• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Marvelyne WielsCURAÇAO – Premier Mark Rutte liet gisteren weten dat de berichtgeving over de gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels ‘niet zorgt voor een wijziging in de Statuten’. Daarmee geeft hij te kennen niet het gesprek aan te gaan met Wiels. SP-lid Ronald van Raak is verbaasd.

Hij vraagt zich af of Rutte zich uit angst verstopt achter deze Statuten.

Verontwaardiging
Van Raak is niet te spreken over de gedragingen van Wiels en uitte al eerder zijn verontwaardiging daarover. Rutte liet in een reactie weten dat hij zich niet geroepen voelt in gesprek te gaan met de gevolmachtigde minister. “Berichtgeving in de media brengt geen wijziging in de staatkundige verhouding tussen de gevolmachtigde minister en de regering van het betreffende land”, antwoordde hij.

Angst
Van Raak wil nu weten in ‘welke wet staat dat Rutte als voorzitter van de Rijksministerraad geen goed gesprek kan voeren met de gevolmachtigde minister van Curaçao over haar functioneren’. Hij voegt hieraan toe. “Hoe verklaart u uw angst om dit gesprek (…) te voeren?”

5 reacties op “Van Raak: ‘Rutte bang voor gesprek met Marvelyne Wiels?’”

 1. Philippe Maaskant heeft geheel gelijk. Mevrouw Wiels is de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van Curaçao en Rutte heeft daar niets over te zeggen. Als Curaçao vindt dat zij door mevrouw Wiels op correcte en waardige wijze wordt vertegenwoordigd dan heeft Nederland dat maar te accepteren. Dat mevrouw Wiels voor sommige Nederlanders vooroordeel bevestigend is, ach, waarom zou men zich daar op Curaçao druk over maken? Die makamba’s hebben toch altijd wat te zeuren!

  Van Raak is een goede en een actieve politicus maar blijkbaar wint af en toe de emotie het van de ratio. Dat zien we wel meer bij de Socialistische Partij waarvoor hij in het parlement zit.

 2. Wat weten we nu?

  1. De gevolmachtigd minister is gescreend.
  2. De Gouverneur kent de resultaten.
  3. Wat de Gouverneur weet is in den Haag bekend.
  4. Den Haag weet dus wel hoe Marvelyne de kluit belazert.
  5. De functie in de Rijksministerraad is m.i. niet inhoudelijk. Alles moet vooraf zijn afgestemd met de regering van Curacao. Daar komt ze niet aan te pas denk ik.
  6. Als er dan in de Rijksministerraad gestemd wordt dan is de rol van Marvelyne niet meer dan een “warm body” die had moet opsteken en wegwezen.
  7. Conclusie: niks om ons over op te winden. Ze zit er voor joker en iedereen weet het.

  Wat stelde de Raad van State in april 2014?​

  ” Gevolmachtigde Ministers worden op grond van artikel 8, eerste lid, van het Statuut benoemd en ontslagen door de regering van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. Het betreft een autonome landsbevoegdheid, waarbij het aan de landen is om hiervoor een procedure in te richten. In Curaçao is deze procedure gelijkgesteld met die van de benoeming van een minister in de landsregering. De Landsverordening integriteit (kandidaat-)Ministers is onverkort van toepassing op de benoeming van een Gevolmachtigd Minister. Bij het opstellen van deze procedure heeft de procedure zoals die in Nederland van toepassing is op de beoordeling van kandidaat-ministers en -staatssecretarissen model gestaan. De andere landen hebben soortgelijke regels. Op grond van artikel 2 van de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers moet voorafgaand aan de voordracht tot benoeming van een (Gevolmachtigd) Minister in elk geval een zestal onderzoeken plaatsvinden: een justitieel onderzoek, een staatsveiligheidsonderzoek, een fiscaal onderzoek, een onderzoek naar ongebruikelijke transacties, een medisch onderzoek en een onderzoek naar de door de kandidaat en zijn gezinsleden verstrekte informatie. De uitkomsten van deze onderzoeken worden aan de Gouverneur meegedeeld. De Gouverneur handelt in deze als landsorgaan onder verantwoordelijkheid van de minister-president of minister van het land. Derhalve dient de discussie over de uitkomst van de integriteitstoetsing alsook over later opkomende vragen daarover plaats te vinden in de Staten van dat land met de daarvoor verantwoordelijke ministers. Dit impliceert dat noch de Kamers van de Staten-Generaal noch de Staten van de andere landen ter zake bevoegd zijn”

 3. Jochem je vraagt je af wat zij van politiek weet, wij vragen ons met z’n heleboel af waar zij überhaupt iets van af weet. En ons Jasje weet het, maar hij zwijgt in alle toonaarden. Stelletje sinburguensas ligt op het tipje van mijn tong maar ik zeg het niet.

 4. Nee natuurlijk praat rutte niet met haar.
  Zo iemand neem je niet serieus. Wat weet zij nou van politiek,ze heeft het ook nooit gestudeerd. Loog over diploma’s die ze niet heeft. Het enige waar ze goed in is is zelfverrijking.,maar ja dat doen ze natuurlijk allemaal in de regering van curacao.

 5. Wie is er niet bang voor Fraudelien?