• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

HolidayCURAÇAO – Het gaat Sint Maarten en Curaçao niet lukken om de gouverneur van de landen buitenspel te zetten bij de screening van ministers. Dat zeggen jurist Ulli d’Oliveira en promovendus koninkrijksrecht Aubrich Bakhuis, schrijft Caribisch Netwerk.

“De gouverneur is voor de Nederlandse regering de vooruitgeschoven post om goed bestuur te waarborgen”, aldus D’Oliveira.

Aanwijzing
De aanwijzing die de Rijksministerraad (RMR) vrijdag aan Sint Maarten gaf om een strengere screening van het nieuwe kabinet te regelen, valt binnen de mogelijkheden die het Statuut van het Koninkrijk en het Reglement van de Gouverneur bieden, zeggen beide deskundigen. De acties van de parlementen van Curaçao en Sint Maarten zijn volgens D’Oliveira ‘ridicuul’.

Luister hier naar een reportage van Caribisch netwerk met Aubrich Bakhuis en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) over de aanwijzing voor Sint Maarten.

Powerplay
Bakhuis noemt het wel ‘rechtstatelijke powerplay’ dat Nederland de gouverneur heeft opgedragen om pas een beslissing te nemen over de nieuwe ministersgroep na een onafhankelijke screening met Nederlandse hulp: “Het is juridisch op het randje van het Statuut wat de regering doet.” D’Oliveira denkt hier anders over. Hij vindt het handelen van de RMR ‘volstrekt legitiem’: “Het is een misverstand dat de gouverneur een tandeloze tijger is.”

‘Botte bijl’
Tegelijkertijd constateren beide deskundigen dat Nederland via de aanwijzingen probeert te voorkomen om met ‘de botte bijl’ in te grijpen, via bijvoorbeeld een Algemene Maatregel van Rijksbestuur. Bakhuis: “De regering voelt de hete adem van de Tweede Kamer in zijn nek om de waarborgfunctie toe te passen. Een aanwijzing is dan een mildere vorm voor Nederland om invloed uit te oefenen.”

Pijnlijk
Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie) heeft begrip voor de beslissing van de RMR om een aanwijzing te geven, maar zegt: “Het is pijnlijk dat we door zo’n besluit tegenover elkaar komen te staan in het Koninkrijk. Toch is het nodig als de integriteit en eerlijkheid in het geding zijn. Dat zijn de hoogste normen en waarden die er zijn. Nederland is daar niet direct de dupe van, maar de bevolking van Sint Maarten wel.”

Oplossingen
Om gezichtsverlies van de Caribische landen in de toekomst te voorkomen, ziet D’Oliveira een oplossing in de suggestie die bestuurskundige Oberon Nauta doet in een juristenblad: “Hij stelt voor om de gouverneur zoveel mogelijk aanwezig te laten zijn bij de ministerraden van de Caribische landen. Formeel is hij daar de voorzitter, maar in de praktijk is hij daar nu zelden bij. Als hij de raad voorzit en er voorstellen komen die in strijd zijn met regels van integriteit, kan de gouverneur in alle beslotenheid ingrijpen. Dat is minder pijnlijk”, aldus D’Oliveira.

Geschillen
Voor Segers bewijzen de actuele ontwikkelingen dat er snel een hof moet komen dat geschillen in het Koninkrijk kan oplossen. “Die weeffout wreekt zich nu. Het is kwalijk dat er voor de landen geen mogelijkheid is om in beroep te gaan tegen beslissingen. Dat moet bij de evaluatie in 2015 echt hersteld worden.”

Niet tekenen
Bakhuis is benieuwd naar wat er zou gebeuren als de gouverneur een keer besluit om een landsbesluit niet te tekenen en daarmee de beslissing voor te leggen aan de Rijksministerraad. “Daarmee kun je een oordeel van de Raad van State uitlokken over de rechtmatigheid van de besluiten die genomen zijn.”

11 reacties op “‘Gouverneur buitenspel zetten kan niet’”

 1. @ L.A. Le Vent,, Door de maatregeel van de RMR wordt de Gouverneur beschermt.
  Hij of zij kan dan zeggen dat hij wel “moest”.
  Op Aruba is dezelfde procedure gevolgd bij het niet tekenen van de begroting.
  Zo wordt de Gouverneur zelf geen politiek onderwerp en kan de boosheid zich op Nederland richten. Die krijgt toch altijd de “zwarte piet” 🙂
  Als ik Gouverneur was zou ik ook liever deze route volgen in plaats van zelf besluiten.

 2. @ R Willems

  Dat waren weer verstandige woorden van U… denk ik….
  U schreef “gekkernij” bedoelde U “lekkernij ” ?
  U slaagde weer , zoals alteid, de kop op de speiker!

 3. Gelet dat er nu al pogingen worden gedaan om de wetten te omzeilen zie ik liever dat Curacao binnen het Koninkrijk blijft. Als mensen dit nu al proberen zal het bij onafhankelijkheid van het eiland staatsgrepen na staatsgrepen plaatsvinden.

  De bevolking moet dit gaan inzien en het niet willen.

 4. Het is zeer onduidelijk wat de Heer D’Oliveira verstaat onder “democratie” en daarnaast de houding van RMR en het Nederlands bestuur en een volstrekt legitieme aanwijzing binnen democratische opvattingen.
  Ergens is er tegenstrijdigheid of gekkernij! Het eenzijdig denken van de Heer D’Oliveira, brengt met zich mee, al manipuleert RMR met de regels en macht,( zij het goed bedoeld m.b.t. integriteit of goed bestuur) om zijn wil als wet op te leggen, dus binnen een democratische sfeer is zonder meer: tirannie, en dit voor D’Oliveira legaal en rechtmatig.
  Dit wekt de indruk, dat D’Oliveira niet weet wat “democratie” inhoudt noch het “paternalisme als onderwerping”.
  Wat D’Oliveira probeert te verkopen is “huilen met de wolven, wat voor hem volstrekt rechtmatig is, maar toch niet voor anderen!

 5. Het is zeer onduidelijk wat de Heer D’Oliveira verstaat onder “democratie” en daarnaast de houding van RMR en het Nederlands bestuur en een volstrekt legitieme aanwijzing binnen de democratische opvattingen.
  Ergens is er tegenstrijdigheid of gekkernij! Het éénzijdig denken van de Heer D’Oliveira, brengt met zich mee, al manipuleert RMR met de regels en macht,( zij het goed bedoeld m.b.t. integriteit of goed bestuur) om zijn wil als wet op te leggen, dus binnen een democratische sfeer is zonder meer: tirannie, en dit voor D’Oliveira legaal en rechtmatig.
  Dit wekt de indruk, dat D’Oliveira niet weet wat “democratie” inhoudt noch het “paternalisme als onderwerping”.
  Wat D’Oliveira probeert te verkopen is “huilen met de wolven, wat voor hem volstrekt rechtmatig is, maar toch niet voor anderen!”

 6. Het klink mij bekend in de oren weten jullie nog de body bags , veel geschreeuw en weinig wol populisme de nieuwe kreet ,verandert de wereld maar begin bij je zelf en de opstandelingen van vandaag zijn de tirannen van morgen

 7. De benoemingen van ministers na 10-10-10 op Curacao hadden nooit moeten plaatsvinden. Veel was al te lezen in de kranten en op de sociale media. De toenmalig Gouverneur heeft gefaald.
  Dat er nu een aanwijzing moest komen RMR is het gevolg.
  Waarschijnlijk had de Gouverneur op Sint Maarten niets had gedaan en de benoemingen laten doorgaan.

 8. “….Bakhuis is benieuwd naar wat er zou gebeuren als de gouverneur een keer besluit om een landsbesluit niet te tekenen en daarmee de beslissing voor te leggen aan de Rijksministerraad. ..”

  Die logica volg ik niet helemaal.
  Als de Gouverneur niet tekent is er formeel geen besluit.
  Daarmee gaat nog steeds niets automatisch naar de Rijksministerraad.
  Waarom denkt Bakhuis dit?

  Als ze “verstandig” zijn volgen ze de Godett aanpak.
  Maak domme familieleden minister en ga er als “niet-integer- genoeg” naast zitten als adviseur die alles voorzegt en voordoet. NL heeft dat eerder goed gevonden.

 9. Het Caribisch leerproces is in Nederland duidelijk gaande, men wil geen herhaling van hetgeen er na 10-10-10 op Curaçao gebeurde, daarnaast is het nu ook overduidelijk wie en waarom bepaalde groepen hier achter zitten, de schellen vallen steeds meer van de ogen en men moet openlijk toegeven dat democratie op de eilanden een gekocht proces is, en niets met echte keuze vrijheid te maken heeft, en waar de gemiddelde inwoner op termijn alleen maar mee achteruit zal gaan.

  De grote voorbeelden hoe dat in zijn werk gaat liggen om ons heen, landen en eilanden die straatarm zijn ondanks hun natuurlijke rijkdommen waarvan de opbrengsten niet daar terecht komen waar het zou moeten. Plaatsen waar evenzo als op Curaçao de armoede al lang geleden gestopt had kunnen zijn indien de miljoenen en nog eens miljoenen op de juiste plaats terecht waren gekomen ter bestrijding daarvan.

  Het zelfbestuur hier heeft alleen maar bewezen dat er zakkenvullers zijn en dat de zon hier een verdampend effect heeft op welke vorm van hulp dan ook die hier naar toe is gekomen. De huizen en terreinen van hen die al jaren in de politiek zitten tegen een gemiddeld salaris worden alleen maar groter, even als hun bankrekeningen en iedereen weet hoe dat komt.

  Nederland is te aardig geweest, men had al veel eerder moeten ingrijpen, maar ja dan ben je een kolonisator, en men is op het jagen van een domme datum (10-10-10) getrapt.
  De geschiedenis heeft al uitgewezen dat dit `er in trappen` niet verstandig was.
  Op St Maarten dreigt nu dezelfde situatie te ontstaan (was daar al niet rooskleurig) en nu ziet men dat indien men dit laat gaan de eilanden straks door een handvol onderwereld figuren / zakkenvullers en een advocaten kantoor worden geregeerd.

  Men ziet nu dus al in de Staten hoever de invloed al is, tegen democratie stemmen (want dat is wat er gebeurt) en tegen je eigen ontwikkeling stemmen is zo ongeveer het domste wat je kunt doen. Kunnen “we” het echt zelf, en hiermee zeg ik niet dat hulp van buitenaf altijd een goede is, maar ‘we” is op Curaçao en St Maarten slechts een select groepje, en de rest gaat naar mijn mening straks een prijs betalen door nu met de schreeuwers mee te lopen.

 10. Cooper beschermty zijn eigen belangen en de belangen van de maffia.
  Niet de belangen van het volk…

 11. Charles Cooper twee onderlegde mensen zeggen dat je stupide (had eigenlijk niet anders verwacht) actie richting ophitsen van het Curaçaosche volk met je “er zal bloed vloeien” ridicuul is en ik voeg daaraan toe, een volksvertegenwoordiger onwaardig. Maar ja je weet dat van een kat in het nauw hè. Laatst werd al iets gesuggereerd over harikiri maar ook daarvoor heb je guts nodig heb ik begrepen.