Minister van Volksgezondheid, Milieu en NatuurCURAÇAO – De inspectie voor de Volksgezondheid stuurt geen klachten meer naar het Medisch Tuchtcollege. Dat heeft Radio Hoyer 2 uit betrouwbare bron vernomen, maar minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Ben Whiteman is hier niet van op de hoogte.

“Ik kan me niet voorstellen dat dat het beleid is van de inspectie. De inspectie is gemachtigd om iedere keer dat ze het goed vindt, klachten naar het Medisch Tuchtcollege te sturen. Er is geen reden om dat als beleid aan te nemen”, zegt Whiteman in antwoord op vragen van Radio Hoyer 2. 

Redenen
Volgens Whiteman kan het twee redenen hebben. “Of iedereen doet zijn werk perfect of de inspectie is onderbemand. De minister zegt dat dat laatste al langer bekend is.

Nieuwe inspecteur
Tussen neus en lippen door vertelt Whiteman dat er een een nieuwe inspecteur Gezondheidszorg is aangenomen. Wie dat is, wil hij nog niet zeggen. Het ontbreken van een inspecteur neemt volgens hem niet weg dat er andere mensen bij de inspectie zijn die een klacht kunnen indienen bij het Medisch Tuchtcollege.

Collega Rick Hart vroeg Whiteman om opheldering.

www.versgeperst.com