• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

IMG_3056CURAÇAO – Het Europees Hof heeft in 2010 geconcludeerd dat het weigeren van een vergoeding voor thuisbevallingen in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Iedere vrouw heeft de vrijheid te kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis, de kraamkliniek of thuis.

Een overheid mag geen verschil maken in subsidiëring hiervan, zo schrijft Caribisch Netwerk.

Vergoeding
Curaçao maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden, maar medische bijstand voor thuisbevallingen wordt in tegenstelling tot een bevalling in het ziekenhuis en de kraamkliniek niet geheel vergoed door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een groepje jonge moeders heeft besloten dit te gaan aanvechten en is vastbesloten hun gelijk te halen.

Elisa Koek maakte voor Caribisch Netwerk de volgende reportage.

Mensrechten
Bokkes Advocaten heeft de dames geholpen en de SVB in 2013 aangeschreven. De SVB reageerde hoopvol door te erkennen dat alle kosten inderdaad vergoed worden. “Op grond van het feit dat de Basisverzekering de mogelijkheid biedt voor een verzekerde om thuis te bevallen en ook de kosten qua verloskundige en kraamzorg vergoedt, is de SVB van mening dat de wet- en regelgeving voldoet aan het Europees recht”, schrijft directeur van SVB, Philip Martis in september 2013.

Afwijzing
Toen de dames in 2014 hun nota’s indienden, weigerde SVB deze uit te betalen. Verloskundige Agnes Cobelens vroeg de SVB in december 2014 om uitleg. Martis reageerde dit keer dat ‘in geval van thuisbevalling slechts de kosten van de verloskundige worden vergoed’. De kosten van de kraamzorg worden niet uitbetaald aan de moeders.

Mijn recht
De afwijzing is een teleurstelling, maar de vrouwen zijn niet van plan op te houden. “Ik betaal niets”, zegt Jiovanca Hous. De moeder van drie is in Nederland een keer thuis bevallen en een keer in het ziekenhuis door complicaties. Op Curaçao weigerde ze in het ziekenhuis te bevallen. “Ik vind het verschrikkelijk daar en mijn eerste thuisbevalling is goed bevallen. Het is mijn recht om zelf te kiezen waar ik beval en de SVB moet dit gewoon vergoeden.”

Eigen keuzes
Hous en de andere vrouwen hebben het gevoel dat vrouwen op Curaçao hun rechten vaak niet kennen en hierdoor niet genoeg voor zichzelf opkomen. “Het wordt tijd dat de mannen en de overheid erkennen dat wij onze eigen keuzes kunnen maken”, stelt Diantha Rodrigues Pereira.
Ze is zelf zwangerschapscoach en ziet vaak dat vrouwen zich onderdanig opstellen. “Soms is de man of vriend van een vrouw nog banger dan zijzelf. De omgeving pusht haar om in het ziekenhuis te bevallen terwijl zij dat zelf niet eens wil. Wij vrouwen moeten leren te vertrouwen op ons lichaam en de kracht die we hebben.”

Kosten
Verloskundige Cobelens voert al jaren strijd voor thuisbevallingen. Het is voor haar onbegrijpelijk dat de overheid juist op deze kostenpost wil bezuinigen. “Een bevalling in het ziekenhuis is drie keer zo duur als een thuisbevalling. Waarom worden de vrouwen die minder kosten maken dan afgestraft? Het verhaal klopt niet en we gaan door om ons recht te behalen.”

7 reacties op “Ongelijke subsidiëring bevallingen in strijd met mensrechten”

 1. Op Curacao mag een Europese rijksgenoot niet vrij verblijven. Als je wilt blijven dan moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. Anders moet je na max. 6 maanden het eiland weer verlaten.
  Curacao voldoet dus zelf niet aan datgene wat is afgesproken. En daar kun je allerlei redenen voor verzinnen het blijft in tegenspraak tegen de EU-regels. Neem Nederland dan niet kwalijk dat zij ook hindernissen andersom opwerpen

 2. Even uitgezocht. EU wetten en regels zijn niet van toepassing in Curacao omdat Curacao geen deel uitmaakt van de EU. Er is een LGO overenkomst met de EU voor koloniale gebieden als Curacao.

  ….`Als EU-burgers genieten de onderdanen van de LGO ook de rechten die het burgerschap van de Unie met zich meebrengt (artikelen 18–22 van het EG-Verdrag), zoals het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven (maar niet te werken). `…

  Dat laatste wist ik overigens niet.

 3. @Fred Schiedam, Curacao bepaald dat koninkrijksbewoners zich allemaal aan eisen moeten voldoen en dure vergunningen moeten betalen als ze op Curacao willen wonen en andersom niet. Ook krijgen kinderen van illegalen die op Curacao geboren worden en naar school gaan geen enkele rechten van Curacao! dus idd niet van toepassing op Curacao!

 4. Vraag aan Phillippe Maaskant: wat staat er op de voorkant van uw paspoort?
  2e vraag: Rechten van de mens niet van toepassing in Curacao?

 5. Opmerkelijk is dat de maatstaf op het gebied van economische, sociale, en financiële rechten van de burgers op Curacao is vastgesteld, maar dat zij hiervan niet op de hoogte zijn, en/of worden zij ook niet grondig geïnformeerd op grond hiervan. De rechten en de levensstandaard van de arbeider is beschermd, maar weet hij dat? Geen enkele regering wil de rechten van haar burgers geschonden zien worden, maar het gebeurt helaas wél. Onbewust(??), maar ook BEWUST. De (Curaçaose) burger is meestal op de hoogte dat zijn rechten geschonden worden, maar uit vrees voor represaille i.v.m. ontslag durft hij niet over te praten. En niemand die de helpende hand biedt. Ook in het buitenland (vooral Nederland) weten en kennen veel Curaçaose burgers hun rechten niet, en nemen zij ook niet de moeite om hier achter te komen. Zoals Fidel Castro onlangs beweerde, is de zogenaamde westerse vrijheid niets anders dan het recht van de bourgeoisie om mensen uit te buiten en de klassenmaatschappij in stand te houden. Veel Curaçaoënaars lopen jaarlijks duizenden euro’s mis doordat zij niet op de hoogte zijn wat hun rechten zijn. Zij nemen alleen notitie van hun maandelijkse “gestorte” geld met gewerkte “overuren”. Als het veel is, dan is het goed, de rest zien we wel. Een Curaçaose kennis vertelde dat hij zijn salaris met overuren plus vakantie-geld had ontvangen. Dat kwam uit op ongeveer €2781. Hij was hartstikke blij mee. Zijn broer die econoom is, bekeek toevallig na drie maanden zijn salarisstrook, de gemaakte overuren, en kwam tot de schrikaanjagende conclusie dat zijn broertje minstens €456 te weinig kreeg uitbetaald. Dit kwam doordat de overuren van vier maanden geleden NIET werden uitbetaald, en zijn broer heeft niets van gemerkt. Ook (Curaçaose) zwangere vrouwen weten meestal niet wat zij wél of niet vergoed krijgen, dus zwangerschapsgeld. Maar ja, als je het niet weet, en je doet ook geen vraag hiernaar, is het gewoon KOREN OP ANDERMANS MOLEN. Het is jouw schuld. Hier in Nederland heerst de wet van de jungle. De sterken overleven. IEDER VOOR ZICH, en GOD VOOR ONS ALLEN.

 6. Volgens mij gaat de SVB in korte tijd een tweede rechtzaak verliezen.

 7. Curacao is geen onderdeel van de EU, dus de wetten en normen van de EU zijn hier net zo relevant als die van Saudi Arabie. Willen we toch stiekem (als het zo uit komt) onderdeel van Nederland worden?