• Recente reacties

  • Facebook

  • Twitter

  • Validator w3.org

  Foto Voorzitter Age BakkerCURAÇAO – Aruba en Nederland gaan binnenkort overleggen over blijvend financieel toezicht. Het College Financieel Toezicht (Cft) gaat de ontwerpbegroting van 2015 nakijken en van adviezen voorzien. Dat meldt Caribisch Netwerk.

  Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt dat het gaat het om een ‘voor de beide regeringen aanvaardbare structurele regeling.’ Deze moet van kracht gaan nadat het Cft de ontwerpbegroting van 2015 heeft nagekeken. Dit op verzoek van de Arubaanse regering zelf.

  Fiscal Counsil
  Premier Mike Eman is in Nederland voor een werkbezoek. Eman en minister Angel Bermudez (Financiën) hadden eerder aangegeven dat het Cft de begroting van 2015 zou checken. Daarnaast zou het Cft een door Aruba op te richten Fiscal Counsil ondersteunen. De Fiscal Counsil zou voortaan de begroting toetsen voor het naar de Staten gaat.

  Permanent toezicht
  Bij het aanbieden van het definitieve rapport voor de begroting van 2014 raadde Cft-voorzitter Age Bakker dit af en pleitte hij voor invoering van permanent financieel toezicht voor Aruba, gelijk aan die op Curaçao en Sint Maarten. Met de aankondiging van de nieuwe afspraken vandaag is het nog onduidelijk of de Fiscal Counsil er komt.

  Hervormingen
  Aruba voert een aantal hervormingen door in 2014, waaronder een verhoging van pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar. Ook moest de Arubaanse regering van minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties een meerjarenraming indienen voor de periode tot 2018. Hierin staat onder meer een tekort van 0,5 procent in 2017 waarbij de economische vooruitzichten positief zijn, en een overschot van 0,5 procent in 2018.

  3 reacties op “Aruba en NL praten over blijvend financieel toezicht”

  1. Een moeilijk onderwerp, als je kennis draagt van het feit, dat zelfs grote landen als de VS en Rusland het vaak moeten hebben van leningen. Een tijd terug had de premier van Nederland, Mark Rutte, het er over, dat Nederland dagelijks 68.000.000 euro teveel uitgaf. Daarvan toch de dagelijkse kosten besparende maatregelen? Vele landen hebben het moeilijk hun status te behouden ofwel leningen aan te gaan are het niet tegen torenhoge rentes.

  2. Gelijk hebt u, Karel. Bij de geboorte ben je “afhankelijk” van je ouders of voogd, etcetera.
   Daarna kan “afhankelijkheid” veranderen in “onafhankelijkheid”, maar………daartoe moet je eerst, zoals dat zo mooi in het Engels heet “Selfsupporting” worden, met andere woorden je moet je eigen boontjes kunnen doppen (onder anderen een inkomen en “onafhankelijk” van anderen en derden je zaken kunnen regelen). Als laatste, “samen afhankelijkheid” willen ofwel je zoekt een levenspartner (zie met of zonder “huwelijk, samen wonen convenant”) om samen in goed overleg, beraad, overeenkomsten en zo door 1 leven te hebben/te eliden. Vergeet” onafhankelijkheid” als je van derden “afhankelijk” bent of moet zijn en blijf bij je “afhankelijkheid”. Vergeet “samen afhankelijkheid” als je voor alles wat je wilt bereiken terug gaat naar “afhankelijkheid” (zie ouders). En vergeet “samen afhankelijkheid” als je niet bereid bent overleg en beraad te plegen/te houden met je “huwelijks- en- of samen woonpartner”. Ja, ja, ja, men moet weten wat het een en ander inhoudt alvorens een van de bovenstaande stappen te nemen.

  3. Wat een motie van onvermogen 🙁 Onafhankelijkheid, een GIGAlacher!