IMG-20141021-WA002CURAÇAO – Ook Sint Maarten doet mee aan het actieplan om illegaal wapenbezit terug te dringen. Op het eiland zijn inmiddels zeventien vuurwapen vrijwillig ingeleverd bij het Openbaar Ministerie (OM). De politie en het OM zijn tot dusver tevreden met het resultaat van het ‘Stop, Drop and Go-project’.

Om meer aandacht te vragen voor de actie zijn officier van Justitie Karola van Nie en de assistent-officier van Justitie Ludwina Hodge gisteren de wijk Cape Bay in geweest. Dit in samenwerking met enkele agenten van de Community Police. Aldaar zijn ze het gesprek aan gegaan met buurtbewoners. Daarnaast zijn er flyers, posters en polsbandjes uitgedeeld.

Inleveren
Het OM van Sint Maarten meldt dat er nog steeds straffeloos wapens ingeleverd kunnen worden. Dit kan iedere dag tussen 08.30 en 16.30 uur bij het kantoor van de Advocaat-Generaal aan de Welfare Road 68 te Simpson Bay.

IMG-20141021-WA000

IMG-20141021-WA001

www.versgeperst.com