• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

schotborghCURAÇAO – Nelly Schotborgh doet onderzoek naar publieke fraude en corruptie in de Nederlandse Cariben. De criminologe onderzocht corruptiezaken die tot in hoger beroep zijn uitgevochten. Maandag gaf zij een presentatie op de Universiteit van Curaçao.

Met haar promotieonderzoek hoopt zij inzicht te kunnen geven in de achtergronden en oorzaken van corruptie door ambtenaren met een publieke taak.

Dick Drayer maakte voor Caribisch Netwerk de volgende reportage.

Kwalitatief
Het onderzoek van Schotborgh is kwalitatief en zegt niets over de omvang van corruptie op de eilanden van de Antillen. Een groot deel van de gepleegde publieke fraude wordt niet opgemerkt of is wel bekend, maar niet bij Justitie. En als de zaken wel bij het Openbaar Ministerie worden gebracht, vindt daar ook nog selectie plaats.

Verschijningsvormen
Corruptie zaken die wel bij de rechter komen gaan vaak over het onrechtmatig bevoordelen van ondernemingen bij het verstrekken van opdrachten (13). Ook betrokkenheid bij het onrechtmatig verlenen van vergunningen bij de toelating van migranten halen vaak de rechtszaal (9). Witwassen (2) en het rommelen met subsidies en uitkeringen (2) komen het minst voor de rechter.

Onderzochte instanties
Bijna de helft van alle geregistreerde corruptiezaken worden gepleegd door politici en bestuurders, politie en managers van overheids NV’s (55 procent). Een klein gedeelte komt voor rekening van gevangenispersoneel (9 procent), douane (6 procent) en immigratieambtenaren (6 procent). Vaak zijn het leidinggevenden, sterke persoonlijkheden die directief opereren, die in de fout gaan. Binnen hun organisatie zijn er weliswaar procedures, maar die liggen vooral in de lade, net als rapporten en adviezen. De betreffende organisatie wordt vrijwel altijd gekenmerkt door achterstallige administratie.

Lijfsbehoud
Bij de meeste corruptiezaken is er sprake van ontzag voor gezag, een informeel stelsel van bedreigingen en represailles en vooral een cultuur van angst en van zwijgen. Ambtenaren kijken de andere kant op en gaan niet in tegen hun leidinggevende of hun minister, volgens Schotborgh vooral uit lijfsbehoud.

Plegers
Wat opvalt aan de plegers is dat 75 procent man is, over het algemeen leidinggevend en boven de 45 jaar. De meesten zitten in een midden- of hoge inkomensgroep en, volgens Schotborgh heel opmerkelijk, ze zijn vaak al eerder in verband gebracht met fraude en corruptie.

Politiek
In vrijwel alle gevallen wordt bij ontdekking de corruptie ontkend of in relatie gebracht met veel ergere, politieke zaken. Over het algemeen wordt dan gesuggereerd dat de handelingen zijn gedaan omdat het beste voor het volk wordt nagestreefd. Plegers roepen ook vaak op tot het doen van meer onderzoek omdat ze claimen ‘niets te verbergen’ te hebben.

Publieke fraude
De omstandigheden waarbinnen publieke fraude plaatsvindt, zijn verankerd in een sterk ontwikkeld systeem van patronage (‘voor wat hoort wat’), gelieerd aan de kleinschaligheid van de eilanden. Een sterke machtsongelijkheid, waarbij opgekeken wordt tegen gezag.
Volgens Schotborgh is er nog veel werk te verrichten om publieke fraude en corruptie aan te pakken. Er zijn goede ontwikkelingen als gekeken wordt naar het bestaan van instituties die de basis vormen van de rechtsstaat, maar de fundamenten daarvan zijn nog zwak. “Er is nog een lange weg te gaan”, aldus de onderzoeker.

14 reacties op “Schotborgh over corruptie: ‘Er is nog een lange weg te gaan’”

 1. Tokaya, Met de eerste twee alinea’s bedoelde ik ook de andere commentaren…In het laatste gedeelte bevestig ik, dat ik het met je eens ben, maar dat we ons er toch tegen moeten blijven verzetten:)

 2. Bartje, mocht u het aanhef goed begrijpen en analyseren dan moet u zich eens afvragen wat voor persoonlijk interesse Nelly Schotborgh had of heeft om zulk een onderzoek te verrichten in de Nederlandse Cariben.
  Door wie is en wordt zij betaald?
  Caritatief?, kom nou, voor niets gaat de zon op.
  Ergens is/ zijn er een belanghebber (s).

 3. Bartje, heb ik niet gedaan. Alleen vindt ik het altijd raar dat men, bijna altijd, over anderen begint zonder de hand in eigen boezem te steken, over onderwerpen internationaal bekend, om daarover een werkstuk te maken voor het examen en dergelijken.
  En Bartje, u keek of kijkt naar het moraal van het stuk. Waarom reageerde u niet op dezelfde wijze bij de andere commentatoren die het over de personen en instanties heeft?
  Moraal van het stuk, is er in ieder land inclusief Nederland sprake van het onderwerpelijke?

 4. Tokaya, ben het met je eens dat Mw. Schotborgh haar studie terecht in Nederland heeft gedaan. In Nederland wordt corruptie namelijk door het OM vervolgt. En komen alle details in de dossiers te staan . Hier kunnen corruptici het zelfs tot minister of minister president schoppen en vevolging ?.

 5. @Sander
  Ik neem even de tijd alvorens te reageren op Uw gewetenswaardigheden.
  Lijkt me verstandig. Taalverschil? Gebrek aan inhoudelijke proporties? Ik weet ‘t even niet wat ik hiervan moet denken. Maar teleurgesteld zeker indien aantijgingen bevestigd kunnen worden.

 6. Typische reacties allemaal…..als het om appels gaat moet je niet over peren praten.
  Moraal van het verhaal is, dat wat gesignaleerd wordt, bestaat.
  In alle geledingen van de bevolking. Daar kun je alleen met z’n allen wat aan doen.
  Zonder alleen maar naar anderen te wijzen.
  Tokaya: “Wanneer houdt de corruptie op? , wel, als er geen geld meer is. Dus nooit. In Nederland noch elders. Door ministers, ambtenaren of burgers het houdt nooit op zolang er sprake is van het geld en rijkdom vergaren.”…helaas, ik denk dat je gelijk hebt, alleen moeten we nooit stoppen ons er tegen te verzetten!!

 7. Waarom is mevrouw Nelly Schotborgh zover afgereisd om haar onderzoeken te doen.
  Waarom niet in Nederland waar zulke praktijken, evenals elders, dagelijks kost is?
  Wij weten dat alles zoals bouwfraude, Wooncorporaties, Balast Nedam, Koop …. en dies meer. Zie onderzoeken door de Tweede Kamer, zie Van Rey enz.
  Zeker dat Nelly Schotborgh het in Nederland gemakkelijker zou hebben gehad haar stuk te maken.
  Overal zijn er klokkenluiders beloond of niet, ontslagen of niet, administratie of dubbele boekhouding of niet, of vergis ik mij?
  Wanneer houdt de corruptie op? , wel, als er geen geld meer is. Dus nooit. In Nederland noch elders. Door ministers, ambtenaren of burgers het houdt nooit op zolang er sprake is van het geld en rijkdom vergaren.

 8. Nelly, in de laatste 20 à 25 jaar hebben de leden van de Curaçaose regering hun greep op eerlijkheid en rechtvaardigheid verloren. In hun traditionele overtuiging van hun “alleenheerschappij” en “macht” kwam de zienswijze om te beslissen wat goed en kwaad is, om de hoek kijken. Op Curacao is respect voor het volk afgenomen. Maar ook het begrip wat aanvaardbaar en/of wat onaanvaardbaar is voor het volk, is helemaal vaag geworden in de ogen van deze regeerders. Dat is het besluit, de conclusie van twee onafhankelijke hoogleraren criminologie/rechtssociologie die aldaar, op Curacao waren. Een alarmerend percentage op het gebied van fraude, list en bedrog is het bewijs. Het is gewoon een “graai-toestand” in de Curaçaose regering. Een geheim rapport onthult aanzienlijke bedragen die op onverklaarbare en mysterieuze wijze “verdampten” uit de regeringskas. Een nietsontziende corrupte regeringsklasse zwaait de scepter op Curacao. Ik vraag mezelf serieus af Nelly, wát voor inzicht jij hoopt te geven in de achtergronden en oorzaken van corruptie door ambtenaren. Ik persoonlijk heb nooit ofte nimmer gehoord dat corruptie, diefstal, fraude etc. een “OORZAAK” heeft, volgens jouw betoog. Nelly, je wilt gewoon je voordeel halen uit een studie over criminaliteit op Curacao, maar daar heeft de bevolking niets aan. Het volk moet áf van die corrupte misdadigers. Met een lezinkje en/of een onderzoekje worden ze niet geholpen. Als een arts een patiënt allerlei vragen stelt over zijn ziekte, een diagnose hiervan stelt, de patiënt onderzoekt, en daarna weer weg gaat, heeft de patiënt hier niets aan, hij is niet genezen, maar de arts was alleen nieuwsgierig naar de gang van zaken. Een lezing dus over criminaliteit en corruptie op Curacao kan een pasgeboren kind ook houden. Daar hoef je geen criminologe voor te zijn. Iedereen weet wat en hoe en door wie criminaliteit, fraude en corruptie wordt uitgeoefend. Het antwoord is: DOOR DE REGERINGSAMBTENAREN. Een kind kan de was doen Nelly, en hou asjeblieft die mooie wijze woorden voor jezelf.

 9. Als je met 1 vinger naar de ander wijst, wijzen er 3 vingers naar jezelf…

 10. Terecht! Het OM durft de corruptie niet aan te pakken daar waar het betreft belastingautoriteiten bij de directe belastingen. When money talks nobody walks tot genoegen van de Minister van Financien.

 11. Een groot del van de politiek is corrupt.
  er is geen tranpatantie.
  hoeveel heeft iemand aan het begin van zijn politiek loopbaan en hoeveel bezit hij na een paar jaar politiek?
  iedereen dekt elkaar af en de partijen worden door maffia gespekt.
  Het OM faalt op elk gebied is te angstig of zelf corrupt.
  Datzelfde geld voor de rechters en de ratadvokaten van de maffia.

 12. Nelly, gebruik asjeblieft je verstand in dit geval. Ten eerste, de omvang van de gepleegde fraude/corruptie is opgemerkt, het is bekend, en wel bij justitie, en zelfs justitiële ambtenaren zijn er soms/meestal bij betrokken. Daarnaast, de selectie vindt wél plaats, maar in hun eigen voordeel. Dus zij weten a.h.w. de (figuurlijke) winnende en de verliezende nummers bij de trekking. Daarnaast, corruptie zaken die wel bij de rechter komen zoals het onrechtmatig bevoordelen van ondernemingen bij het verstrekken van opdrachten zoals je opmerkt, daar blijft de rechter heus niet wakker van, hij (rechter) neemt alleen een afwachtende houding wat betreft het storten van zijn toebehorend (geld)bedrag. Nelly, je hebt het ook over “een klein gedeelte” dat voor rekening komt van gevangenispersoneel, immigratieambtenaren, douaniers, etcétera. Maar dit alles gebeurt óók in opdracht van politici, leden van het OM e.a. Dus spreken wij niet van “bijna” de helft van alle geregistreerde corruptiezaken, maar van 3/4, oftewel, DRIEVIERDE van alle corruptiezaken. Begrepen Nelly??? Ook geen kwestie van “vaak” zijn het leidinggevenden, maar de laatste 20 jaar is het ALTIJD de leidinggevenden met de vinger in de pap. Daarnaast Nelly, er ís helemaal niet zo veel werk te verrichten, en ook geen lange weg te gaan, WANT DE NAMEN VAN DEZE KWAADDOENERS, VAN DEZE CRIMINELEN ZIJN AL JAREN BEKEND. Iedereen kent ze, maar degenen die deze criminelen moeten oppakken, zijn helaas óók CRIMINELEN. Het is dus een kwestie van water naar zee dragen, en afwachten wanneer de zee vol loopt………………………Het is een kwestie van: CANI MI, P’AMI CANI BO. Maar goed Nelly, ik wens je heel veel succes met je James Bond onderzoek. Maar of het wel iets zal opleveren, daar ben ik wel een beetje lui om te geloven.

 13. Het OM durft corruptie niet aan te pakken en mensen die al eerder corruptie pleegde mogen gewoon in de overheid blijven werken.. Zo blijft het een probleem

 14. Schotborgh heeft gelijk, er is nog een lange weg te gaan zolang Schotte niet opgeborgen is.