• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Penshonadonan-150x150CURAÇAO – Advocaat Michiel Bijkerk blijft vechten voor het gelijktrekken van de pensioenuitkering tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland. “Ondanks de negatieve uitspraak van het Hof blijven we erop staan dat er sprake is van discriminatie. Dat we geen gelijk kregen, betekent niet dat we geen gelijk hebben”, aldus Bijkerk.

Dat meldt Caribisch Netwerk.

Afwijkingen
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie oordeelde – net als het Gerecht in Eerste Aanleg – dat ‘door verschillende factoren de regels voor de BES-eilanden afwijken van die in het Europees Nederland. Daardoor kunnen inhoudelijke verschillen in het voorzieningenniveau ontstaan’.

Argumentatie
Bijkerk vat de argumentatie van het hof samen in één woord: discriminatie. “Als advocaat anticipeer ik altijd op een mogelijke negatieve uitspraak, dus ik was niet verbaasd. Toch komt het negatieve oordeel na stevige concrete argumentatie, die volgens ons correct is.”

Aandacht
De zaak krijgt relatief veel aandacht op de eilanden. Volgens een recent Nibud-rapport wordt geen rekening gehouden met de basisbehoeften van de BES-ouderen.

Nederlandse rechters
De zaak voor het gelijktrekken wordt nu voorgelegd aan het Hof voor de Rechten van de Mens in Genève en het Europees Hof voor de rechten van de Mens in Straatsburg. Bijkerk voerde de zaak namens drie inwoners van Bonaire, Saba en Statia. De reactie van Will Johnson (Saba) is kort en krachtig: “Nederlandse rechters nemen geen beslissingen die tegen Nederlandse financiële belangen ingaan”.

15 reacties op “Caribisch Nederland wil Nederlands pensioen”

 1. Iets dat jullie allemaal vergeten is dat de kosten van leven in Bonaire, St Eustatius en Saba nu hoger zijn dan in Nederland, als 1000 euro net genoeg is om in Nederland te overleven zullen die 1082 dollar niet genoeg zijn om aan alle basis levens behoeftes aan te komen aangezien boodschappen op Bonaire 40% duurder zijn dan in Nederland en de armoede lijn ~10% hoger is. Ondanks dit, is de minimum loon op de BES eilanden net iets over helft dan de Nederlandse minimum loon en het is hetzelfde of nog een ergere verhaal met pensioen, kinderbijslag, bijstand, enz.

  De hele opstelling met de speciale gemeente was bedoeld om alleen tijdelijk te zijn. De bedoeling was van om gedurende de volgende decennia één voor één belastingen, bijstand, toeslagen, enz, toe te voegen om de transitie naar de hoge Nederlandse belastingen zo soepel mogelijk te maken.
  En het is niet dat de Nederlandse regering hiervan is vergeten, over de laatste jaren werden er inderdaad verschillende nieuwe belastingen en aanpassingen op oude belastingen op de BES eilanden geïmplementeerd zoals de opbrengstbelasting in 2011 die erbij werd gezet samen met de nieuwe fiscaal stelsel en de vastgoedbelasting in 2013 die ergere consequenties had voor onder andere de sociale woningbouw op de eilanden. Ondertussen de enige nieuwe verdienste voor laag inkomen gezinnen die nu wordt uitgegeven is de kinderbijslag die alleen 38 dollar (35.12 Euro Euro) per maand per kind uitgeeft. Natuurlijk brengen deze belastingen grotere opbrengsten voor de regering om meer te kunnen doen, maar voor wie ver onder de armoede lijn woont zijn het betalen van deze belastingen een uitdaging.

  Is het nu niet al de tijd dat ten minste de ouderen op de eilanden een normale leven te laten volgen? Zij hebben ook gedurende hun leven te hard gewerkt om nu in armoede te moeten leven. Met net iet’s meer dan 2500 ouderen op de eilanden, waarvan een redelijke deel Nederlanders zijn die de AOW-belasting wel hebben betaald, de initiële kost van de AOW op BES is klein en wordt uiteindelijk betaald met de nieuwe bijhorende belasting op de eilanden. Het kan misschien een verassing voor jullie zijn, maar (Caribisch) Nederlanders weten wel van deze laatste detail.

  De scherpe stijging van prijzen en kosten van leven die de eilanden zagen in hun eerste jaren binnen Nederland was niet te verwachten, het was niet de schuld van de Nederlandse regering of de Caribische bevolking. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering om de economisch sociaal problemen die de eilanden nu hebben aan te pakken. Tot nu toe de prioriteit was om de budget neutraal te houden en onderzoeken te doen.
  Misschien met de nieuwe pensioen, toekomstige toeslagen en bijstand, zal de Nederlandse regering wel de motivatie hebben om de eilanden te helpen. Op de manier waarop het nu gaat zal de situatie op de eilanden nooit veranderen.

 2. @Sander, hoe lang woon je niet meer in Nederland.. De verzorgingstaat is er niet meer. Nederland kan dat niet zomaar betalen.. we betalen ons al scheel aan Europa.. er is crisis.. er kan dus niet meer geld uit!

 3. AOW in NED voor een echtpaar : netto € 1.057,= zeg ANG 2.300,=
  Voor een alleenstaande : € 850,= netto zeg ANG 1.850,=
  Wat zijn de modale salarissen/lonen op Bonaire?
  AOW voor gepensioneerden en inkomen van werkenden moeten
  natuurlijk wel in verhouding staan anders komt er een enorme onrust op het eiland.
  (waarbij aow-ers dikwijls minder niet te ontkomen uitgaven hebben dan werkenden).
  Dus streef eerst naar hogere salarissen/lonen voor werkenden en daarna voor hogere aow/bijstand-uitkeringen. Dat is de enig juiste volgorde. Iedere rechter zal zo oordelen.
  (nog afgezien van de verschillen in belastingheffingen op Bonaire en in Nederland).

 4. @ Sander. En ik denk echt dat deze rechtzaken uiteindelijk gelijkheid zal geven.
  De NL rechters zijn natuurlijk bevooroordeeld.

  Ik had je wijsheid hoger ingeschat, maar dat is bij te stellen. Je tweede zin over een onafhankelijk instituut zelfs zonder enig profijt stuit mij zwaar tegen de borst. Een eventuele toewijzing zou ZEER GROTE consequenties hebben voor de Bonairianen en niet aan de inkomstenkant maar aan de uitgavenkant en dat weten de rechters ook. Gelijkheid in alles zou dan een zeer hoge prijs hebben zowel materieel als immaterieel.

 5. @,zorro,
  het is maar een mening.
  En ik denk echt dat deze rechtzaken uiteindelijk gelijkheid zal geven.
  De NL rechters zijn natuurlijk bevooroordeeld.
  maar de internationale rechters zullen hier anders naar kijken en concluderen dat er ongelijkheid is (discriminatie?).
  ik vind trouwens dat ze best recht hebben op een goed en waardig pensioen en NL kan dat betalen.

 6. @Sander, Dus als nu bv Congo zou besluiten gemeente van Nederland te worden dan moet Nederland voor alle inwoners van Congo pensioen gaan betalen?

 7. In de plaats van jezelf op glad ijs te begeven of anders een bok te schieten, is het misschien raadzaam de “jurisprudentie” ter zake te lezen en dan pas te oordelen/commentaar te geven?
  Jurisprudentie? Wat is dat nou weer? Ik meen dat daarin gerechtelijke uitspraken terug te vinden zijn voor gelijke zaken als het onderhavige?

 8. @ Sander. (jaartal ??).

  De ouderdomsvoorziening startte met een noodwet in 1947 en werd in 1957 officieel AOW. Ook toen was de leeftijd 65 jaar, MAAR was alleen voor mannen en aleenstaande vrouwen met onvoldoende inkomen. Een geheel andere situatie en wie haalde toen de 65 jaar? Andere tijden en dus andere bedragen. Ook dat kan je niet blauwdrukken naar de huidige tijd.

 9. @ Sander. naar mijn mening hebben ze gelijk.

  Nee, dat hebben ze natuurlijk niet, omdat de BES geen gewone gemeente van Nederland is en niet op gelijke wijze bijdragen aan de lasten dus ook niet alleen de lusten mogen hebben.

  de mensen die 65 jaar werden in de tijd dat de AOW was begonnen (jaartal ??).
  hadden toen ook nooit mee betaald aan hun pensioen.

  Ja. zo lust ik er nog wel een paar. In de tijd van de slavernij bestond er geen AOW dus waarom dat nu wel willen. Dr. Willem Drees lijkt bijna net zo lang geleden 🙂 Je kan niet een tijdelijke situatie uit het verre verleden recht doen gelden in het heden.

 10. naar mijn mening hebben ze gelijk.
  De aow, bijstand enzo, zouden voor alle nederlanders hetzelfde moeten zijn.
  ik denk dat uiteindelijk na een paar rechtszaken ze hun gelijk gaan krijgen.
  het leven hier is net zo duur als in NL.
  de mensen die 65 jaar werden in de tijd dat de AOW was begonnen (jaartal ??).
  hadden toen ook nooit mee betaald aan hun pensioen.
  dus dat is geen reden.
  ja, er zal wel een bijdrage door de werkenden betaald moeten worden.
  ze zullen zeker gelijk krijgen bij het hof in geneve.

 11. Er is weer eens iemand stemming aan het maken. Slap verhaal en zegt veel over het intellect en de integriteit van dit persoon. Te sneu voor woorden dat er altijd weer typetjes zijn die zich graag in een slachtofferrol willen zien.
  Zou mij niet verbazen als hij ook nog via een vreemde constructie middels belastinggeld wordt gefinancierd. Zeker als ik naar de historie van absurde zaken kijk die de man heeft gevoerd en voert. Oftewel onzinzaken doen om maar een inkomen te hebben…

 12. Volgens mij heeft Michiel al dagen zijn pilletje niet genomen !

 13. Ik wil ook wel zo’n pensioen. Nooit aan mee hebben betaald, maar wel opeisen.

  Soms denk ik echt dat de mensen met dit soort ideëen van een andere planeet komen.

 14. Je krijgt geen gelijk en je hebt ook geen gelijk. Een Nederlands pensioen heeft consequenties bijv. in de hoogte van de premie en behalve voor de ambtenarij en bij uitzonderlijke van oorsprong Nederlandse bedrijven bestaat er niet eens een pensioenregeling, omdat het door de kleinschaligheid onbetaalbaar is. Het wordt hier vaak door elkaar gehaald, maar ik maak een onderscheid tussen AOV (AOW) en pensioen.

 15. Gaan mensen dan ook meebetalen aan de Nederlandse pensioen?