• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

nederlandseantillenCURAÇAO – In Nederland is vandaag op Prinsjesdag de Rijksbegroting gepresenteerd. Ondanks de grote financiële crisis die Nederland zwaar heeft getroffen, wordt de schuldsanering van de Antillen die in 2009 is gestart, ook in 2010 voortgezet.

“Wat de overheidsfinanciën betreft, staan Nederland zware tijden te wachten. Daarom is het goed om vandaag te constateren dat het politieke uitgangspunt van staatssecretaris Ank Bijleveld  niet onder deze financiele crisis heeft hoeven lijden. Afspraak is afspraak, ” vertelt Vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen en Aruba, Rob Vermaas.

Schuldsanering
De schuldsanering gaat door, mits er wordt voldaan aan de afgesproken voorwaarden. De schuldsanering moet zorgen voor een gezonde financiële startpositie van de eilanden. De belangrijkste voorwaarde is dat de eilanden blijven meewerken met het College financieel toezicht (Cft). Dus dat het begrotingsbeleid op orde is en de begrotingen een positief advies krijgen van het Cft.

Praktijk
Om een land te kunnen worden, moeten Sint Maarten en Curaçao voldoen aan de eisen die aan het begin van het staatkundig proces zijn afgesproken. De eilanden moeten niet alleen op papier, maar ook in de praktijk klaar zijn om hun verantwoordelijkheden te nemen. In 2010 worden Sint Maarten en Curaçao getoetst over de eisen.

www.versgeperst.com