• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

cbcsCURAÇAO – Het rapport van PwC-Nederland (PricewaterhouseCoopers) over het functioneren van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is vandaag na lang wachten openbaar gemaakt. Het is vernietigend voor alle betrokkenen. Zo schrijft Caribisch Netwerk.

President Emsley Tromp van de bank kan de besluitvorming te zeer naar zich toe trekken, de macht concentreert zich bij hem. De leden van de raad van bestuur hebben de wekelijkse vergadering niet serieus genomen. Er kon 138 keer vergaderd worden, maar er zijn slechts notulen van 23 vergaderingen. Van collegiaal bestuur of transparantie was geen sprake.

Vergaderingen
Over de samenstelling van de raad van commissarissen is nooit consensus bereikt wat geleid heeft tot impasse en onderlinge onenigheid over rechtsgeldigheid van de vergaderingen.
De vermogensgerechtigden, dat zijn de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten, hebben sedert 2010 nooit vergaderd met het bestuur en de commissarissen en hebben verzuimd orde op zaken te stellen.

Havenbedrijf
PwC heeft één case van functioneren van de CBCS grondig onderzocht, namelijk het financieren van het havenbedrijf van Sint Maarten. Daarvan meent PwC dat de transacties en de wijze waarop die zijn vormgegeven als ‘ongebruikelijk’ te kwalificeren zijn en op gespannen voet staan met het monetaire- en beleggingsbeleid.

Toets integriteit
PwC zegt dat een toets op integriteit bij benoeming of herbenoeming van leden van de bestuurlijke organen van de bank onderdeel van het selectieproces zou moeten uitmaken en adviseert de serieuze beschuldigingen ten aanzien van individuele leden van de bestuurlijke organen van de Bank terstond te onderzoeken. De CBCS heeft al laten weten het oneens te zijn met het rapport van PwC.

7 reacties op “Pwc-rapport over Centrale Bank is vernietigend”

 1. De kluis is toch leeg.

 2. Natuurlijk klopt er geen bal bij de centrale bank, want waar klopt het hier nu wel eigenlijk?

 3. @Chopi, Waarom sta je niet bij de Bank of bij Fort Amsterdam te demonstreren zoals tijdens de dagen van Wiels? Je zwijgt nu dus je stemt toe!

  Dus we maken een rapport voor 1 miljoen en daarna vernietigen we die.. weer weggegooid geld! Kan je dat rapport net zo goed laten maken door Terry Hernandez!

 4. Wat is er aan de hand?????

  Fraude zou je zeggen….
  Maffia schreeuwt de ander…….
  Had PwC anders verwacht…….

  Antwoord is simpel… Wijlen Helmin Magno Wiels heeft op 1000 manieren duidelijk gemaakt wat er aan de hand was… Maar er waren sommige Curaçaoënaars en mede Curaçaoënaars die deden alsof het maar een schreeuwlelijk was enz… Duidelijk is dat alles wat H.M.W. zo lelijk had geschreeuwd, nu net zo lelijk boven water komt.

  Mensen fijne avond

 5. Tromp is God.
  Dat moeten we niet vergeten…
  Hij verzamelt vriendjes en familie om zich heen, die niets anders doen dan ja knikken.
  geen enkele controle op zijn beleid, dus hij kan graaien en er een puinhoop van maken.
  zonder controle en/of screening gaat iedereen stelen, dat is een bewezen feit.
  jaren lang heef hij zijn gang kunnen gaan.
  Wat dat betreft had Schotte gelijk.
  je hebt een dief nodig om een dief te vangen.

 6. Per definitie zijn dit soort bedrijven het altijd oneens met kritiek. Overal eigenlijk.

 7. Het bevestigt wat me allemaal wel wisten: Tromp heeft de Centrale Bank als een alleenheerser geregeerd en alleen maar ja knikkende marionetten om zich heen verzameld die collectief hun ogen sloten vanwege hun salaris dat twee maal marktconform is.

  Schotte had gelijk met zijn strijd tegen Tromp maar wilde ons wel opzadelen met mafiabaas Corallo als vervanger, dus laat hem vooral zijn mond houden.