• Recente reacties

  • Facebook

  • Twitter

  • Validator w3.org

  ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Volgens Gerard van der Voort dwarsboomt de adviseur van minister Nelson Navarro van Justitie de doorontwikkeling van de kustwacht.

  De Kustwacht voor het Caribisch Gebied is opgericht in 1996 en daarmee een relatief jonge organisatie die nog niet is uitgegroeid. De kustwacht is een waardevolle en noodzakelijke organisatie. Zij spoort drugstransporten en illegalen op en red mensen op zee die in de problemen zijn geraakt. Ten aanzien van dat laatste heeft de kustwacht een internationale verplichting binnen de IMO, de International Maritime Organisation. Vanuit die internationale verplichting en vanuit de nationale verantwoordelijkheid dient de kustwacht als organisatie te kunnen groeien om zodoende haar taken nog beter te kunnen uitvoeren.

  Curaçao zou Curaçao niet zijn als men juist daarmee dus politiek wazige spelletjes speelt, met die nationale en internationale verplichtingen. Binnen het kustwacht Presidium, dat jaarlijks een aantal keren bij elkaar komt om het beleid ten aanzien van de kustwacht vast te stellen, en dat staat eind januari weer te gebeuren, hebben de landen binnen het Koninkrijk een stem en kunnen dus mee bepalen welke kant het opgaat met de kustwacht en hoe de kustwacht invulling geeft aan haar verplichtingen en verantwoordelijkheden. Goed geregeld, zou men denken!

  In 2009 werd een werkgroep ingesteld, met vertegenwoordigers van kustwacht, vakbonden en de landen, om de formatie van de kustwacht, het totaal aan functies binnen de organisatie welke dateerde van december 2005, te herzien en aan te passen. Na een aantal jaren noeste arbeid en een nieuwe formatie, was er echter geen consensus en werd de nieuwe formatie in het presidium afgeschoten door de landen.

  Om toch deels een noodzakelijke invulling te kunnen geven aan een verdere ontwikkeling van de kustwacht werd besloten om in beperkte mate invulling te geven aan de formatie 2012 en dit te realiseren binnen de bestaande formatie. Hiertoe werd een pilot-project opgezet, met daarin onder meer een gewijzigd management team op de steunpunten van de kustwacht en een lokaal informatie loket.

  Aruba was als eerste enthousiast bereid aan deze pilot mee te werken en vervolgens ook Sint Maarten. Curaçao was, hoe kan het anders, mordicus tegen. Echter, een jaar na aanvang van de pilot was Curaçao ineens bereid om toch in een verlenging van de pilot mee te doen.

  Al die tijd is achter de schermen een adviseur van minister Nelson Navarro van Justitie bezig zaken te dwarsbomen, nota bene een persoon die jaren bij de kustwacht gewerkt heeft, maar te licht werd bevonden om te functioneren direct naast de directeur. Deze populaire ‘Chief J’ , die zich in een functie heeft gemanoeuvreerd bij de minister als ‘Adviseur Defensie en Kustwacht Zaken’ gebruikt allerlei mensen bij de Kustwacht als informant en wordt zo op de hoogte gehouden van interne zaken.

  De minister laat zich door Chief J informeren waarbij duidelijk aantoonbaar is dat hij willens en wetens verkeerd wordt geïnformeerd. De minister vindt het blijkbaar allemaal wel best, want als er sprake was van enige vorm van werkelijke interesse dat had hij wel een keer de kustwacht bezocht, hetgeen nog nimmer is gebeurd. Wel roept de minister regelmatig dat de kustwacht efficiënter en effectiever zou moeten optreden. Hierbij mogen we er toch vanuit gaan dat de minister zich realiseert dat wanneer zijn adviseur en zijn vertegenwoordiger in het Presidium constant allerlei zaken blokkeren en de doorontwikkeling van de kustwacht in de weg blijven staan, zijn uitspraken over efficiënter en effectiever optreden loze kreten zijn!

  Ondertussen is een groot deel van het kustwachtpersoneel het goed zat dat één persoon al jarenlang de kustwacht de voet dwars zet en daarmee lokaal personeel dupeert, immers, personeel dat bijvoorbeeld op inhuurbasis werkt bij de kustwacht kan niet overgaan in vaste dienst door het tegenhouden van uitbreiding van formatieve functies. Een nieuwe formatie welke overigens ook een aantal nieuwe banen betekenen, welke de landen niets kost; de kosten worden immers gedragen door de kustwacht.

  De volgende Presidium zitting is op 29 januari. De nieuwe landsvertegenwoordiger, de heer Betrian, heeft al aangegeven dat hij op die datum niet kan en een vervanger zal afvaardigen. Deze mag natuurlijk geen besluiten nemen of goedkeuren, waarmee ook nu weer de zaken verder vertraagd worden. Ondertussen geeft de minister niet thuis en kan ‘Chief J’zijn gang blijven gaan. Het wordt hoog tijd dat de minister wakker wordt, een goed gesprek aangaat met zijn adviseur en deze de deur wijst, als hij tenminste zijn eigen uitspraken ten aanzien van een verbeterd kustwacht optreden serieus neemt!

  ‘Samen Sterk’, is het credo van de kustwacht, maar dat geldt tot nu toe niet voor de minister en zijn adviseur!

  7 reacties op “‘Adviseur Navarro blokkeert doorontwikkeling kustwacht’”

  1. @ Henki

   by the way

   de begroting word gedaan zeg 100 miljoen euro a 2.25 guldens dan word dat uitbetaald en niet gewacht tot de gulden daalt.
   dus als er word gesproken over x aantaonderhevig aan de wisselkoers.

  2. Heren heren, iedereen weet “Curacao” heeft helemaal niet zo’n interesse in een “perfect” functionerende kust wacht. En dat is verder ook niet zo’n drama… Dat weten we toch allemaal. Maar dhr. Navarro kan dat niet persoonlijk “afremmen”, dus gebruikt een pionnetje… die 100 miljoen.. is natuurlijk al een geweldig bedrag. En de personeels kosten van verblijven op curacao en dus ook de economie steunen op Curacao is uiteraard bijzonder welkom. Ik heb het al eens eerder aangegeven die basis is bijzonder goed voor de lokale econon mie. aat ze lekker rond varen achter gofastjes aan. En met liefst veel meer personeel, maakt niet uit welk niveau. Hou de lokale boys wel een beetje uit de buurt van de stranden en laat ze niet met wapens spelen op de kazerne. Laat Nederland lekker de rekeningen en de “opleidingen en pensioenen” betalen.. sssstttt… Biertje…???
   (Roberto, kustwacht en landmacht / mariniers is niet het zelfde.)

  3. by the way , dit jaar zal de rek voor meer ontwikkelen minder zijn door de ongunstige koers ontwikkeling van de de euro. Nederland draagt 69 % aan de begroting.
   stel de begroting is 100 miljoen euro dus de kosten waren voor nederland 69 miljoen euro te besteden guldens 2.25 nu nog maar 2,10 dan heb je al een groot begroting tekort. vooral daarover zal het gaan op 29 januari 2015 en niet over een adviseur van de Minister.
   Helaas voor de schrijver van dit stuk, de pressie om de minister onder druk te zetten en zijn adviseur te lozen, zal door de lage euro volkomen mislukken.

  4. De schrijver van het ingezonden stuk is niet helemaal eerlijk.
   volgens de schrijver
   Een nieuwe formatie welke overigens ook een aantal nieuwe banen betekenen, welke de landen niets kost; de kosten worden immers gedragen door de kustwacht.

   Het kost ons helemaal niks is natuurlijk overdreven immers de verdeelsleutel van de kosten zijn 16 % voor Curacao. Dus meer uitgaven zeg een miljoen is 160.000 ten laste van ons land.
   Chief J ken ik niet maar hij is slechts een adviseur, de Minister is verantwoordelijk. Kennis van zaken is altijd goed, tegenwerken is een groot woord zijn rol is zoals ik lees adviseur..
   In 2013 is er bepaald dat de bezetting graad (FTE)voor 2014 95% zal zijn en in 2015 96 % dit door de bezuiniging van 1 miljoen euro.
   Ook is er bepaald dat de kosten die worden betaald door extern in te huren aanzienlijk te verminderen en daarvoor zoveel mogelijk intern mensen voor te zoeken.
   voor wat betreft het door ontwikkelen moet je wel een bepaald niveau hebben. Het kan niet zo zijn als je 5 jaar bij de kustwacht heb gezeten als volmatroos je klaar bent voor de volgende of naast hogere functie. Vandaar er ook is besloten in 2013 om medewerker er op te wijzen dat in het laatste jaar er diverse opleidingen kunnen worden gevolgd. Maar die moet je dan wel volgen. Doorstroming is mogelijk maar dan wel eigen initiatief tonen.
   deze wijsheid heb ik niet natuurlijk van mezelf maar gewoon gevonden op het internet, begrotingen van de kustwacht curacao enz

  5. Zo, dat kunnen we gerust een brief uit het hart noemen en heel duidelijk geschreven door iemand die ontzettend dicht bij het vuur zit.
   Nu maar hopen dat Navarro de handschoen oppakt en ook daadwerkelijk iets gaat doen.

  6. De heer van der Voort staat het goede voor en noemt man en paard. Prima! Ik hoop dat er meer zich melden.

  7. Nelson Navarro, Nelson Navarro, alwéér de zóóóóóóóoveelste blunder van jouw kant. Nelson, iemand kan een tweedehands of zelfs een afgedankte auto kopen. Begrijpelijk. Maar een autowrak zonder motor, zonder zitbanken, zonder stuurwiel, helemaal verroest, zonder banden, en gedumpt op Shoot, neem je toch niet mee naar huis???Zo ook neem je toch iemand niet in dienst die té licht bevonden werd om naast de directeur te functioneren? Iemand die té licht bevonden werd, is iemand die geen helderheid, geen inzicht heeft op zijn toegewezen en zelfs verantwoordelijke taak. Let wel: Deze man werd niet slechts “licht” bevonden, neen, maar “té licht”. Hij was dus niet op de hoogte van de ontwikkelingen rondom zijn vak-gebied. En jij minister van justitie had het beter moeten Nelson. Weet jouw adviseur dat er zich onlangs in een deel van Curacao gevaarlijke situaties zich hebben ontwikkeld en dat de regering geen stokje voor heeft gestoken, en dat de situatie zich meer en meer toespitst, en dat er geen dienovereenkomstige stappen zijn ondernomen, en dat er bepaalde wetten zijn goedgekeurd waarbij de wenkbrauwen gefronst moeten worden???? Pogingen om jouw hiervan op de hoogte te stellen Nelson, waren, en zijn nog steeds vruchteloos. Wat voor soort adviseur is dat? Voel jij of je adviseur de gespannen sfeer niet? Jouw adviseur moet stellig vervangen worden door een ruimer denkend mens. Iemand met vooruitstrevende en progressieve ideeën, en niet iemand met een dominerende ideologie. Iemand die attent, ordelijk is, evenwichtig, discreet, en intelligent. Een alom verstandige persoon dus. Hij moet groeien in zijn werk. Zijn vooruitgang is voor iedereen openbaar. Zo iemand moet je aanstellen Nelson. En niet iemand zoels hierboven vermeld staat: die de door ontwikkeling BLOKKEERT, iemand die de boel belazert. Dus jij wordt óók belazerd door hem , want jij weet ook niet wat er aan de hand is. Wat een giller. Dus deze arme man is geen HOMBER PISÁ, zoals ze zeggen op Curacao. Warda bo curpa swa. Dus over hem kan men niet spreken van kilo’s, maar van grammetjes en decigrammetjes.