• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Volgens Joseph Hart zouden visie, prioriteit, planning en uitvoering onafscheidelijk moeten zijn om het aantal schoolverlaters aan te pakken.

Heeft u ook gelezen over het aantal jongeren dat de school niet afgemaakt heeft en nu werkloos is? Er worden aantallen genoemd van negenduizend, 4.346 en 2.380 personen, afhankelijk van de diverse uitgangspunten. Belangrijk echter, is de werkelijkheid dat er zoveel jongeren niet in geslaagd zijn een vak te leren en geen stevige basis hebben om zich verder te ontwikkelen.

Ik verwijs naar het beleid van de overheid, gebaseerd op het regeerprogramma, waarin is aangegeven wat de prioriteiten zijn die aandacht verdienen. Een daarvan betreft ‘vorming’, die afhankelijk is van het gezin, de wijk en scholing.

Welnu, ik krijg gewoon kippenvel wanneer ik lees over het enorme aantal jongeren zonder een goede voorbereiding op hun overlevingskansen! Erger nog, wanneer we allemaal weten dat we na 10-10-’10 zes verschillende ministers van Onderwijs hebben meegemaakt en drie voor Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn!

Deze verscheidenheid aan ministers moet het proces hebben bemoeilijkt om te komen tot een visie en een doeltreffend beleid om de samenhangende en ministerie-overstijgende problemen op te lossen. Dit met betrekking tot vorming/onderwijs, sociaal-culturele ontwikkeling, criminaliteit, economisch-financiële ontwikkeling en werkgelegenheid.

Deze realiteit toont de noodzaak aan van samenwerking tussen de ministeries over problemen die met elkaar verstrengeld zijn om hierdoor tot een meer effectief beleid te komen.
Echter, dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van professionals, de bereidheid om ministerie-overstijgend te werken en de effectiviteit en productiviteit van de ambtenaren.

Maar van doorslaggevend belang zijn de visie en prioriteit die de regering wil geven aan sommige actiepunten in het regeerprogramma.
Het ligt voor de hand dat elke minister het hoogst mogelijk belang toekent aan zijn eigen portfolio. Maar er zijn probleemgebieden die bepalend zijn voor de ontwikkeling van een land, die de allerhoogste prioriteit verdienen.

Welnu, waarde lezer, wat kan belangrijker zijn dan de vorming van onze jeugd, dan de aandacht voor en hulp aan probleemgezinnen en verwaarloosde wijken, die de broedplaatsen zijn van de meeste van deze probleemjongeren!

Toerisme is erg belangrijk en ook goede wegen, gedegen en betaalbare gezondheidszorg, een vibrerende economie, enzovoort. Maar dit alles zal teloor gaan indien onze jongeren niet voorbereid zijn om positief deel te nemen aan deze ontwikkelingen! Laat me dit nog duidelijker stellen: hun ontwikkelingsniveau zal leiden tot meer of minder criminaliteit, tot minder of meer vaklieden, tot meer of minder kosten op lange termijn en tot meer of minder probleemgezinnen.

Ik heb eerder uitgelegd dat er projecten zijn die werkgelegenheid scheppen en tevens de mogelijkheid bieden om een beroep te leren op de werkvloer, zoals onderhoud en restauratie van onze historische binnenstad, ervaring doen in de landbouw om voedsel te leren produceren, stage lopen in bedrijven die werknemers nodig hebben, zoals Fundashon Kas Popular (FKP), restaurants, Selikor en de beveiliging. Bij al deze projecten staan discipline en verantwoordelijkheid centraal. Dit is wat ‘herstelling’ hier doet (Fort Beekenburg) en in Nederland, waar 10 procent van deze jongeren van onze eilanden afkomstig zijn.

Ik spoor onze regering aan deze argumenten ter harte te nemen en vraag u, mijn medeburger, om uw steun te geven aan deze oproep voor een regeerbeleid dat gericht is op een duurzame overleving van ons land, waar er sociale rechtvaardigheid heerst en een werkelijke kans voor iedereen!

 

www.versgeperst.com