• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

ZorgCURAÇAO – De medische uitzendingen van Bonaire naar Curaçao zijn niet gestopt, zoals minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in juli aangeeft in een Kamerdebat. Uit informatie van VWS en het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) blijkt dat het slechts is teruggelopen van 95 naar 40 procent. Dat meldt Caribisch Netwerk.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer in juli zegt minister Schippers (VWS) dat patiënten vanuit Caribisch Nederland niet meer naar de ziekenhuizen op Curaçao gestuurd mogen worden voor behandelingen die niet op Bonaire zelf kunnen plaatsvinden, de zogeheten medische uitzendingen. Reden daarvoor is dat de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) ‘de kwaliteit onder de maat vindt.’ Zij zegt zich daarbij te baseren op rapporten van IGZ.

Flinke afname
Toch worden er nog steeds patiënten uit Bonaire naar Curaçao gestuurd. Dat weet het ministerie van VWS ook. Er is wel sprake van een flinke afname. Vorig jaar ging 40 procent van alle medische uitzendingen vanuit Bonaire naar Curaçao, daarvoor was dat nog 95 procent.

Colombia
Op dit moment worden patiënten geregeld naar bijvoorbeeld Colombia gestuurd omdat zij niet op hun buureiland terechtkunnen. ZVK laat weten dat Schippers met haar uitspraak bedoelt ‘dat de uitzendingen die nu naar Colombia plaatsvinden niet teruggaan naar Curaçao en dat het aantal uitzendingen zoveel mogelijk wordt teruggebracht zolang de kwaliteit niet verbetert’.

Poliklinische onderzoeken
VWS laat weten dat de uitzendingen die nog doorgaan deels poliklinische onderzoeken betreffen. Maar patiënten uit Bonaire worden ook nog steeds naar de afdeling oncologie van het Curaçaose ziekenhuis SEHOS doorverwezen en kunnen er terecht voor neonatale zorg en nierdialyse.

Inspectierapporten
Het is onduidelijk op welke informatie Schippers zich precies baseert voor uitspraken over de kwaliteit van de zorg op Curaçao. Het ministerie van VWS zegt ‘niet te beschikken’ over de rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg waar de minister zich onlangs in het Tweede Kamer-debat op baseerde. Want: ‘IGZ werd toentertijd ingehuurd door het land Nederlandse Antillen’.

Reactie IGZ
Ook hoofdinspecteur Jan van Wijngaarden van IGZ weet niet exact waarop de minister zich baseert: “Het zou kunnen dat de minister niet goed geïnformeerd is en wellicht te snel gesproken heeft.” Sinds 10-10-’10 heeft IGZ geen bevoegdheden meer om zelf onderzoek te doen naar de zorg op Curaçao. Vanuit Curaçao is volgens Van Wijngaarden geen gebruik gemaakt van de aangeboden samenwerking vanuit IGZ. “Ik ben daar drie keer langs geweest om te kijken of advies gewenst was. Maar daar is geen invulling aan gegeven.”

Kwaliteit
De Nederlandse zorgen over de kwaliteit van de gezondheidszorg op Curaçao zijn niet nieuw. Al in 2012 heeft Schippers gezegd dat het onverantwoord is om patiënten vanuit Caribisch Nederland (in de praktijk vooral Bonaire) te sturen.

Beschikbare specialismen
De huidige keus voor het voortzetten van de specifieke behandelingen voor patiënten uit Caribisch Nederland is volgens het ministerie van VWS gemaakt door de directie van het SEHOS na besprekingen met diverse partijen waarbij ‘alle beschikbare specialismen per ziekenhuis besproken zijn, inclusief de capaciteit en kwaliteit van de geleverde zorg’.

Afspraken vastgelegd
VWS meldt ook dat de afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring tussen het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) en de directies van het ziekenhuis op Bonaire en het SEHOS. De beperking geldt overigens niet alleen voor het SEHOS. Ook voor medische uitzendingen naar het Advent Ziekenhuis en de onlangs in problemen gekomen Taams Kliniek geldt een beperking en wordt het aantal uitzendingen afgebouwd.

www.versgeperst.com