• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Ingezonden brieven zijn bij Versgeperst.com welkom. Joseph Hart wil naar aanleiding van deel 1 over het ambtelijk apparaat, een aantal reacties delen met de lezers.

Geachte lezer, ik heb verscheidene reacties ontvangen over het onderwerp met betrekking tot het ambtelijk apparaat (‘Het Ambtelijk Apparaat Moet Beter Kunnen’). Ik kan niet alle reacties publiceren. Er zijn zelfs reacties vanuit Nederland binnen gekomen, waar onze landgenoten de ontwikkelingen op Curaçao met grote belangstelling volgen.

Wat ik bijzonder positief en zeer de moeite waard vind om onder uw aandacht te brengen, zijn de volgende twee reacties, vanwege de oplossingen die hierin worden aangevoerd om de problemen die ons openbaar apparaat aantasten te helpen oplossen. Ik heb deze twee teksten aangepast en ietwat ingekort.

Reactie 1
“Meneer Hart, sta mij toe u enige historische informatie te geven. In het verleden werd er een evaluatiesysteem in de Eilandelijke Overheid ingevoerd. Bij het begin van het jaar treft het hoofd van dienst een werkovereenkomst met de ambtenaren van zijn afdeling. Daarbij wordt overeengekomen dat er twee evaluatiemomenten zullen plaatsvinden over het functioneren en over de wijze waarop. Op grond hiervan kan een ambtenaar wel of geen salarisverhoging verwachten. De overheid sluit een overeenkomst met het diensthoofd om tweekeer per jaar een rapport in te dienen van elk kwartaal. De overheid overhandigt dit rapport 2x per jaar aan de Eilandsraad. Na 10-10-10 heeft de regering van ‘Pais Kòrsou’ dit systeem aangehouden in afwachting van een nieuw systeem. Tot de dag van vandaag is er niets gebeurd!”

Reactie twee
“Meneer Hart, ik ben het helemaal met u eens wat betreft uw artikel over ons ambtelijk apparaat. Ik ga u uitleggen hoe enkele professionals hebben geprobeerd de ondoelmatigheid van ons ambtelijk apparaat op te lossen in het volgende concrete voorstel dat zij aan de overheid hebben aangeboden:

1. Hoe een ambtenaar te benoemen op basis van zijn opleiding.
2. Hoe trainingen ten behoeve van bijscholing op te zetten en uit te voeren.
3. Hoe te voorkomen dat veel top ambtenaren thuis blijven vanwege een conflict met hun politieke werkgever.

De oplossing: zet een bestuursdienst op van waaruit ‘specialisten’ – hoge en ervaren ambtenaren – ingezet worden bij een ministerie of een overheid NV/stichting, trainingen geven, zieke collega’s vervangen of als ‘consultants’ fungeren. Dit systeem functioneert perfect in veel landen en brengt veel geld op door verlaging van nodeloze onkosten.

Dit voorstel werd door alle Eilandsbesturen verworpen. Daarna werd het aangeboden aan alle regeringen van ‘Pais Korsou’. Ook verworpen! Deze professionals hebben berekend dat dit systeem zo’n 6 miljoen per jaar zou hebben opgeleverd! Nog steeds zitten er meer dan 30 top ambtenaren thuis te niksen of zijn bezig rechtszaken aan het voorbereiden tegen hun werkgever. De vraag is: “Waarom wil de politicus niets weten van zo’n systeem?”

Ik laat de beantwoording van deze vraag aan u over, beste lezer. Ik geef geen mening om u niet onnodig te beïnvloeden.

Ik eindig met de hoop dat ons volk de moed zal nemen om zijn mening te geven wanneer men ziet dat een en ander niet goed is, of het nou met de politiek te maken heeft, of met de wijk, of wat dan ook. Want een volk dat stil blijft, begraaft zijn eigen toekomst in zijn cultuur van de angst.

4 reacties op “Ingezonden: het Ambtelijk Apparaat Moet Beter (deel 2)”

 1. Mijn reactie van 8 October is blijkbaar nog steeds actueel.

  Wimpiri, op 08-10-2014 om 05:11 schreef:

  Begin met een deep scan van alle ambtenaren en diegene die niet aan de vereisten voor zijn “positie” voldoet eruit zonder wachtgeld of wat van dien aard dan ook. Uiteindelijk blijven alleen de capabelen over en krijgen wij een ambtenaren apparaat dat er voor ons is en niet wij voor hun.

 2. Leuke theoretische verhalen Jopi, in de praktijk echter helaas in een hoop gevallen puur wishful thinking en een beetje LaLa land achtig.

 3. Dit zal nooit doorgevoerd worden daar het het vriendjes politieke aanstellingen doorkruist. Geen Politieke partij zal zich ivm stemmen winst of verlies aan wagen dus file 13

 4. Twee van de ongetwijfeld meerdere reacties tonen aan hoe op oneigenlijke wijze “job protection” door het ambtelijk apparaat wordt toegepast. Er zou maar 1 manier moeten zijn om je baan te beschermen nl. door hard en deskundig te werken alsmede volledig ten dienste te staan van de burgers, die de (te hoge?) ambtenarensalarissen mogelijk maken.