ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Milieuorganisatie Green Force vindt de beslissing van de regering betreffende de invoer van een zonnetax een grote misstap.

Het betalen van een “service fee” voor iedere zonnepanel die men op zijn dak heeft is de grootse onzin die Aqualectra dit jaar heeft kunnen bedenken. Het feit is dat Aqualectra een zeer inefficiënt bedrijf is die jaren lang achteruit is gegaan door slecht management, inefficiëntie, vriendjespolitiek en politieke inmenging.

We hebben allemaal kunnen horen wat voor een torenhoge salarissen er in het bedrijf worden gegeven en nu is de burger weer degene die aan het kortste eind moet trekken. Alleen deze keer is het de beurt aan de producenten van zonne-energie.

Green Force licht verder toe; over de hele wereld hebben stroom- en netwerkbeheerders dit zien aankomen. Zo hebben ze nieuwe investeringen in stroomcentrales, die lopen op fossiele brandstoffen, stopgezet of alleen de noodzakelijke investeringen gedaan. Op Curaçao heeft Aqualectra niet goed ingespeeld op de vergroening van het stroom netwerk. In andere landen hebben stroomleveranciers juist hierin geïnvesteerd en zijn zij zelfs ook zonne-energie gaan aanbieden.

Het argument is heel duidelijk: een klant heeft meer vertrouwen in het bedrijf dat al jaren voorziet in energie, dan zomaar in zee gaan met een ‘nieuw’ bedrijf dat opeens zonne-energie aanbiedt. Maar door onkunde van het veels te duur betaalde management van Aqualectra, is hier nooit op ingespeeld en zijn zij nu een nieuwe diesel centrale aan het bouwen die binnenkort operationeel gaat aan de Dokweg.

Volgens de klimaatchef van de Verenigde Naties, Christina Figueres, is investeren in fossiele brandstoffen een hoog risico. De schommelingen van de olieprijs is de voornaamste reden om te investeren in duurzame energiebronnen. Volgens een rapport van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO), zal de opwarming van de aarde voor 250 duizend extra doden zorgen per jaar in 2030, maar Curaçao gaat gewoon door met het vervuilen van het wereldmilieu met zijn uitstoten.

Noodzakelijk of niet, deze nieuwe Wartsila-centrale zal ook werken met fossiele brandstoffen en zo blijft Curaçao afhankelijk van de internationale olie prijs. Dat de oude centrale van Mundo Novo vervangen moest worden is inderdaad zo, maar men had ook in zonne-energie kunnen investeren of windmolens. Maar nee, we blijven op hetzelfde pad omdat men niet anders weet.

Zoals men zegt, voor niets gaat de zon op, maar niet hier op Curacao, en de heren Ministers doen net zo hard mee aan deze belachelijke stunt van Aqualectra. Zij laten zich voor het karretje spannen van dit bedrijf en dit ten koste van de duurzaamheid en toekomst van Curaçao. Dat we niet veel konden verwachten van de heren ministers op milieugebied, was al duidelijk met de beslissingen omtrent Wechi, Oostpunt en het openhouden van Isla, maar dit slaat echt alles.

Blijkbaar willen de heren ministers geen duurzame toekomst en zijn er te veel belangen in Aqualectra en Curoil om Aqualectra de vrije gang te laten gaan met dit soort ideeën. Green Force is van mening dat Aqualectra geprivatiseerd moet worden. Dit om voor eens en altijd korte metten te maken met de malafide praktijken, inefficiëntie binnen dit bedrijf en de vakbonden die de hand boven het hoofd houden van medewerkers die hun salaris niet waard zijn of helemaal niet gekwalificeerd zijn om een bepaalde taak uit te mogen voeren, maar toch niet ontslagen mogen worden.

Dit besluit heeft een direct negatief effect op het investeringsklimaat op Curaçao, vele bedrijven worden nu benadeeld in hun plannen. Jarenlang zijn zij opgezadeld met stroomuitvallen, belachelijk hoge prijzen en een gemiddelde prijs stijging van 9 procent per jaar. Particulieren en bedrijven zijn wanhopig geworden en hebben dit geprobeerd op te lossen door duurzamer te worden en te investeren in alternatieve energi bronnen en/of besparing. Maar met deze maatregel worden zij weer afgestraft. Hoe kan men nou investeringen plannen voor zijn bedrijf of huis als Aqualectra en de heren politici van de hak op de tak springen ieder jaar?

Curaçao was goed bezig tot nu toe: er werd geïnvesteerd in alternatieve energie bronnen, er werden groene banen gecreëerd in de zone- en windindustrie, we werden minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en het milieu werd gespaard van nog meer CO2-uitstoot. Dit wordt nu allemaal ongedaan gemaakt door deze maatregel die alleen in het voordeel is van Aqualectra en van niemand anders.

Het zou zomaar kunnen dat de prijzen van voedsel nu verder zullen gaan stijgen dankzij deze maatregel. Verschillende supermarkten hebben geïnvesteerd in zonne-energie om de belachelijke hoge prijzen van Aqualectra enigszins te kunnen compenseren, maar nu zien zij hun investering verdampen. Dan maar de prijzen van voedsel omhoog aangezien Aqualectra dwingt om een slaaf te blijven van hun inefficiëntie en volhoudt aan het leegplukken van elke bewoner van dit eiland.

Als Aqualectra van mening is dat de particulieren en bedrijven die zonnepanelen hebben, moeten gaan betalen voor het gebruik van het netwerk, dan moet die ‘tax’ ook aan iedereen worden doorberekend aangezien iedereen gebruik maak van het netwerk. Dan zou het eerlijk zijn. Hier is sprake van oneerlijk praktijken en Green Force vraagt de regering om deze maatregel per direct in te trekken en Aqualectra op zijn plaats te zetten. En dat is, als overheids NV het volk dienen en niet zelfverrijking.

De toekomst hoort groen en duurzaam te zijn en niet zwart van de fossiele brandstoffen. Internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat tweederde nooit over zal stappen op zonne-energie en Aqualectra moet daar op inspelen, intelligent investeren en een efficiëntieslag doen binnen het bedrijf. Er worden miljarden geïnvesteerd in duurzame energie in vele andere landen, maar hier wordt dit ontmoedigt. Hoe komt dat? Is het gebrek van een duidelijk visie van de regering het probleem?

Green Force draagt graag toe aan een oplossing: Laat het een op een, zoals nu. Je produceert een kwh en je mag dan ook een kwh voor dezelfde prijs teru nemen. Alle overproductie krijg je niet betaald. Aqualectra kan die overtollige groene-energie verkopen aan anderen die dan ook duurzame energie kunnen gebruiken zonder dat ze de installaties of investeringen er voor moeten doen. Dat betekend in principe dat bedrijven die dicht zijn op feestdagen of in het weekend, gratis energie zullen leveren aan Aqualectra. Dat is pas eerlijk en een goede oplossing voor beide partijen. Wees blij dat het netwerk wordt geholpen met gratis energie, die ook Aqualectra dure olie derivaten bespaard.

14 reacties op “Ingezonden: Privatiseer Aqualectra”

 1. @ answer.
  Je praat onzin, het vermogen zonne-energie is circa 12 MW, verdeeld over een klein aantal 100 kW+ installaties en honderden 10 kW of minder installaties op vooral huizen. Afschakelen van de grootste producent, de marinebasis Parera, 900 kW, is niet meer dan de fluctuatie in de productie van windenergie die makkelijk door het net worden opgevangen.
  Zie mijn vorige reactie met de juiste feiten.

 2. Laat ik eens even de knuppel in het hoenderhok gooien na het hebben gelezen van dit jank en onzin verhaal van Green Force… Net als al die andere Groene rakkers probeert men in te spelen op de emoties van mensen door het verspreiden van verhalen die onwaarheden en onzin bevatten om de mensen bang te maken. Tja, eigen belang want er valt nu eenmaal een hoop geld aan groene leugens te verdienen. GF laat tevens blijken totaal geen kaas van energieproductie te hebben gegeten! Toevallig heb ik ruim 20 jaar in die sector gewerkt dus ik weet er wel iets van. In bijv. NL betaal je iedere maand vastrecht voor je elektrische aansluiting, of je nu nul, 2 of 600kWh per maand verbruikt. Hier kennen we geen vastrecht en is die bijdrage verrekend in de kWh prijs. AE heeft gewoon een punt in hun constatering dat iedere zonne-energie opwekker hier geen bijdrage aan levert. Dat AE een inefficiënt bedrijf is staat hier compleet los van. In NL heb je de energieproducenten, de distributiebedrijven en de netwerkbeheerders. Hier is dat allemaal in handen van AE. In NL en Europa werkt men met leveringscontracten en is er een markt om overtollige stroom te koop aan te bieden en evt bij een tekort stroom op die markt te kopen. Dat is totaal niet te vergelijken met de situatie hier. “Jarenlange stroomuitval” Hoofdreden is te weinig opgesteld draaiend reserve vermogen. Wanneer al de productie-eenheden bijna vollast draaien en er valt er een uit door een storing moeten er direct wijken afgeschakeld worden om te voorkomen dat het hele eiland plat gaat. Wees daarom blij dat er een nieuwe dieselcentrale komt!! Die oude productie-eenheden hebben ook niet het eeuwige leven! De energievraag is hier nooit constant, daarom heb je altijd regelende eenheden nodig en die werken nu eenmaal op olie of gas. Een heel eiland draaiend op zonne en windenergie is een utopie. Privatiseren is ook niet de oplossing, dan gaan de aandeelhouders uit die bak met geld graaien.
  @Nisa: Toen Libertel in NL als 2e GSM aanbieder kwam was die even duur als KPN! Volgens mij schelen de tarieven van UTS en Digicel niet veel. Concurrentie heeft niet altijd lagere prijzen tot gevolg! Achter de schermen gemaakte prijsafspraken zouden mij niet verbazen!

 3. Laten we onze analyse, mening en commentaar baseren op de openbaar beschikbare feiten.

  Aqualectra zegt per jaar NAF 120 miljoen aan personeelkosten te hebben.
  Zij leveren jaarlijks circa 700 GWh electriciteit.
  Dat betekent per kWh: NAF 120.000.000 / 700.000.000 kWh = NAF 0,17 per kWh.

  Kwh kosten zijn per gebruikersgroep verschillend en variëren tussen circa NAF 0,45 – 0,75 per kWh. De personeelskosten zijn dan 23 tot 38 % van de inkomsten van Aqualectra. En niet de helft zoals gisteren op de radio (Paradise FM) door GreenForce werd beweerd.

  Aqualectra laat een exterrne private partij (NuCapital) electricteit uit windturbies produceren tegen kosten (NAF 0,22 / kWh) die aanzienlijk lager zijn dan de brandstofkosten (NAF 0,33 / kWh)van de diesels, De capaciteit windenergie wordt ook nog eens fors uitgebreid. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in de vernieuwing van de noodzakelijk dieselcapaciteit om in periodes van weinig wind en in de avond/nacht voldoende electricteit te kunnen produceren. Het rendement van de nieuwe machines op de Dokweg is hoger dan de oude machines.

  Het percentage duurzame energie uit wind en zon is op basis van geïnstalleerd vermogen (MW) nu (30 + 12 / 140) = 30%. Op basis van productie (kWh) circa 21%. Met dit aandeel duurzame energie staat Curacao hoog in de lijst van landen wat betreft aandeel duurzame energie in de electricteitsproductie. En dat aandeel gaat binnenkort nog eens flink omhoog door de uitbreiding van windpark Tera Kora..

  Er is wel degelijk een beleid en met resultaat. Het kan altijd beter maar de politieke beïnvloeding maakt bedrijfsmatig opereren door Aqualectra moeilijk.

 4. @Edgar

  Ik ben het helemaal met je eens. Maar je vergeet eigenlijk te melden dat politieke benoemingen, vrienden etc binnen A.behoorlijk zwaar weegt. Kortom het jarenlange pastechi gedoe blijft maar doorgaan ook onder Palm cs.
  Mismanagement is al jaren aan de gang, binnen Agualectra en ook de andere “overheidsbedfrijven”. Zolang dat niet wordt aangepakt zal de serviceverlening hier te lande niet verbeteren en zullen klanten de klos blijven van deze bedrijven.
  Gemiste kansen..

 5. Caribeancynic

  Jammer dat je vooruitgang op het eiland altijd schijnt te willen torpederen. Door stilstand of simpelweg gebrek aan informatie oof tunnelvision.
  Het doorschakelen gebeurde altijd al en ook nu gewoon daar helpen de PV’s nog niet aan mee, zeker gezien het feit dat A. met oude apparatuur zit en gelden de afgelopen jaren voor andere zaken heeft gebruikt dan vernieuwing.

 6. @ Nisa,

  Ik weet niet waar jij vandaan haalt dat grote hotels geen water of elec betalen, maar het is een leuk broodje aap.
  Breezes heeft een tax holiday en dat is heel wat anders.

  Het grootste probleem bij Aqualectra is het personeel. Wanneer de personeelskosten 60 % van het budget opslurpen en je vervolgens nog steeds zeer veel werk moet uitbesteden dan weet je dat je hopeloos in de fout bent gegaan.
  De oplossing van Aqualectra is het verhogen van de prijzen van electriciteit en water i.p.v. afvloeien van personeel.
  Het is dan jammer voor de mensen die daar jarenlang niets heb gedaan en daar een vorstelijk salaris voor hebben ontvangen, maar de maatschappij mag niet de dupe worden van het persoonlijk belang van een paar individuen.

  Doordat veel grote bedrijven en hotels nu overstappen op zonne-energie verminderd de vraag naar electriciteit overdag wel, maar Aqualectra moet wel de back-up capaciteit in huis houden. Dat kost natuurlijk geld, doch men had het ook slimmer aan kunnen pakken.
  Maak die bedrijven en hotels onafhankelijk van Aqualectra door ze een eigen back up power systeem te laten installeren. Willen ze dan alsnog gebruik maken van Aqualectra dan kunnen ze inderdaad een hogere fee betalen.

  Helaas heeft niemand (ook in het verleden niet) bij Aqualectra enige visie hoe ze Curacao in de toekomst van stroom en water moeten voorzien. Ze blijven maar vast zitten in het stramien van de jaren 50 van de vorige eeuw en strijken daar ondertussen filmsterren salarissen voor op.
  Dat dit niet langer zo door kan gaan is iets wat de politiek weigert te beseffen. Die 700 stemmen (werknemers van Aqualectra) zijn kennelijk belangrijker dan Jan met de Pet op straat.

 7. Van Aqualectra mogen grote hotels geen water of energie rekening betalen.
  Breezes e.a. veranderen telkens van naam en eigenaar en ze betalen geen cent voor de stroom die ze gebruiken. Ik vind dat Aqualectra een monopolie heeft op Curacao. De overheid moet toestaan dat meerdere water en energie bedrijven op Curacao komen.
  Als de overheid vriendjespolitiek belangrijker vindt binnen Aqualectra, dan is privatisering een betere optie. Maar eerst moet Curacao af van de monipolie van Aqualectra.
  Dat is een taak voor de Minister van Economie.

  Vroeger hadden we alleen UTS, dus UTS had een monopolie. Nu hebben we Digicel en anderen. Monopolie is van de telefoon industrie was dan voorbij.

  Hetzelfde moet gebeuren met Aqualectra.

 8. Elke keer als de stroom weer wordt afgeschakeld omdat er geen wind is, betreur ik het grote aandeel ‘duurzame’ energie. Als er voldoende dieselcapaciteit moet worden aangehouden om ook zonder wind niemand af te schakelen wordt de prijs van elektriciteit nog hoger.
  Er is nog olie genoeg.

 9. Piet wil weer terug naar de maffiastaat…
  hij wil graag dat de politici graaien en stelen.
  als hij maar een beetje goedkoper stroom krijgt…

 10. Helder betoog en duidelijk. Geen kletsverhaal; laat dat maar aan de woordvoerders van de overheid en Aquelectra over, want die kunnen veel beter uit hun nek kletsen.
  Ik pleit voor het tijdelijk afschakelen van het (zakelijk/privé) zonnepaneelpark (FB: Solar Power Off). Een half uurtje is genoeg om Aqualectra in te laten zien dat men afhankelijk is geworden van de zonne-energie. Er komt dan een dip in de beschikbare energie en de vraag stijgt exorbitant. Gevolg? Willemstad in het donker, Aqualectra in deep shit. Ook ik ben voor privatisering, loonaanpassing, splitsing in Aqua en Electra EN vooral het terugdringen van het lekverlies (20%!). Het management van Aqualectra is niet het slimste team op het eiland te noemen. Het bestaat eerder uit ordinaire zakkenvullers.

 11. Ben het met Jelle eens.

  De aanbieders en gebruikers van zonnepanelen zijn door Schotte volledig op het verkeerde been gezet, maar privatiseren van Aqualectra is wel het laatste wat we zouden moeten doen.

  Ook in Nederland hebben we gezien dat, na de privatisatie van de energie sector, de prijzen de pan uit zijn gerezen. De kosten per Kwh zijn nog niet zo hoog, maar de vaste lasten zijn letterlijk geëxplodeerd. Daarbij is de service hard achteruit gegaan.
  Energie bedrijven zijn allereerst bedrijven die winst moeten maken voor de aandeelhouders en die doelstelling staat volledig haaks op het feit dat water en electriciteit mogen worden gezien als eerste levensbehoefte.

  Ik ben het eens met de opmerking dat Aqualectra uit de politieke sfeer moet worden gehaald, maar dat kan ook op een andere wijze worden geregeld. Dan hoeven we alleen maar naar Barbados te kijken.

 12. Wij willen Gerrit Schotte weer terug, deze man heeft tenminste een toekomst-visie.

 13. De analyse is onjuist.
  Het oude systeem maakte het mogelijk dat een eindgebruiker tot maximaal 10 kW zonne energie met een goed ontworpen PV systeem overdag net zoveel kWh aan Aquelactra leverde als er in de nacht werd ingekocht. netto resultaat: een rekening van NAf 0.
  Dat systeem is door politieke druk in 2010 onder protest door Aqualecra ingevoerd.

  Echter er wordt dan wel gebruik gemaakt van het net van Aqualectra, dag en nacht. Daarvoor wordt niet betaald door de eigenaar van de zonne-panelen. Wie draagt die kosten van het netwerk, de adminstratie, de backup als de zon niet schijnt: diegenen die geen zonnepanelen hebben. Lijkt me niet een eerlijk systeem.

  Het nieuwe systeem is het zogenaamde Feed-In-Tarriff (FIT) en is wereldwijd het meest gebruikt. Dit had vanaf het begin moeten worden ingevoerd.

  Het vaste tarief is nodig voor het in stand houden van het netwerk dat elke genruiker, met of zonder zonnepanelen nodig heeft. En afhankelijk van vermogen van de aansluiting.
  De volgende stap zou inderdaad moeten zijn om dit voor elke gebruker in te voeren, ook die geen zonnepanelen heeft. En de vaste kosten per kWh verlagen zodat de kosten voor de gebruiker gelijk blijven.

  Het bouwen van de nieuwe centrale bij de Dokweg is een juiste keuze omdat er bij onvoldoende wind voldoende productie vermogen moet zijn. Met de uitbreiding van windpark Tera Kora zal het aantal draaiuren van de nieuwe diesels afnemen.

  Kortom, Aqualectra is met deze nieuwe tariefstelling niet dom bezig, je kunt het niet eens zijn met de hoogte van de tarieven maar het invoeren van een aansluittarief naar vermogen en een vergoeding van teruglevering op basis van vermeden opwekkings kosten is economisch en sociaal rechtvaardig.

  Nu wordt het met kennis van zaken terecht gewijzigd. Dit was vanaf 2010 al verwacht, wie dat niet wilde zien heeft zich onvoldoende laten informeren. De politiek is wederom onbetrouwbaar gebleken, dat mag geen verrassing zijn voor iemand die al enige tijd op Curacao woont.

  Overigens, Curacao heeft met 12 MW zon en 30 MW op 150.000 inwoners een groot aandeel duurzame energie, vergelijk het eens met andere landen!

 14. Perfecte analyse, van het eerste tot het laatste woord! Helaas zal er gezien onze locale politiek hier niets aan veranderen, hoe triest ook voor ons Eiland en haar bewoners.