• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Ronald PlasterkCURAÇAO – De Tweede Kamer is voorlopig tevreden over de concrete maatregelen die minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens een debat over de begroting Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd. Dat schrijft Caribisch Netwerk.

Belangrijkste inzet van het debat was snelle actie om de integriteit van het bestuur op Sint Maarten te verbeteren. Plasterk geeft aan een actieplan hiervoor te bespreken in de eerstvolgende rijksministerraad. Belangrijk onderdeel van dit plan is een nieuw aan te stellen toezichthouder integriteit.

Aanpak
De toezichthouder rapporteert aan de rijksministerraad over de verbeteringen die de Sint Maartense regering moet doorvoeren naar aanleiding van adviezen uit kritische integriteitsrapporten. Daarnaast stelt Nederland een team beschikbaar om witteboordencriminaliteit aan te pakken en biedt het versterking van Kustwacht, douane en het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Theo Heyliger
Het verzoek van SP-er Ronald van Raak om een onderzoek te eisen naar de Sint Maartense partij UP en diens leider Theo Heyliger vindt Plasterk te ver gaan. Hij wijst erop dat het Openbaar Ministerie op Sint Maarten hier zelf een keus over moet maken en ontraadt een motie die Van Raak hierover indient.

Geschillenregeling
De geschillenregeling die meningsverschillen tussen landen in het Koninkrijk moet oplossen krijgt de komende tijd de aandacht van Plasterk. Hij hoopt komend voorjaar met alle betrokken landen overeenstemming te hebben over de rechten en plichten van het orgaan dat zich moet gaan uitspreken over koninkrijksconflicten.

Commissie
De Caribische landen zijn het er sinds de zomer over eens dat er snel een commissie moet komen om geschillen te beslechten. Dit vanwege het ingrijpen van Nederland op Aruba over de begroting en op Sint Maarten vanwege het integriteitsonderzoek. Deze regeling is bovendien in de wet opgenomen sinds oktober 2010 en moet er dus komen.

Geschillenregeling
Als het niet lukt om komend voorjaar overeenstemming te hebben, zal de Nederlandse regering in elk geval haar visie geven op de invulling van een dergelijke regeling. Tot nu toe is het altijd moeilijk gebleken om een geschillenregeling te treffen waar iedereen zich in kan vinden. Plasterk geeft desgevraagd aan dat Nederland wil dat rijkswetten buiten de reikwijdte van de regeling vallen, Nederland een meerderheidsbelang heeft en wil graag dat de commissie voldoende Nederlands vertrouwen heeft, zoals bijvoorbeeld de Raad van State.

Aruba
Plasterk hoopt aanstaande vrijdag een gewijzigde begroting van Aruba te ontvangen. Hij is – voor het eerst na een roerige zomer vol conflicten tussen de rijksministerraad en Aruba – voorzichtig optimistisch over de financiële positie van Aruba. Maar de zorgen over de snel verdubbelde staatsschuld van het eiland (van 40 naar 80 procent van het Bruto Binnenlands Product in zes jaar tijd) blijven. “Het is nu even afwachten. We zitten er bovenop”, aldus de minister.

Curaçao
Op Curaçao baren de criminaliteit en onveiligheid Plasterk zorgen. Hij is blij hulp te kunnen bieden als daarom gevraagd wordt door minister Nelson Navarro van Justitie. De vraagtekens die in de Tweede Kamer leven over de risico’s rond leningen voor het nieuwe ziekenhuis wijst hij van de hand. Het College financieel toezicht (Cft) waakt volgens hem goed over de begrotingen hiervoor.

6 reacties op “Kamer accepteert actieplan integriteit Sint Maarten”

 1. @ Vito

  Het verschil is dat bij ontdekking men in Nederland veroordeeld wordt.
  That’s all …

  @Zorro
  Het wemelt op het eiland van de op de Ordina-kwestie lijkende zaken
  Alleen men weet het en doet een oogje dicht in de trant van “heden hij, morgen ik”.
  Een programma als Zembla is helaas ondenkbaar op Curaçao.
  (iemand zou direct ervoor zorgen dat er cocaïne o.i.d. op de redactie gevonden zou worden….).

  ,

 2. @ VITO. Wat doet hij daarmee.

  Dat is voor jou een vraag en voor hem een weet. What’s in the name? De man is gearresteerd en zo hoort het ook. Hij zal niet de laatste zijn in deze Ordina-zaak. De naamgeving moet gelijk zijn dus is het verduistering en geen corruptie.

 3. @Vito, hij is gepakt en wordt vervolgd.krijgt straf en gaat het gevan in.
  Wat gebeurt er hier met dit soort gevallen?
  Die verdwijnen in de grote doofpot!!!

 4. Vito, wel grappig dat je jezelf antwoord geeft, iemand steelt 19.5 miljoen en dan weet jij plotseling niet meer of het corruptie of verduistering is. Er is een goede bron die jou precies kan uitleggen wat het verschil tussen verduistering en corruptie is, het heet de “van Dale”. Check it out.

 5. Ronald Plasterk maakt er zo’n bombarie over het aanpak van corruptie op de eilanden.Gisteren werd een belasting ambtenaar gearresteerd voor het verduisteren van 19.5 miljoen Euro van zijn werkgever de balastingdienst. Wat doet hij daarmee. Hoe noemen ze dat weer, op de Antillen noemen ze dat corrupte en in Nederland noemen ze dat geldverduistering.

 6. Het is een verschil tussen verbeteren en bemachtigen