• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

criminaliteitCURAÇAO – De angst- en onrustgevoelens ten aanzien van criminaliteit zijn toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Slachtofferenquête  van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er heerst vooral angst onder vrouwelijke respondenten van 35 tot 64 jaar oud. Ouderen vertonen opmerkelijk genoeg juist minder angst.

65,8 Procent van de respondenten van de enquête is ooit slachtoffer geworden van een delict. In 2008 betrof dit 80 procent. Een lager percentage personen geeft dus aan ooit slachtofferschap te hebben ervaren. In de meeste gevallen ging het om diefstal uit en aan de auto, consumentenfraude, diefstal uit tuin en autovandalisme. Met betrekking tot misdrijven is het slachtofferschap licht toegenomen (van 26 naar 27,5 procent).

Meer aangifte
Daarnaast zijn jonge mensen met hoge inkomens vaker slachtoffer. Ook wordt er vaker aangifte gedaan. In de gevallen dat er geen aangifte wordt gedaan blijkt het slachtoffers het voorval niet ernstig genoeg te vinden of weinig vertrouwen in de politie te hebben. In sommige gevallen kende het slachtoffer de dader of vond hij de zaak niet geschikt voor de politie.

Herstelrecht
Minder dan de helft van de respondenten wil geen gesprek aangaan met de dader. Een kleine groep twijfelde hieraan. Dit had voornamelijk te maken met het soort delict en de ernst van de gebeurtenis.

Enquête
Van april tot en met mei heeft het CBS het onderzoek uitgevoerd. In de Slachtofferenquête wordt er gekeken naar de beleving van de slachtoffers. Dit als meetinstrument voor de criminaliteit op het eiland. “Het gaat hierbij om de omvang en samenstelling van de criminaliteit, het aangiftegedrag en angst en onrust bij de respondenten. In de opiniepeiling is aan de respondenten hun mening gevraagd over enkele aspecten die te maken hebben met Herstelrecht”, aldus het CBS.

www.versgeperst.com