• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

vlag BonaireCURAÇAO – “10-10-10 Heeft ons de das omgedaan.” Dat zegt een gepensioneerde vrouw verontwaardigd op het plenchi Susanita Trinidad bij de ingang van een bank in Playa. Het is de verzamelplaats van vooral gepensioneerden op Bonaire.

Niet alleen daar, maar overal op Bonaire komt het kritiek op hetzelfde neer. De sociaal-economische ongelijkheid tussen Bonaire en Nederland is een doorn in het oog van de bevolking.

Belkis Osepa maakte voor Caribisch Netwerk de volgende reportage.

‘Opgehangen’
Op het plein verkoopt de één de brièchi (lokale staatslot), de ander is daar om vooral sociaal actief te blijven. De verontwaardigde vrouw wil niets meer zeggen. Het enige woord dat ze blijft herhalen is ‘horka’. “We zijn door hen ‘opgehangen’. Ik wil Bonaire zoals het was!” Fransisca valt haar bij en zegt: “10-10-10 is een tragedie. Ik wil een ander Bonaire. Nu is mijn geld zo op.” Men kijkt onder andere naar de grote verschillen tussen de minimumlonen, lage bestaansminimum, lage pensioenen, lage bijstandsuitkering, het uitblijven van de kinderbijslag en andere sociale uitkeringen.

Poets gebakken
De 74-jarige Erma verwoordt de wens van veel van de vrouwen op het pleintje: “We willen Bonaire zoals het vroeger was. De makamba’s (Nederlanders) hebben ons een poets gebakken, nan a ‘kohe nos kabésabou’. Er moet veel gebeuren om het Bonaire van vroeger terug te krijgen. Dat realiseer ik me heel goed.”

Schijnintegratie
Ron Gijzen, stationmanager bij de radio Mega Hit FM, definieert de huidige status als een ‘schijnintegratie’. “Willen we op gelijke voet verder in het Koninkrijk, dan moeten we investeren in gelijkheid. Bonaire had er een stuk beter voor gestaan en was veel minder ontevreden geweest, als we vanaf het begin als gelijkwaardige burgers waren behandeld. Het kan en mag niet zo zijn dat er twee soorten Nederlanders bestaan.”

Pessimistisch
Gepensioneerde Eligio Thielman komt ook langs om een praatje te maken met de vrouwen. Even is Thielman net zo pessimistisch. “We gaan alsmaar achteruit. Ik wil het Bonaire van vroeger, niet het Bonaire van de makamba’s.” Thielman woont al jaren in Spanje. Bijna elk jaar komt hij terug. Nu hij gepensioneerd is blijft hij iets langer op zijn geboorte-eiland.

Strijdlust
Pratend krijgt Thielman zijn strijdlust terug. “Bonaire kreeg te horen: ‘Je krijgt alles net als in Nederland’. Dat was niet waar. Het zijn leugenaars.” Thielman erkent dat het Bonaire van vroeger toch best een lange weg terug is. Een referendum zou de uitkomst zijn, maar daarvoor moet er wel eenheid zijn.

Belofte
Nòchi Willem is presentator van een bekend inbelprogramma en voorzitter van de fundashon Bon Governashon. “Er is de bevolking de belofte gedaan van gelijktrekking van de sociaal-economische rechten. In de praktijk voelt men zich achtergesteld. De kwaliteit van leven is niet verbeterd na 10-10-10.”

Ongelijke rechten
Advocaat Michiel Bijkerk en leider van de politieke partij PHU strijdt al jaren tegen de ongelijkheid tussen de BES-eilanden en Nederland. Een rechtszaak over de gelijktrekking van de pensioenuitkering vorig jaar heeft hij verloren. Binnenkort dient het hoger beroep. Bijkerk: “We zijn een integraal deel geworden van Nederland. We zien dat rechten die geen geld kosten wel worden gelijkgetrokken. En de rechten die geld kosten niet. Een basis van niets.”

Adios
Thielman noemt nog een voorbeeld van ongelijkheid. Hij antwoordt meteen op de vraag of hij tevreden zal zijn als er gelijkheid is tussen Nederland en Bonaire. “Ja. Maar als ik geen pensioen krijg zoals in Nederland en mijn kinderen geen moer, dan moeten we gewoon zeggen: adios Nederlanders. We willen Bonaire terug.”

19 reacties op “10-10-10 Heeft Bonaire de das omgedaan”

 1. Ooit bestonden er vele regelgevingen om zij die eerlijk moesten blijven, op anderen een eerlijke indruk moesten maken, aan de toom te leiden. Militaire dienstvoorschrift, Politie-regeling onder anderen. Voorbeeld, ” het is de ambtenaar in uniform gekleed, anders dan in een gelegenheid daartoe in het openbaar, verboden te roken en drink en etenswaren te nuttigen”. Men was dus door regels gedwongen zich te gedragen. Later werd dit veranderd in “de ambtenaar hoort zich integer te gedragen”. Verschil, voorheen was er sprake van een voorschrift van dwingende aard voor de betrokkenen doch werd dit veranderd in het integer zijn c.q. jezelf gedragen zoals het een goede ambtenaar betaamt. Met andere woorden je moet uit jezelf je goed gedragen al of niet je gezien wordt. En daar wringt bij velen de schoen. Men ( derden van allerlei afkomst en pluimage) heeft het vaak over integriteit daarbij vergetende dat men overal in de wereld eerlijk tegenover zichzelf moet zijn wil men andere zeggen dat zij niet integer zijn. Een ex politicus in Nederland wilde, conform zijn kennis daarvan, van de corrupte politici van de Nederlandse Antillen een lijst opmaken. Tot heden is daar niets van gekomen. Laat het nou zo zijn dat in die tijd een Nederlandse dagblad de niet integere Nederlandse politici, met de respectievelijke politieke partijen erbij, vermeldde als corrupt zijnde. Blijkt uit die lijst van de krant dat dezelfde politicus tegenover zijn partij, zijn verleden had verzwegen. A buen entendedor pocas palabras faltan. De pot verwijt de ketel. In het kort, overal in de wereld heb je te maken met personen die uit zichzelf niet eerlijk zijn en die een controlerend orgaan behoeven van gedrag. Wanneer komt er een einde aan corruptie? , als er geen sprake meer is van geld en- of ruilmiddelen verkeer. Wanneer ben je een verdachte? , als je gepakt wordt.

 2. Jarenlange discussie, eerst onder Curacao, werkte niet, dus dan komt er een kans om onder Nederland te komen, laten we dat maar proberen, maar dat werkt niet dus dan maar weer terug, niets is goed.

  Ik weet dat het leven op Bonaire enorm duur is geworden en wat de levensstandaard daar was, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ook de cultuur van Bonaire gaat verloren.

  Maar er mag wel betaald worden en dan wil iedereen het zelf lekker uitzoeken, daar hebben we voorbeelden genoeg van op Curacao. Dat gaat fout! er is een chronisch gebrek aan integere mensen op de eilanden en een overschot aan zakkenvullers helaas. Dus enig toezicht is noodzakelijk. Dat dit is doorgeslagen, helemaal eens, maar kom dan eerst eens met een gedegen plan om jezelf te bedruipen. Helaas is dat op alle eilanden niet mogelijk want de overheidsinvloed is te groot.

 3. Beste Makamba1, waarom gal spuwen in plaats van constructieve kritiek of reactie op inhoud?
  Wat maakt mij nu precies onnozel? Wat zie ik over het hoofd? Wat maakt een Curaçaoënaar betrouwbaarder dan een Europees Nederlander?

  Allemaal vragen die jij zelf nu opwerpt die stuk voor stuk elke verbetering tegenwerken. Ik snap de houding gewoon niet.

 4. De onnozelheid viert in deze Bon aire discussie veelal weer hoogtij met figuren die het hebben over 16.000 inwoners et cetera …

  Een Nederlander is uiteraard nagenoeg per definitie onbetrouwbaar blijkt, want anders hoef je zijn thuisland namelijk niet te veranderen in één groot ICT concentratiekamp !!
  Indien een overheid zijn eigen onderdanen al niet eens meer vertrouwt, dan ben je natuurlijk volstrekt op de goede weg als “democratische” samenleving.

  Tropische groet,

  Een gelukkige Curaçaoënaar

 5. invoering dollar,dat is wat Bonaire de das heeft omgedaan.

 6. Boairiaan, bij het onafhankelijk worden moet je jezelf kunnen bedruipen, ofwel jezelf onafhankelijk van anderen of derden, kunnen onderhouden. Dat van Curaçao,:” Ons niet meer wilde hebben” is niet goed te begrijpen. Was er sprake van willen en niet meer willen hebben?
  Hoe dan structureel, financieel, of wat?
  40 jaar Nederlandse Antillen. Tot zover ik weet zal geen enkel voetbal selectie, elftal, of voetbalclub tijdens een voetbalwedstrijd de tegenpartij toestaan gelijk te spelen laat staan te winnen. Ieder land zal dan ook beter dan de ander willen zijn. De 40 jaar gesjoemel, corruptie of wat c.q. hoe men het ook wil noemen gebeurde onder het toeziend oog van een uiteindelijke verantwoordelijke. In het geval van de Nederlandse Antillen lag de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij Nederland? of een ander?
  Trouwens, doelen stellen is mooi gesproken. Werken, waar, waaraan, met wie, met welke middelen? Vroeger is een bijvoeglijke naam van een tijd met wazige betekenis en onbekend terrein voor velen. Degenen die de tijd van vroeger vereren moeten eens met concrete voorbeelden komen van het betere van vroeger.

 7. Tijdens een ( 1e) referendum, indertijd tussen de 5 eilanden van de toen/resterende regeringsvorm 5 Antilliaanse eilanden c.q. Land Nederlandse Antillen – Aruba had allang haar status – had men de keus uit 4 opties:

  1 (A) Een geherstructureerde Nederlandse Antillen ( andere verdeling van de macht).
  2. (B) Status Apart of wel ieder voor zich doch met binding met Nederland c.q. supervisie door Nederland)?
  3. (C) gemeente van Nederland (afhankelijk van Mama Nederland).
  4.( D) Onafhankelijkheid c..q. op zichzelf c.q. los van Curaçao c.q. los van Nederland.

  Men (onderen Bonaire) koos, met name een meerderheid van Curaçao, voor een geherstructureerde Nederlandse Antillen en dus het steeds beschuldigd worden, door onder anderen Bonaire, van paternisme door Curaçao. Waarom kiezen voor iets waarin jezelf niet geloofd en alleen functioneert als de geldmiddelen nodig zijn?
  Immers, de praktijk had herhaaldelijk bewezen dat wat voor een eenheid dan ook gekozen zou worden het niet zou functioneren.

  Tevoren wetende c.q. uit eerdere c.q. door empirische ondervindingen ervaren – koos ik voor de optie B. Reden, in het leven moeten wij allen volwassenen en bestaat het leven, vanaf de geboorte, uit het volwassenen van een ieder. Ooit moet je op eigen benen staan, kunnen staan, durven staan. In het Engels zegt men wel “Life is a continuity proces off maturity”.

  Stap 1 een ieder wordt afhankelijk geboren, stap 2 men maakt het volwassen worden proces door, 3 men wordt volwassen en 4 als men zelf de tijd daarvoor rijp acht, mits men dat wilt en daarvoor een partner vindt, voorts daarvoor de middelen heeft, het wederkerend afhankelijk worden van elkaar.

  Als het goed is moet er dan sprake zijn van samenspraak, afspraken, eenheid van beslissingen, eenheid van keuzen maken, eenheid van uitgaven etc. In het kort, geen van beiden hebben alleen beslissingsrecht doch hoort rekening te houden met de partner.

  En dit zeker waar er sprake is van tweeverdieners. Veel heb je niet niet zeggen als er maar 1 (één) voor de geldmiddelen zorgt.

  Er was een 2e referendum nodig waarbij 2 eilanden – Curaçao en St. Maarten) kozen voor een status als Aruba en 3 eilanden kozen voor hun huidige status “Bijzondere gemeente van Nederland” te weten Bonaire, St. Eustatius en Saba.

  Heden zijn vele redenen van ontevredenheid te lezen en wenst men naar de Bonaire van vroeger. Onder andere zijn er vragen en conclusies, met vingerwijzing naar Nederland en de wens van een Bonaire van voor de laatste referendum??????

  Een Bonaire deel uitmakende van welk eenheid????? Mama Nederlandse Antillen bestaat al lang niet meer althans niet als genoemd, ondanks dat het begrip antil nog staat voor wat het betekend is namelijk “een land omringd door water”.

  Een Bonaire van voor de $ en de euro????

  Heeft 10-10-10 werkelijk Bonaire de das omgedaan of de oren opgenaaid?
  Wij mensen zijn gauw reactief.

  Als men een broek niet meer aan kan trekken is de broek te krap GEWORDEN.
  Als men zichzelf met de hamer een tik op een vinger heeft gegeven wordt de hamer vervloekt.
  De politie agent wordt in allerlei vormen vervloekt als hij ons verbaliseert voor het door rood, verboden rijrichting inrijden etc.
  HET IS ALTIJD DE SCHULD VAN ANDER.
  En er is nog altijd sprake van toezicht op Rechtspraak, begrotingen, hogertoezicht en Rijkswetten.

 8. LO-LO-LO !!! 10-10-10, geen toeval.

 9. BES is van Nederland dat is een feit..Bonairianen moeten minder diep in het glas kijken. En zich niet onderdanig gedragen voor de Nederlanders. Helmin wiels heeft Bonaire gewaarschuwd.Lezen Lezen de wetten kennen. Niet schreeuwen zonder inhoud.
  Bij een snackbar karaoke/drinken,komen sommige niet ver.(Bringa otro hasi redu esey sa bon di hasi).

 10. BES is van Nederland dat is een feit..Bonairianen moeten minder diep in het glas kijken. En zich niet onderdanig gedragen voor de Nederlanders. Helmin wiels heeft Bonaire gewaarschuwd.Lezen Lezen de wetten kennen. Niet schreeuwen zonder inhoud.
  Bij een snackbar karaoke/drinken,komen sommige niet ver.(Bringa otro hasi redu esey sa bon di hasi).

 11. Een reactie op het volgende:

  “Nederland heeft zich schandalig gedragen tegenover een bevolking van amper 30.000 zielen.
  Beetje minder ambtelijk en een beetje meer menselijk zou leuker zijn geweest. Maar dan moet je er niet Henk Kamp bijhalen.”

  Persoonlijk heb ik een aversie tegen bureaucratie en blijkbaar heeft u eenzelfde gevoel over ambtelijk gedrag. Wat dit nu precies te maken heeft met uw stelling dat Nederland zich schandalig gedragen heeft begrijp ik niet. Dat niet eenieder zich heeft kunnen vinden in de houding en werkwijze van Nederland lijkt me duidelijk, maar er is altijd wel iets aan te merken bij een operatie als de staatkundige wijzigingen van 10-10-10.

  Nu wat betreft de toekomst: laten we voorop stellen dat duidelijkheid gewenst (vereist?) is wanneer men verbetering nastreeft. Het oprakelen van incidenten zonder oplossingen of andere inzichten te benoemen zorgt enkel voor stemmingmakerij en polarisatie. En dat is wel het laatste wat je wil op een eiland van 16.000 inwoners.

  Is het misschien mogelijk om aan te geven, beste Pukkie, waar naar uw mening Nederland zich schandalig heeft gedragen? Maar benoem gelijk ook hoe het anders had gekund of had gemoeten.

 12. Pukkie, Nederland pompt ieder jaar tig miljoen guldens in dat eilandje en die miljoenen worden opgebracht door ons (Makambas) maar de Bonairianen (uitgekotste Curaçaoënaars) willen meer omdat zij dachten uitkeringen te krijgen gebaseerd op de levensstandaard in Nederland. Maar zijn nu zeer teleurgesteld dat Nederland hun uitkeringen baseert op de levensstandaard op Bonaire. En dat vind ik schandalig en met mij nog miljoenen andere Makambas.

 13. Nederland heeft zich schandalig gedragen tegenover een bevolking van amper 30.000 zielen.
  Beetje minder ambtelijk en een beetje meer menselijk zou leuker zijn geweest. Maar dan moet je er niet Henk Kamp bijhalen.

 14. Wanneer mensen zeggen dat men weer terug wil naar hoe het was bekruipt mij altijd het idee dat het vooral te maken heeft met slechte keuzes uit het verleden waar men spijt van heeft en daar vervolgens een ander de schuld van in de schoenen schuift. Persoonlijk zou ik ook graag terug willen naar 1995 om dat ene huis voor een schijntje te kopen.

  Het is een ander verhaal wanneer men het gaat hebben over de kwaliteit van leven die wellicht achter blijft bij de verwachtingen. Dan hebben we het over verwachtingen die resulteren uit een politieke beslissing waarbij we allemaal, zowel in Nederland als in Caribisch Nederland, moeten realiseren dat verkiezingsbeloften met een flinke berg zout genomen moeten worden.

  Men heeft natuurlijk een punt wanneer het gaat om de kwaliteit van leven nu in vergelijk met voor 10-10-10 en de invoering van de Amerikaanse Dollar. In Europees Nederland werd in 2001 de euro ingevoerd. Dit zorgde voor exorbitante prijsstijgingen; dit had een zuigende werking op de lonen en uitkeringen en deze volgden de prijsstijgingen dan ook, maar echt gelijk is het nooit geworden. Hier is waar het naar mijn mening misgelopen is op Bonaire; de prijzen bleven stijgen, maar de lonen en uitkeringen stegen niet/nauwelijks mee.

  Over sociale gelijkheid kan ik weinig anders zeggen dat dit gekoppeld is aan diverse factoren. Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat sociale zekerheid gefinancierd moet worden uit belastingen, accijns en leges. Daar wringt het al; belastingen in Nederland en Caribisch Nederland zijn nu eenmaal niet gelijk en de wetgeving ook niet. Het kan niet zo zijn dat een Caribisch Nederlander bevoordeeld wordt ten opzichte van een Europees Nederlander (andersom is een non-argument, want in Nederland is er geen beweging die wetgeving of andere zaken uit Caribisch Nederland over wil nemen). Invoeren van 100% Nederlandse wetgeving wil men niet. Dus er is geen verandering mogelijk die alle partijen 100% tevreden zal stellen en dus gebeurd er niets. (Zie ook de vorige reactie met het “Spring, spring” voorbeeld)

  In een vorige reactie werd al aangegeven dat wanneer men echt verandering wil, de actie primair ligt bij de bevolking van Caribisch Nederland. Die moeten met z’n allen de schouders eronder zetten, eensgezind met een gezamenlijk doel: een hogere GEMIDDELDE levensstandaard in Caribisch Nederland. Hoe dat te bereiken? Geen idee, maar om Nederland maar continu als schuldige aan te wijzen is wel erg gemakkelijk. Tegeltjes wijsheid zegt: wanneer je wijst naar een ander, wijzen er drie vingers naar jezelf.

 15. Beste Hans van den Broek. je sluit je epistel af met “Nederland heeft daar niets meer te zoeken”. Maar volgens mij zoekt Nederland daar ook niets. Behalve een handje vol Makambas die daar in hun villa liggen te genieten in de zon van hun wel of niet eerlijk verdiende geld. De rest (zo’n 99%) van de Makambas zoekt daar niets, ze weten alleen dat er kruiwagens vol met geld naar toe gaat wat zij met scheppen vol aan belastingen betaald hebben.
  Dus meneer Bonairiaan kort samengevat, ik ben het helemaal met U eens doe er wat aan Bonairianen en laat het niet bij smoel so.

 16. En voor het gemak vergeet iedereen maar even dat Bonaire nooit en te nimmer ook maar 1 dag op eigen benen heeft kunnen staan. Eeuwenlang gaat daar al meer geld in dan dat er ooit is uitgekomen oftewel wanneer Bonaire op eigen benen zou gaan staan of wanneer het aansluiting zou zoeken bij Curacao, dan zou het nog vele malen erger zijn dan dat het nu is.

  Degenen die nu vooral klagen zijn degenen die decennialang hebben geprofiteerd van de pastechi’s van politici, waarvan ook zij zouden hebben moeten weten dat die op lucht waren gebaseerd. Nu zijn deze mensen gepensioneerd en nog altijd denken ze dat er ergens aan de horizon een boom met geld staat.

  Ik heb hetzelfde gezien in het voormalig oostblok, waar de oudere generatie (die dus voor de puinhoop verantwoordelijk was) ineens moest constateren dat de geldstroom tot stilstand was gekomen. Niet leuk, maar helaas noodzakelijk, het potverteren moet een keer ophouden en ook het uitdelen van pastechi’s houdt een keer op. Natuurlijk zijn er politici die, voor eigen gewin, maar blijven volhouden dat er aan beter alternatief is.
  Maar wie heel eerlijk is kan ook niets anders concluderen dat Bonaire er inmiddels beter voorstaat dan Curacao.
  Voor een self-sustaining economie heeft Bonaire minimaal 30,000 inwoners nodig en die zijn er bij lange na nog niet. Maar in ieder geval is men begonnen met het opruimen van de puinhopen van 40 jaar Nederlandse Antillen.

 17. Vroeger, ja vroeger, toen was alles beter….
  Maar niet echt!

 18. Thielman, gemakshalve vergeet je te vertellen dat als er één schuldige van de toestand, vandaag de dag, op Bonaire is Curaçao die ons niet meer wilde hebben na hun eigen zelfstandigheid. Wij konden toen kiezen tussen onze eigen onafhankelijkheid of aansluiten bij Nederland.
  Wij kozen voor aansluiten bij Nederland en daar hebben wij nu spijt van. Via een volksraadpleging kunnen wij nu alsnog richting onze zelfstandigheid werken, dus ik zou zeggen schouders eronder en aan de slag want met al dit gejank schieten wij niets op. Maar met “de schouders eronder” bedoel ik wel dat wij moeten gaan werken en ik denk dat daar ons probleem ligt.

 19. Bonairianen (allemaal of alleen de gepensioneerden?) willen dat Bonaire weer wordt zoals het was. Onderdeel van de Nederlandse Antillen neem ik dan aan, want dat is zoals het was. Men is niet tevreden over de hoogte van pensioenen, uitkeringen en ander gratis geld want dat is allemaal minder dan wat de Nederlanders in Nederland krijgen!!! Blijkbaar was dat vroeger veel beter.

  Worden zoals het was, dat gaat niet meer, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba zullen niet meer geregeerd willen worden vanuit Curaçao, maar misschien dat Bonaire wel onderdeel kan worden van het land Curaçao in plaats van een gemeente van het land Nederland.
  Zou dat financieel een vooruitgang zijn? Zou dat wat de zelfstandigheid een vooruitgang zijn? Ach, als de Bonairianen denken van wel, dan moeten we ze toch geven wat ze willen.

  Er is geen Caribisch onderdeel van het koninkrijk waar men niet constant zeurt over de invloed en de bemoeizucht, zoals ze dat zien, van Nederland en de Nederlanders. Waarom kiest men nu eindelijk eens voor de definitieve oplossing voor dit probleem en zet Nederland de deur uit en roept de onafhankelijkheid uit? Zoals het nu gaat lijkt het op beelden die ik eens gezien heb. Een man zat in de dakgoot van een hoog gebouw en riep steeds maar: “Ik ga springen, ik ga springen”, maar hij deed het niet. Beneden stond een menigte die riep: “Spring, spring, spring!”, maar hij bleef zitten waar hij zat, alsmaar roepende dat hij ging springen. De Caribische eilanden roepen ook steeds dat ze gaan springen omdat de bemoeizucht van Nederland te onverdraaglijk wordt, Nederland zegt steeds “Spring maar”, maar ze springen nooit.

  Laten we gewoon eindelijk eens een punt zetten achter de aanwezigheid van Nederland in het Caribisch gebied. Het kost alleen maar geld, Nederland heeft er niets aan en het geeft alleen maar gezeur. Nederland heeft daar niets meer te zoeken. Dat is gewoon de realiteit.