• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CFtCURAÇAO – Het College financieel toezicht (Cft) heeft de afgelopen week een bezoek gebracht aan Curaçao. Het College is onder meer het gesprek aangegaan met Gouverneur Lucille George-Wout en minister Stanley Palm van Financiën. Verschillende overheidsvennootschappen werden daarbij onder de loep genomen.

Daarnaast werden ook Usona, Stichting OverheidsAccountant Bureau (SOAB), de Algemene Rekenkamer, het Algemeen Pensioenfonds Curaçao en de vereffeningscommissie bezocht.

Toekomstplannen
Tussen de regering, Aqualectra, de Curaçaose Dokmaatschappij (CDM) en Cpost International werd er afzonderlijk gesproken over de actuele financiële positie en de toekomstplannen. “De grote uitdaging is nu om deze plannen ook daadwerkelijk in uitvoering te brengen, een punt dat wij gezien het belang van de situatie blijven herhalen monitoren”, aldus het Cft.

Lezing
Het bezoek werd afgesloten met een lezing van voorzitter Age Bakker van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Tijdens de lezing werd er ruim aandacht besteed aan de overheidsfinanciën en de economische groei. Volgens Bakker kan deze groei worden geïntensiveerd ‘door het vergroten van de uitvoeringscapaciteit voor publieke investeringen en door facilitering van de particuliere sector’. De jeugdwerkloosheid moet volgens de voorzitter ook aangepakt worden.

www.versgeperst.com