• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Foto Anthony Saiji: Omayra LeeflangCURAÇAO – De reparatiewet voor de basisverzekering (BVZ) voldoet volgens onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang niet aan het vonnis. De reparatiewet zou onrechtmatig zijn. Zo vindt medische behandeling bij spoedgevallen in het buitenland alleen plaats als er reeds sprake is van een gediagnosticeerde klacht.

De verzekerde dient daarnaast ook chronisch ziek te zijn. “De rechter heeft verklaard dat het Land onrechtmatig heeft gehandeld jegens gepensioneerden op het punt van de buitenlandverzekering”, aldus Leeflang. Het Land zou per direct zijn bevolen dit artikel buitenwerking te stellen.

Voldoet niet
“Minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zouden hebben verklaard dat bij de reparatiewetgeving de medische behandeling bij spoedgevallen in het buitenland gerepareerd is en dat dit al ‘onderhands’ in de praktijk gedaan werd. Maar de reparatie voldoet niet”, zegt Leeflang. “Als de BVZ-verzekerde namelijk geen gediagnosticeerde ziekte heeft en naar het buitenland gaat en om een of ander spoedreden zorg moet hebben, dan wordt dat niet vergoed door de SVB volgens de reparatie.”

Winst
“Het vonnis heeft echter bepaald dat de spoedeisende hulp in het buitenland voor iedereen moet gelden. Het artikel moet zonder enig voorbehoud buiten toepassing worden gesteld omdat het een onrechtmatige en dus schadelijke daad is. Met het vonnis in de hand kunnen alle verzekerden van de BVZ nu spoedeisende hulp opeisen”, zegt Leeflang.

www.versgeperst.com