun rechten.

Kamerbrief Over Onderzoek Naar Mensenhandel in Cariben

www.versgeperst.com