• Recente reacties

  • Facebook

  • Twitter

  • Validator w3.org

  Dertiende verkeersslachtofferCURAÇAO – Een aantal dagen voor het eind van 2014 staat de teller van dodelijke verkeersslachtoffers op negentien. Wie langs Isla post 7 rijdt, ziet de teller die door de Vereniging Vereniging Veilig Verkeer Curaçao (VVVC) wordt bijgehouden. Dat meldt Caribisch Netwerk.

  In werkelijkheid zijn het er meer. Volgens voorzitter Rignald Cristina komt niet ieder dodelijk slachtoffer in de statistieken terecht. Het werkelijke aantal ligt dit jaar op 23. Vier slachtoffers vallen volgens Cristina buiten de definitie die de politie hanteert.

  Meer slachtoffers
  Zo wordt een Portugese vrouw die crasht met haar auto op oudejaarsavond niet meegeteld, omdat zij weken later pas overlijdt. Ook de 29-jarige Pedro Koeiman telt niet mee: hij verongelukt bij een straatrace op de Jan Noorduynweg, eind januari. Julian Jansen wordt op 9 februari onwel achter het stuur en botst tegen een muur. Hij telt ook niet mee. Datzelfde lot valt Francisca Amanda ten deel. Zij wordt in juni opzettelijk overreden op de kaminda José Antonia en valt daardoor buiten de cijfers.

  Zelfde beeld
  Zeventien slachtoffers zijn gevallen in de avond en de nacht. Er wordt niet gecontroleerd op alcohol, maar bij elf ongelukken is er een vermoeden dat alcoholgebruik een rol speelt. De Weg naar Westpunt vanaf de rotonde bij het WTC en de Schottegatweg staan strak bovenaan met veertien doden. Het zijn ook de wegen waar hard kan worden gereden. Vijf dodelijke slachtoffers zijn voetgangers.

  Geen prioriteit
  Het beeld dat deze cijfers laten zien, wijkt niet af van overzichten van eerdere jaren. Dat is ook wat de Algemene Rekenkamer (ARC) concludeert in haar studie naar Verkeersveiligheid, die begin 2014 werd gepubliceerd. Daarin wordt met een grote vinger gewezen naar de overheid die geen prioriteit geeft aan verkeersveiligheid. Een conclusie die Rignald Cristina al enkele jaren trekt.

  Falen
  De studie Verkeersveiligheid laat niet alleen zien dat de overheid beleidsmatig faalt in haar beleid om het verkeer veilig te maken, ook de andere partners in de keten doen maar wat. Zo is er geen enkele samenhang tussen verkeersonveiligheid en politiecontroles, aldus het ARC. Er geldt per agent een resultaatverplichting (minimum quotum voor uit te schrijven processen-verbaal), die met een geringe inspanning gerealiseerd kan worden. Volgens de ARC is er geen enkele motivatie voor een agent om bekeuringen uit te schrijven.

  Statistieken
  Het politiekorps houdt geen statistieken bij en de databank van CRS, de organisatie die in naam van de verzekeringsmaatschappijen verkeersongelukken afhandelt, is niet toegankelijk voor derden. Er is geen relatie tussen wegonderhoud en verkeersveiligheid; de meest onveilige weggedeeltes worden niet aangepakt.

  Wetgeving
  Er geldt op Curaçao ook geen kentekenaansprakelijkheid, zodat mensen die bijvoorbeeld door rood licht rijden geflitst en bekeurd kunnen worden. Overtreders kunnen nu altijd zeggen dat ze niet achter het stuur zaten. Invoering van nieuwe wetgeving zorgt er dan meteen voor dat een groot aantal verkeersdelicten overgeheveld kunnen worden van het strafrecht naar het bestuursrecht.

  Regering
  Het parlement vergaderde in 2014 twee keer over de verkeersveiligheid op het eiland. Daarbij wordt er bij de regering op aangedrongen om met een plan te komen voor een veiliger verkeer op het eiland. Volgens de verschillende regerings- en oppositiepartijen is er – een jaar later – nog niets gebeurd met de aanbevelingen van de ARC. De studie van de ARC ligt in de lades van het ministerie van Justitie en Verkeer en Vervoer. Minister Earl Balborda van Verkeer heeft niet gereageerd op vragen over het rapport.

  21 reacties op “Ook in 2014 geen aandacht voor verkeersveiligheid”

  1. @ Tokaya. Bij het bepalen van strafmaatregelen en of straf opleggingen hoort ook het Openbare Ministerie (OM rechters en dergelijken/ zittend en staande magistratuur) zich te houden aan wetsbepalingen en door de wetgevers bepaalde strafmaat.

   We moeten ervan uitgaan, dat zulks ook als zodanig geschiedt.

  2. Bij het bepalen van strafmaatregelen en of straf opleggingen hoort ook het Openbare Ministerie (OM rechters en dergelijken/ zittend en staande magistratuur) zich te houden aan wetsbepalingen en door de wetgevers bepaalde strafmaat. Meneer de staande (officier van justitie) en of zittend magistratuur (rechter) mag geen conform zijn eigen fantasie ontsproten strafmaat toepassen.
   Geen feit is strafbaar dan een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling (Strafbare feiten staan allemaal aangegeven in wetboeken).
   Met andere woorden, een feit is pas strafbaar als deze conform de wetgeving vooraf strafbaar is gesteld (zie Wetboek van Strafrecht).
   De ambtenaren OM horen conform de strafbepalingen en werkwijze (Wetboek van Strafvordering) te werken en zeker de rechter.
   Weet wel één ding zeker, strafpleiters zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Zij hebben kennis van het reilen en zeilen bij het OM.

  3. In het strafprocesrecht is er een duidelijke scheiding van taken en bevoegdheden. De meeste staten, naties of landen heeft hebben een rechtssysteem gebaseerd op de “trias politica” ofwel wetgevende- (staten, tweede kamer enz.) , uitvoerende ( ministers enz.) , en rechterlijke macht (rechters, procureur generaal e.d. ). Geen van de 3 machten mag op de stoel van de ander gaan zitten (is uitmaken wat de ander moet doen, hoort te doen enzovoorts). Het systeem “trias politica” / driemachtenleer/scheiding van machten, was en is gericht op het scheiden van machten afkomstig van de grondlegger hiervan Charles de Montesquieu. Het vorenstaande is het eerste wat een opsporingsambtenaar ex artikel 8 Wetboeken Strafrecht en Strafvordering Nederlandse Antillen in zijn werken als dusdanig nooit mag vergeten (jammer, maar het gebeurd dagelijks). Meneer de agent mag geen straf opleggen want dan is hij op de stoel van de rechter gaan zitten. Mag niet bepalen wat strafbaar is want dan is hij bezig te bepalen wat strafbaar is. Mag niet bepalen wat er uitgevoerd wordt of niet want dan zit hij op de stoel van de uitvoerende macht; zie artikel 1 Wetboek van Strafrecht en Strafvordering. Meneer de agent mag alleen constateren en zijn constateringen staven met bewijzen. Ik zag, ik rook, ik hoorde, ik voelde, ik proefde c.q. zijn bevingen beschrijven in zijn mutaties, rapporten en processen verbaal Pro Justitia doorsturen.

  4. Caramba, het gaat over verkeersveiligheid en vooral dat er in 2014 niets aan gedaan is. Er zijn zaken genoemd om de veiligheid te bevorderen en boetes (ALTIJD achteraf) zijn daar een onderdeel van. Als dat niet helpt ligt dat niet aan de boete of boetegever maar aan de beboete. Je twijfel of een onschuldig benoemde inderdaad wel zo onschuldig is en of de gegeven straffen adequaat en hoog genoeg zijn, ligt helaas buiten onze competentie. Wij kunnen er over praten en dat doen we hier in overvloed, maar afgezien van de menselijke beoordeling over bijv. een fataal ongeval door gestudeerden zijn er mensen aangewezen om de taak van veiligheidsmaatregelen op zich te nemen. Het oordeel van een rechter verstaat zich soms niet met het oordeel van direct betrokkenen en daar zullen we mee moeten leven. Dat zij niet met maatregelen komen of in onvoldoende mate, terwijl ze daarvoor een salaris ontvangen, zou met sancties “beloond” moeten worden. Het wiel hoeven ze niet opnieuw uit te vinden, want de maatregelen zijn bekend en wacht het slechts op invoering en handhaving. Helaas bestaat een dergelijke wanprestatie van de regering niet alleen bij de verkeersveiligheid. Breek me de bek niet open. Het jaar 2014 ligt achter ons en laten we hopen op betere actie in 2015. Stel-vragen en vragen over mij zijn volkomen irrelevant en zal je moeten leren, dat je jezelf moet overleveren aan de oordelen van degenen, die daarvoor aangenomen zijn zonder overigens te moeten zwijgen, maar dat is meer ter eigener opluchting dan dat het iets helpt. Daarom nis het spelen voor eigen rechter ook niet verstandig.

  5. Ja Zorra probeer maar weer gelijk te krijgen.. Het gaat niet om mij of mijn gelijk het gaat om oplossingen.. Is het woordje straf het enige wat ik schrijf dat onjuist is ? Zo ja dan geef ik u helemaal gelijk. U kunt alle gelijk van de werled van mij krijgen. Maar zeg nu ook eens iets van al die andere punten.

   Als ik u zonder rijbewijs dronken met een auto aanrij waardoor u de rest van je leven niet meer goed kan lopen en het was verder niet mijn schuld en ik krijg van de rechter alleen een boete voor het rijden zonder rijbewijs omdat rijden onder invloed niet aangetoond kan worden, dan denk ik niet dat u dat een straf vind, of wel. Ma kompronde.

   Er is een kindje doorgereden… Tuurlijk de truck had geen schuld… Maar is dat echt zo. Die bestuurder zag dat kindje niet optijd.. Reed hoe hard ? Ik weet het niet, ik was er niet bij, ik heb het verhaal gehoord en gelezen. Maar het is wel in en in triest en ik ken de vader persoonlijk al jaren en velen met mij. Ik heb ook kinderen in die leeftijd.. Tranen staan in m’n ogen hierom.

   Heeft u kinderen ? Rijd u auto ? Drinkt u ? Wel eens dronken gereden ?
   Stel die bestuurder was wel verwijtbaar. Wat gaat die straf of boete nu nog doen… Een dochtertje van 3…. Een klein engeltje. Nu met god.

   Voorkomen, veiligheid, daar gaat het om, niet om boetes of strafen achter af. En zeker niet boetes om de staats kas te spekken.
   Snap dat nu toch.

  6. Zolang de politie vrolijk staat toe te kijken hoe 4 motoren op de openbare weg aan het feveren zijn, daar niets aan doen en het allemaal wel goed vinden……………….zullen we nooit ergens komen met de verkeersveiligheid.
   Het lijkt wel alsof men OF geen zin heeft om er iets aan te doen OF gewoon te dom is om het te begrijpen.
   Spijt me zeer, maar meer keuzes zijn er niet. Het wordt tijd dat we dat eens hardop zeggen i.p.v. aan het eind van het jaar jammeren over 19 doden, waarvan er 19 teveel zijn.

  7. Caramba, een boete is een straf en als je het daar niet mee eens ben moeten ze jou maar zo veel boetes geven, totdat je het een straf vindt.

  8. Zorra.. t wordt weer persoonlijk niet waar.. Je verzint zelf dingen die weer eens niet kloppen.
   De politie kan in juridische zin geen “straf” opleggen.. Dat kan gelukkig alleen een rechter.
   En boetes en straf geeft geen hogere verkeers veiligheid.
   Hoge graad van pak kans, dus controle, wel. Als meer dan de helft van de verkeers doden en dus in alle waarschijnlijkheid alle verkeers ongelukken in verband worden gebracht met alcohol…
   Dan moet de wetgever / overheid dus daar gerichter op controleren. Blaas gadgets.. Moeten geimporteerd worden.. Leuk projectje voor een kennisje die vast wel iets kan schuiven nietwaar…
   Maar ja.. die zelfde overheids dienaren rijden ook dronken rond nietwaar.Tot ministers van justitie toe……
   En een ex Mp reed ook met z.n autotjes over de pontjes brug en had ook zo z.n verkeersdelicten…
   Maar ja hoor zet het geven van boetes op de begroting. Maar wel met een clausule om de armen te ontzien zeker..
   Belasting is ook eigenlijk op dit eilandje alleen maar een gelegaliseerde vorm van diefstal nietwaar…

  9. @ Caramba. Appels en peren.

   Met een beetje inventiviteit kan je nog meer foute vergelijkingen verzinnen zoals deze, maar het slaat alleen nergens op. Het enige echte vergelijk is, dat het beide strafmaatregelen zijn wegens een overtreding van de wet. Het zal iedereen een worst wezen welke bevoegde instantie de straf oplegt. Een rechter mag trouwens ook boetes opleggen als het zo ver komt.

  10. Ernesto, De rechter is niet het probleem. Hoe kan je nu veroordeeld worden voor dronken rijden als het niet aangetoond kan worden. Er zijn geen spullen voor..

   Daar komt ook nog bij. Als er een ongeluk is en de persoon is schuldig en is dronken maar is verzekerd, dan wordt in de meeste gevallen er niks over gezegd want anders betaald de verzekering niks. En de schade persoonlijk verhalen is meestal niet te doen.

   Velezfrancesco helemaal mee eens.

   (Internet options, manage add ons, spelling correction, onderaan disable, restart) Dan blijft dronken dronken en veranderd niet in drunken.of ook nederlands installeren als taal.., ik had het ook.. .;-) )

  11. Laat de politie eens op alcohol controleren na een pagara party, met name die bij de Heeren/Omundu. 90% van de bezoekers rijdt drunken weg.

   Van de andere kant, laat ook maar. Met rechters als Irma Lips zal er nooit iemand veroordeeld worden voor dronken rijden.

  12. Het probleem ligt niet bij de rechterlijke macht, OM of regering, het probleem ligt in eerste instantie bij de mensen zelf. En aangezien menig eilandbewoner een chronisch gebrek aan verantwoordelijkheidsbewustzijn heeft, zullen we voorlopig nog even doorgaan. Ik woon hier pas 2,5 jaar maar verbaas me nog steeds over losse kinderen in de auto, werklui achter in de pick-up, imbiciele quad – en hayabuza rijders, wheeliemakende scooters en driftende preludes. Om over alle godsonmogelijke inhaal acties op onverantwoorde punten (weg naar westpunt en alle drukke hoofdwegen met slechts 2 banen) maar te zwijgen. Daarbij is het hier mogelijk om na 3 rijoefeningen (lessen wil ik het niet noemen) een rijbewijs te kopen bij het bureau rijbewijzen.
   En dan heb nog niet eens alle mongolen benoemd die na te veel drank gewoon weer achter het stuur kruipen omdat ze denken dat ze dan nog steeds heel goed kunnen rijden.

   Maar ja, waarom zou je naar jezelf kijken als je 10 vingers hebt om altijd naar anderen te wijzen, maar dat is een andere discussie……..
   Bon ano nobo!!!!!!!!

  13. Verkeers boetes worden gegeven door de politie.
   Gevangenisstraf geeft een rechter. Appels en peren.

   In Nederland wordt geprotesteerd tegen taakstraffen. Daar kreeg een persoon die 3 mensen waaronder een peuter van 2 dood reed een taakstraf.. Dat is het probleem van verkeers delicten. Op Curacao kan je
   Ongestraft dronken rond rijden. En het wordt niet gecontroleerd en er is niet eens apparatuur voor. Het bovenstaande artikel zegt alles.

   Pas 4 jaar rechter…. na 12 jaar ervaring en een raio opleiding.. tja.
   Als advocaat mag je direct na je studie aan de slag nietwaar.
   Het betreft een enkelvoudige kamer op een piep klein chaotisch eilandje. Ga je nu ech de beste zware ervaren rechters naar Curacao sturen… Alsof. Paarlen voor de zwijnen nietwaar..
   De advocaten hier zijn ook al van bijzonder niveau… niet waar.

  14. @ Caramba. Dat boetes geld “opleveren” kan best zo zijn maar dat mag niet het doel zijn.

   Inderdaad en dat zal ook niet het doel zijn net zo min als gevangenistraf een doel is.

  15. Lips is in Bunschoten geboren.
   Na het afronden van de studie Nederlands recht in 1996 werkte zij enkele jaren als juridisch medewerker bij de LAR Rechtsbijstand, waarna zij begon te werken als gerechtsecretaris bij de sector kanton van de rechtbank te Amsterdam.
   Daarna is ze vijf jaar stafjurist geweest bij de vliegende brigade van de rechtbank Den Haag en na die periode is ze in opleiding gegaan bij de rechtbank in Haarlem, waar ze ook in 2008 benoemd is tot rechter. Lips is ingedeeld in de strafsector, waar haar expertise ligt.

   Wat ik niet snap dat iemand die pas 4 jaar rechter is in Nederland een vakantiebaantje krijgt aangeboden op Curacao. Waarom groentjes en niet ervaren rechters? Duidelijk dat ze het werk niet aankan. Deze dame heeft gefaalt met Nelson DS (hoezo is ze een expert in strafrecht) ook heeft deze dame vrijspraak gegegeven aan Booi en El Hage in de Zambezi zaak…

  16. Dat boetes geld “opleveren” kan best zo zijn maar dat mag niet het doel zijn. Het gaat om veiligheid. Voorbij rio canario langs de isla gaan controleren op snelheid levert zeker geld op maar verkeersveiligheid ?
   De wegen “belasting” levert ook een vermogen op.
   Maar dat zie ik niet terug in de wegen…. en zeker niet in verkeers veiligheid.
   Op dit eiland heeft volgens mij alleen de marechausse ooit eens op alcohok gecontroleerd…

  17. Het parlement heeft toch het recht van initiatief als de regering niets doet. Dus laat de parlementsleden die het zich aantrekken zelf met een initiatief-wetsontwerp komen. Maar ik vrees dat het bij mooie woorden blijft, je zou ´ns moe kunnen worden.

  18. Rechter Irma Lips bestrafte drievoudig verkeersmoordenaar Nelson dos Santos met 9 maanden, waar voorarrest en strafkorting nog vanaf gaan.

   Lachwekkend mevrouw Lips, durft u de nabestaanden nog onder ogen te komen?

  19. Onze regering heeft andere prioriteiten zoals meer inkomsten genereren en zien daarbij over het hoofd, dat handhaving van de verkeersregels een vermogen kan opleveren. Kijk eens naar de begroting van boetes in Nederland jawel dat staat op de begroting.

  20. Maar er zijn toch reclamebordjes verwijderd !! ..

  21. Het OM faalt helaas ook. Zo kan je 3 mensen doodrijden door roekeloos rijgedrag terwijl je geen rijbewijs hebt en te moe was om te rijden en dan toch rijden met een veel te hoge snelheid en daarna nog willen vluchten ook en dan krijg je 3 maanden per moord.
   Op die manier zullen mensen zich niet houden aan verkeersregels.