• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Minister van Volksgezondheid, Milieu en NatuurCURAÇAO – Het parlement heeft gisteren een reparatiewet  aangenomen. Volgens minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur is het zeer slecht gesteld met de fondsen van de basisverzekering (bvz). Aan het einde van het jaar verwacht hij dan ook grote tekorten.

Hij noemt de situatie ‘alarmerend’. Volgens Whiteman zou economische groei de enige oplossing bieden. “Na de reparatiewet zijn er geen andere alternatieven meer”, aldus de minister.

Motie
Er is ook een motie ingediend met betrekking tot investeringen vanuit regering die de economie moeten stimuleren en meer werkgelegenheid moet creëren. Deze motie is aangenomen.

4 reacties op “Parlement neemt reparatiewet bvz aan”

 1. Binnenkort : in memoriam BVZ. In memoriam nog heel veel meer zaken op Curacao.

 2. Die volgevreten Whiteman kan liegen dat het gedrukt staat. Eerst nog hier zorgen dat de 44% die wel in het fonds zit en niet betaalt laten betalen.
  Eerst moeten die 55.000 is 44% niet betalende verzekerden gezuiverd worden. Er waren tot januari 2013 33.000 minvermogenden. Hoe komen we plotseling aan 22.000 extra minvermogenden?
  Mijn inschatting is dat de 22.000 extra zogenaamde minvermogenden kleinde zelfstandigen zijn die wel een kaart hebben maar niet betalen omdat ze niet in beeld zijn om te betalen. Als eenieder van deze groep 200 gulden per maand betaalt dan brengt dat 4.4 miljoen op = 52 miljoen per jaar. De totale kosten van de de hele groep verzekerden is 380 milj. De overheidsbijdrage zou dan maar 173 miljoen zijn voor de groep on- en minvermogenden. .
  Met Whiteman in plaats van intelligente bestuurders komen we er niet. Hij kon niet eens een antwoord geven op de vraag uit welk publiek de 55.000 bestaat. Zucht! Het blijft tobben.

 3. Eerst een hoop rumoer over de reparatiewet en nu in een vloek en een zucht aangenomen.
  Weet iemand of er nog wijzigingen zijn op de oorspronkelijke reparatiewet?

 4. De Raad van Advies was behoorlijk kritisch over het ontwerp. Deze bezuinigingsmaatregel kost steeds meer en de reparaties zijn alleen voor toekomstige gevallen?

  Wat is daarmee in de Staten gedaan? Bijvoorbeeld:

  1. De Raad constateert dat het ontwerp de basisverzekering ziektekosten niet uitbreidt met de mogelijkheid om medische kosten die in het buitenland zijn gemaakt te vergoeden.

  2. De introductie van de Landsverordening had oorspronkelijk het karakter van een bezuinigingsmaatregel. De Raad constateert dat op de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2015 en de meerjarenbegroting rekening wordt gehouden met een stijging van de kosten voor de basisverzekering ziektekosten voor het Land.

  3. De Raad vraagt de regering of de door de regering verwachte bijdrage aan het Fonds Basisverzekering Ziektekosten na de inwerkingtreding van de onderhavige landsverordening gelijk zal zijn aan de bijdrage welke de regering oorspronkelijk voor ogen had bij de introductie van de basisverzekering ziektekosten.

  4. De bedoeling is om geen terugwerkende kracht te verlenen aan de inwerkingtreding van de beoogde wijziging van de Landsverordening. De correctie die de regering voor ogen heeft, is om die reden slechts van belang voor toekomstige gevallen.

  4.1 Het voorgaande houdt in dat personen die vanwege de gebleken ongewenste werking van de per 1 februari 2013 ingevoerde Landsverordening de gevolgen daarvan hebben moeten meemaken, door het voorliggende ontwerp in principe noch met terugwerkende kracht noch voor de toekomst in hun oude toestand worden gebracht.