• Recente reacties

  • Facebook

  • Twitter

  • Validator w3.org

  handboeienCURAÇAO – Daders met een allochtone herkomst lijken vaker en langere gevangenisstraffen opgelegd te krijgen in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van Universiteit Leiden in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak,zo schrijft Caribisch Netwerk.

  Voor daders die in Nederland geboren zijn, is er 7 procent kans op een celstraf voor bijvoorbeeld diefstal waarbij een wapen is gebruikt. Bij Antilliaanse en Turkse Nederlanders ligt de kans hoger: 11 procent.

  Discriminatie
  Mogelijk zou daarmee sprake kunnen zijn van discriminatie door rechters in Nederland. Harde bewijzen om dat te stellen zijn er echter niet, concludeert het onderzoeksrapport. De Raad voor de Rechtspraak wil dat er daarom nu verder onderzoek wordt verricht.

  Curaçaohuis
  “Vooralsnog heeft het Curaçaohuis geen standpunt over de betreffende conclusies aangezien er geen harde bewijzen door de onderzoekers van de Universiteit van Leiden zijn gevonden dat rechters in Nederland zouden discrimineren”, zegt een woordvoerder van de vertegenwoordiging van de Curaçaose regering in Den Haag. De vertegenwoordiging van Sint Maarten heeft geen reactie gegeven.

  Niet aangesproken
  Het Arubahuis wil niet inhoudelijk reageren, omdat zij nog onvoldoende bekend zijn met de feiten en onderzoeksresultaten. “Voorts wordt in het onderzoek gesproken over Antillianen en in deze categorie weten wij niet om hoeveel Arubanen het gaat. In die zin voelen wij als Kabinet van Aruba ons ook niet aangesproken door het artikel”, aldus een woordvoerder.

  14 reacties op “‘Allochtonen zwaarder gestraft in Nederland’”

  1. @ Tokaya. Maar dan moet het Openbare Ministerie het feit bewijzen en -of bewezen achten.

   Dat zit al in mijn reactie besloten.

  2. Zorro, 9 februari 2015, 06.45. Maar dan moet het Openbare Ministerie het feit bewijzen en -of bewezen achten.
   Geen feit is strafbaar dan het daaraan vooraf gegane wettelijke strafbepaling ( artikel 1 Wetboek van Strafrecht). Bij verandering in de wetgeving worden de voor de verdachte meest gunstige strafbepaling toegepast.
   Strafvordering heeft alleen plaats volgens de wijze bij de wetgeving voorzien (artikel 1 Wetboek van Strafvordering).

  3. @ Tokaya. Weet wel dat het spijt betuigen een toegeven van de tenlastelegging betekent.

   Weet ook, dat het 2 kanten op werkt, want het niet tonen van berouw kan een strafverzwaring betekenen bij het vonnis van de rechter.

  4. Tot zover ik weet is een verdachte in een rechtszaal c.q. voor de rechter niet verplicht aan zijn veroordeling mee te werken.
   De rechter verricht een onderzoek ter terechtzitting om zijn bevindingen te verkrijgen via de opmaakte processen-verbaal, onderzoeken door de rechter commissaris, vooronderzoeken van opsporingsambtenaren, verklaringen van getuigen, tenlastelegging van de officier van justitie en dergelijken onder anderen verklaring van de reclassering, verklaring van deskundigen en sinds kort verklaring van de slachtoffers van een misdrijf enz.
   De taak van de raadsman is te verklaren in de zin dat hij de gaten/mazen in de wet, vormfouten tracht te vinden om zijn cliënt te vrijwaren van strafoplegging of minder straf of vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging te verkrijgen, nietigverklaring e.d.
   Iets wat zijn taak is vanaf het moment na de oproeping enz. wordt gelezen.
   Er is sprake van het niet bekennen en geen spijt betuigen.
   Weet wel dat het spijt betuigen een toegeven van de tenlastelegging betekent.
   Weet ook dat conform de Wetboek van Strafvordering Titel ll artikel 27 VERDACHTE een verdachte vele rechts artikelen ten gunste van zich heeft.

  5. In de tussen tijd doet Nederland alles eraan om EIGENVOLK zo snel mogelijk hier in de gevangnis te krijgen zodat ze binnen de kortste tijd weer vrij zijn.

  6. Het wachten is nu op onderzoek van de jaren 2007 – 2014…
   Beetje recenter..

  7. Het onderzoek had op NL websites al veel reacties.
   Daar werd gewezen op respectloos gedrag naar rechters, het blijven ontkennen en het nooit spijt betuigen over wat er gebeurd was.
   Die factoren zouden meespelen.
   Kan me er iets bij voorstellen.

  8. Feit is dat allochtonen meer overtredingen en strafbare feiten plegen.. en daarom meer straf krijgen

  9. @Tokaya, ik heb ook artikel gelezen en het feit dat allochtonen zwaarder gestraft worden heeft niets te maken met het feit dat het allochtonen zijn, zwaardere straffen worden opgelegd omdat het reeds meerdere veroordelingen betrof. Dat wordt het nl altijd, ongeacht of je autochtoon of allochtoon bent, lijkt mij weer een prutonderzoek, waarschijnlijk gesponsord en waar je helemaal niets aan hebt

  10. Een rapport met “mogelijk”, “misschien”, “niet te bewijzen” etc. wijst op sociale werkverschaffing voor de Leidse studenten. Ook die 7% moet een slag in de lucht zijn, want van de 100.000 vonnissen is er niet 1 hetzelfde. Weg ermee. Het had erger gekund, want met vele zelfs goede rapporten wordt niets gedaan en verdwijnen in de opslag oud papier. Zie de vele milieurapporten op Curacao.

  11. In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak analyseerde de universiteit meer dan 100.000 strafdossiers uit de periode 2005-2007. Ook spraken de onderzoekers met 1500 gedetineerden.

   De onderzoekers konden een groot deel van de verschillen verklaren door de uitkomsten te corrigeren voor persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals de aanwezigheid van een strafblad. Rechters leggen mensen met een baan ook vaker een taakstraf op dan een celstraf. Al was het maar om te voorkomen dat de verdachte niet alleen wordt gestraft, maar ook zijn baan verliest. Als allochtonen vaker werkloos zijn, leidt dat er bij de rechter toe dat zij vaker tegen een celstraf oplopen.

   Er zijn meer factoren die een verschil in straftoemeting verklaren. Daders van niet-Nederlandse afkomst ontkennen vaker, staan vaker voor een drugsdelict terecht en zaten al vaker en langer in voorlopige hechtenis. Wordt met al dat soort factoren rekening gehouden, dan blijft een, zij het klein deel van de verschillen in straffen onverklaard.

   Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, wil ook dat laatste deel onderzocht hebben. “De suggestie dat rechters onderscheid maken, staat haaks op de kernwaarden van de rechter.”

  12. Telegraaf stijl krante kop.
   Het onderzoek zegt heel duidelijk dat als men kijkt naar de achtergrond van de daders of die al eerder zijn gestraft en naar het type delict, dan vallen de verschillen volledig weg.
   Dit onderzoek is niks nieuws is eerder ook al eens zo gedaan. En gaf toen het zelfde resultaat. Zwaardere delicten en meer recidive. Dus zwaardere straffen….
   Ook in Nederland is het onderwerp discriminatie populair in de kranten. Emoties verkoopt.

  13. Hei onderzoek van Universiteit Leiden, gezien het uitblijven van reacties hieromtrent, is mijner mening niet compleet. Althans ik neem aan dat de desbetreffende instanties en personen het eindresultaat hebben gelezen. Het is wel opmerkelijk dat de Universiteit Leiden tot zo een uitspraak is gekomen zonder dat het een en ander in het onderzoek te lezen is en of onderbouwd is geweest c.q. gestaafd is met bewijzen ter zake.
   Mocht het zo zijn, dan moet het ook zo zijn dat het om gelijke misdrijven en gradatie gaat qua zwaarte ofwel gekwalificeerd / gepleegde misdrijf en of het gaat om “first ofenders” of draaideur criminelen, of plegers die steeds hetzelfde blijven plegen.
   Aanhef allochtonen zwaarder gestraft in Nederland sub 1,:” Voor daders die in Nederland geboren zijn”, er zijn vele Antillianen en Turken die in Nederland geboren zijn, geldt die 7% ook voor hun? Immers gezien de praktijken wordt je toch, waar dan ook geboren, als Antilliaanse en Turkse Nederlander beschouwd als je ouders niet in Nederland geboren zijn?
   Zelfde aanhef sub twee(2) discriminatie door rechters in Nederland…. harde bewijzen zijn er niet concludeert het onderzoeksrapport, heeft de Universiteit Leiden een opdracht gehad van wie dan ook, dat zij zulk een rapport heeft opgemaakt en van wie of welke instantie?

  14. Draai het om. Hoeveel allochtonen plegen strafbare zaken in Nederland in gemiddelde met autochtonen?
   Hetzelfde geld voor Curacao. Zitten Bon Futuro vol met YDK of Makambas?