• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

aruba vlagCURAÇAO – De Arubaanse politiek is verdeeld over de aanwijzing van de Rijksministerraad aan de gouverneur van Sint Maarten. In tegenstelling tot Curaçao waar bijna alle partijen de aanwijzing verwerpen, lijkt alleen regeringspartij AVP steun te betuigen aan de regering van Sint Maarten.

Dat schrijft Caribisch Netwerk.

Er is geen Statenvergadering gepland om het onderwerp aan te kaarten, zoals gisteren op ons eiland het geval was. Premier Mike Eman zegt dat het belangrijk is dat “wanneer dergelijke interventies plaatsvinden ze wel volgens de regels van het Statuut worden uitgevoerd.”

Intern appèl
Bovendien heeft het land in kwestie recht op intern appèl – overleg tussen premiers van desbetreffende landen onderling – voordat de interventie plaatsvindt. Iets wat Aruba volgens premier Eman werd geweigerd toen enkele maanden terug gouverneur Fredis Refunjol een aanwijzing om de begroting van dit jaar niet te tekenen.

Steun
De premier zegt aan de gevolmachtigde minister van Aruba in Den Haag de opdracht te hebben gegeven om Sint Maarten te steunen indien het land een intern appèl aanvraagt. “We hebben aan onze gevolmachtigde minister ook de opdracht gegeven om, als Sint Maarten net als Aruba een advies aanvraagt bij de Raad van State, dat ook te steunen.”

Geschillen
Sint Maarten vroeg geen intern appèl aan maar wel advies van de Raad van State. Dit werd, net als aan Aruba, geweigerd. “Dat behoort nu tot een grotere discussie die moet plaatsvinden binnen het Koninkrijk. Hoe interpreteren wij het Statuut en waar leggen we het neer wanneer er een geschil is over die interpretatie.” Daarmee wijst premier Eman ook op de wens van Aruba voor een onafhankelijke instantie die over dit soort geschillen beslist. Volgens premier Eman zijn er ondertussen geluiden binnen de Nederlandse politiek voor een geschillenregeling.

Tripartite
Ondanks de stellingname van de premier heeft de AVP-fractie nog geen officieel standpunt over Sint Maarten. Fractieleider Rene Herdé zegt eerst met collega’s op Curaçao en Sint Maarten te willen overleggen. “Wel wil ik alvast zeggen dat wij solidair staan achter de wens voor een geschillenregeling, zoals ook tijdens de tripartite in juli door Aruba, Curaçao en Sint Maarten op is aangedrongen.”

‘Interne aangelegenheid’
PDR-leider Andin Bikker wijst op het interne karakter van de aanwijzing en wil niet vooruitlopen op wat andere fracties eventueel van plan zijn. MEP-leider Evelyn Wver-Croes zegt niet op de hoogte te zijn van de details rond de aanwijzing. “Aangezien het om een interne aangelegenheid gaat zijn we voorzichtig met het geven van steun. Toen de premier van Sint Maarten naar Aruba kwam om de premier die in hongerstaking was te steunen vonden wij het ook voorbarig. Toen ging het ook om een interne kwestie.”

Kwesties
Croes wijst erop dat Aruba met een heleboel interne kwesties te maken heeft. “We zijn het enige land binnen het Koninkrijk zonder een begroting voor 2014. We zijn nog steeds niet uit onze eigen constitutionele crisis. De Tweede Kamer heeft de laatste optie van de AVP, de weg naar de Raad van State, geweigerd. In tegenstelling tot Curaçao en Sint Maarten kent Aruba geen consensusrijkswetten en nu hebben wij een aanwijzing met het risico dat we ook nog een Algemene Maatregel van Rijksbestuur krijgen.

www.versgeperst.com