sietse fritsmaCURAÇAO – Criminele Antillianen terugsturen naar hun geboorteland. Dat is wat PVV’er Sietse Fritsma wil met een initiatiefwet die begin deze maand is ingediend. De Raad van State gaat de komende maanden kijken naar het wetsvoorstel. Dat meldt Caribisch Netwerk.

Volgens staatsrechtgeleerde Gerhard Hoogers is de kans dat de wet doorgaat minimaal.

Fritsmawet
De PVV wil dat iedereen die in Nederland veroordeeld is tot een gevangenisstraf van minstens een dag én die geboren is op Aruba, Curaçao of Sint Maarten terug kunnen sturen naar de Cariben. Het wetsvoorstel geldt niet voor mensen die geboren zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, omdat zij deel uitmaken van het land Nederland.

Uitzetten
Afhankelijk van de duur van de strafmaat en het aantal jaar dat iemand in Nederland woont, wil indiener Fritsma mensen – via een uitspraak van een rechter – gedwongen kunnen uitzetten, net als dat gebeurt met vreemdelingen in de Vreemdelingenwet. Dat werkt met een glijdende schaal: hoe langer iemand in Nederland is, hoe hoger de straf moet zijn om daadwerkelijk teruggestuurd te worden.

Criminaliteitscijfers
Fritsma hoopt met het terugsturen van deze groep de criminaliteitsproblemen van Antillianen in Nederland op te lossen. Hij vindt dat er zo snel mogelijk een eind moet komen aan de oververtegenwoordiging van Antillianen in de criminaliteitscijfers in Nederland. Vooral Curaçaoenaars zorgen voor veel en ook gewelddadige overlast, aldus Fritsma. De PVV staat niet bekend als een grote fan van de Caribische eilanden en wil al jaren het liefst dat Nederland zonder de eilanden verdergaat.

Propaganda
Volgens Gerhard Hoogers is het wetsvoorstel van Fritsma vooral ‘politieke propaganda’. “Ik denk niet dat het de bedoeling is dat deze wet aangenomen gaat worden. Het is vooral een ideologisch stuk. Dat blijkt ook wel uit de toelichting die erbij zit, daarin staat bijvoorbeeld weinig over de beoogde effecten van de wet en hoe deze zich verhoudt tot andere wetgeving.”

Ongewenst bijeffect
Fritsma heeft in zijn wet opgenomen dat mensen pas teruggestuurd kunnen worden als ‘het vonnis van de rechter onherroepelijk is’. Als de wet er komt, bestaat daardoor de kans op een ongewenst bijeffect: veroordeelde Antillianen zullen mogelijk vaker in hoger beroep gaan om uitzetting zo lang mogelijk te voorkomen.

Persoonlijke omstandigheden
De minister die besluit tot uitzetting moet volgens Fritsma persoonlijke omstandigheden meewegen bij het besluit om iemand terug te sturen. Overigens kunnen ook Antillianen die buiten Nederland veroordeeld zijn teruggestuurd gaan worden volgens het wetsvoorstel.

Controle
Fritsma wil een informatiesysteem waarin de gegevens van uitgezette en veroordeelde Antillianen worden bijgehouden. De politie, gemeente en de marechaussee moeten deze informatie kunnen inzien. Nadat iemand is teruggestuurd krijgt deze persoon volgens de Fritsmawet voor bepaalde tijd een inreisverbod naar Nederland. De lengte hiervan is afhankelijk van de strafmaat en kan maximaal twintig jaar zijn.

Verschil
Het is juridisch gezien niet verboden om verschil te maken tussen Nederlanders uit de verschillende landen van het Koninkrijk. De landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba hebben al jarenlang regels om de vestiging van Europese Nederlanders op de eilanden te beperken en hen in incidentele gevallen uit te zetten. Hoogers: “Nederland is misschien wel het enige land waar je als burger geen vrije toegang hebt tot alle delen van de staat.”

Vraagteken
Hoogers constateert dat het wetsvoorstel juridisch gezien waarschijnlijk haalbaar is. Het enige vraagteken dat hij erbij zet is of het toegestaan is een EU-burger (Antillianen met een Nederlands paspoort) gedwongen uit de Europese Unie te zetten. Daar zal de Raad van State ongetwijfeld naar kijken bij hun advisering.

Eerdere toelatingswetten
In 2005 hebben Rita Verdonk en Alexander Pechtold serieuze plannen om een Rijkswet Personenverkeer in te voeren die het mogelijk maakt om criminele Antilliaanse jongeren terug te sturen. De wet is door het eerste kabinet Rutte van tafel geveegd omdat het plan fel bekritiseerd is, vooral vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk. Er zijn tot nu toe geen nieuwe plannen voor een Rijkswet Personenverkeer.

Bosman
Dat was voor VVD’er André Bosman reden om een wetsvoorstel in te dienen, dat eisen stelt aan de vrije vestiging van inwoners uit de Caribische landen. Die Bosmanwet is op dit moment in behandeling in de Tweede Kamer. De Raad van State buigt zich momenteel over een aantal aanvullende vragen van Bosman.

Verdonkwet
Het voorstel van Fritsma lijkt het meest op de Verdonkwet, behalve dat de Fritsmawet moet gaan gelden voor alle Antillianen en niet alleen voor jongeren. De Bosmanwet wil vooral voorkomen dat Caribische jongeren naar Nederland toekomen.

Stadium
Het wetsvoorstel zit nog in een pril stadium van de procedure die doorlopen moet worden om een wet te kunnen worden. Het ligt nu bij de Raad van State die een advies gaat geven. Het wetsvoorstel moet dan behandeld en goedgekeurd worden in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en daarna bekrachtigd worden door de Nederlandse regering.

Kans
De PVV hoopt dat de VVD en het CDA voor de invoering van de wet gaan stemmen. Hoogers denkt dat de kans dat de wet er gaat komen ‘bijna nul’ is: “Juridisch gezien is het voorstel misschien haalbaar, maar de wet gaat zeker nooit door de Eerste Kamer komen. Ik vraag me af of er politieke partijen zijn die het voorstel gaan steunen.”

9 reacties op “Fritsmawet wil criminele Antillianen uitzetten”

 1. @curacaosenaar: jij behoort duidelijk niet tot deze groep hoogbegaafde antillianen!
  Pakiko rekshona si niun hende no ta kompronde kiko bo ta purba na splika! Ga terug in je hondenhok en ga fatsoenlijk nederlands leren schrijven of bespaar jezelf deze beschamende vertoning door gewoon NIET te reageren!

 2. Triest dat Nederlands verzonnen veel type Wetten om de Antillen terug te sturen naar Curaçao , Maar om een besluit te nemen is in handen van een groep hoogbegaafde Antilianen die de toestemming aan de Koning moeten geven .

 3. Toch wel humor dat men hier op Curacao moord en brand schreeuwt dat dit voorstel discriminatie is……………………..terwijl men zelf exact hetzelfde doet.
  En de bevolking op Curacao weet van niets, hoort alleen discriminatie en trekt weer ten strijde.
  Ik snap best dat men deze criminelen liever kwijt dan rijk is (de Curacaose overheid dus), maar om dan anderen (Nederland) overlast te gaan bezorgen a.g.v. je eigen falen gaat mij iets te ver.
  Neem je verantwoordelijkheid. Geef toe dat je hopeloos hebt gefaald bij de opvoeding, als maatschappij, maar schuif het probleem niet op anderen af.
  En dat is wel wat we hier op Curacao graag willen doen.
  Ik zit ook niet te wachten op de terugkeer van duizenden criminelen, want dan is ‘Ta Basta Awor’ niet genoeg. Dan kunnen we klein Curacao ombouwen tot Alcatraz deel 2, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen.

 4. Kunnen wij hier op Curacao geen wetje maken dat die criminele Curacaoenaars niet naar Curacao worden teruggestuurd, maar liever naar Irak of Syrie.

 5. Ok is dit wel zo slim? Dit zal juist voor meer problemen zorgen lijkt mij.
  Wat denk je dat die jongens/ dames hier dan gaan doen?
  Er zal juist meer haat richting nederlanders onstaan. Ze zullen juist uit woede meer overvallen plegen. Zolang het maar in nl beter is ? Neee je behoor rekening te houden met de mensen die hier wel hard voor hun geld werken maar alsnog met angst moeten lopen door domme beslissingen zoals deze!

 6. Anton je opmerking over Fritsma en Wilders heeft mij aan het denken gezet. Waarom worden ook niet die rijksgenoten die van een uitkering (nederlandse) in Nederland leven op de boot naar hun geboorte land gezet (zonder uitkering) ? Tenslotte praat Fritsma over een handjevol criminelen die via een in Curaçao, Aruba or whatever eiland een verkregen Nederlands paspoort, hier naar toe zijn gekomen ( er is hier ook voor criminelen tenslotte ook een veel groter werkgebied). Neen alle criminelen moeten onder zo’n verwijderingswetgeving gaan vallen. En speel niet alleen Bosman Wilders Fritsma of wie dan ook de Zwarte Piet toe. Als je niet in een of ander hunnebed woont zal je toch moeten weten dat deze mensen de wil van een zeer groot deel van de autochtone Nederlanders verwoorden.

 7. Fritsma naar Friesland en de blonde god naar Limburg is Nederland van die dwazen af!!!

 8. Zou het toeval zijn dat dit tegelijk met de “zwarte pieten” discussie weer opkomt?
  Men vermeldt nog even in de toelichting dat Curacao zelf al zo’n wet heeft.

  ” ……… zij hier nog vermeld dat bijvoorbeeld Curaçao de mogelijkheid kent om «Europese» Nederlanders terug naar het land van herkomst te sturen wanneer hun gedrag daar aanleiding voor geeft.
  Artikel 15, eerste lid, onder b, van het Landsbesluit van 29 november 2010, no. 10/4848, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening toelating en uitzetting luidt als volgt: «Uitgezet kunnen worden […] personen, voor wie ingevolge de landsverordening toelating is vereist en wier verblijf met het oog op de zedelijkheid, de openbare orde of de publieke rust of veiligheid niet wenselijk wordt geacht».
  Dat van deze wettelijke mogelijkheid tot uitzetting van Nederlanders ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt, valt op te maken uit berichten in de pers waaruit blijkt dat bijvoorbeeld in de eerste helft van 2013 totaal 362
  personen uit Curaçao verwijderd zijn, waaronder vier Nederlanders.

 9. Het is natuurlijk heel jammer dat een aantal criminele Antilianen de naam van de zovele goede Antilianen verziekt.Ik kan mij Nederland heel goed voorstellen dat ze de criminelen willen terug sturen,maar daar zitten we hier op Curacao volgens mij ook niet op te wachten.We hebben er hier ook al genoeg en er zullen er nog velen bij komen met 9000 veelal jongens die hun school niet hebben afgemaakt en daarvan weer velen in de criminaliteit zullen belanden
  .
  Mocht die wet er ooit doorkomen hoop ik dat Curacao zich daar goed op gaat voorbereiden hoe ze dat gaan aan pakken.