• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

GevangenisCURAÇAO – Volgens de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) worden illegalen ‘niet volgens de geldende normen bejegend’ binnen Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). De behandeling zou volgens het inspectieonderzoek zelfs in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De RvR deed onderzoek naar de kwaliteit en de veiligheid van de gevangenen en het personeel in de SDKK-gevangenis.

Conclusie
Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat pas binnengekomen illegalen niet dezelfde rechtspositie hebben als andere gedetineerden. Zo krijgt deze groep geen rechtsbijstand. Daarnaast bestaan er geen huisregels. Wel is er een dagprogramma, maar de invulling daarvan is minimaal. Volgens het rapport wordt de gelegenheid om te luchten niet altijd aangeboden. Ook zou het schorten aan medische deskundigen. De enige verbeteringen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn de renovatie en een hygiëne-intake.

1 reactie op “SDKK schendt mensenrechten”

 1. Ik volg de Raad voor de Rechtshandhaving al een tijdej en vraag me af wat er gebeurd is met het onderzoek naar het OM.
  Dat werd aangekondigd in het Jaarplan 2013 (..!) Daar lazen we:

  “In 2012 heeft de Raad een inspectierapport uitgebracht over het aangifteproces. Binnenkort zal een rapport over slachtofferhulp worden aangeboden aan de ministers. Voor 2012 staat nog op het programma een onderzoek naar het rechercheproces in reguliere zaken. Als logische vervolgstap zal dan in 2013 aan de orde zijn op welke wijze het Openbaar Ministerie (OM) stuurt op de selectie, kwaliteitsbewaking en verwerking van strafzaken door de politiekorpsen in de landen.
  Ook het door het OM uit te oefenen toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door de korpsen zal voorwerp van inspectie zijn alsmede de vraag of het in de landen vastgestelde beleid goed wordt vertaald naar de praktijk. Tenslotte zal ook de kwaliteit en effectiviteit van de verdere zaaksverwerking door het OM zelf worden onderzocht. Daarbij zal aan de orde zijn de toepassing van het opportuniteitsbeginsel en de informatieverstrekking aan aangevers en slachtoffers van strafbare feiten.”

  ​Juist omdat het OM ​ vaak aan kritiek bloot staat, is het nuttig dit onderzoek te kunnen lezen.
  Kan iemand het vinden? Is het op te vragen (op mijn emails reageerde de Raad niet) of is het zo problematisch dat het als concept in de la moet blijven liggen?