• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

GevangenisCURAÇAO – Rechter Constantijn van Dam van Isselt noemde K. bij het uitspreken van het vonnis ‘meedogenloos, gewetenloos en zonder meer in staat tot het wederom plegen van moord’. Dit gegeven, in combinatie met de ernst van de feiten en de veiligheid in de samenleving, deed hem besluiten tot levenslange gevangenisstraf.

Bij de veroordeling van Elvis K. alias ‘Monster’ tot levenslang vermeldde de rechter uitdrukkelijk dat die straf letterlijk voor het leven is. Wel is bepaald dat er na twintig jaar getoetst kan worden of hij voorwaardelijk vrij mag komen. Daarna vindt een dergelijke toetsing elke vijf jaar plaats.

Liquidaties
Van Dam van Isselt: “De verdachte heeft over de periode van één jaar drie mannen in koelen bloede, tegen betaling van geld, doodgeschoten en hij heeft onder bedreiging met een vuurwapen een geldloper overvallen. Alle drie de moorden hebben het karakter van een liquidatie, waarbij de slachtoffers meedogenloos zijn afgemaakt. … De verdachte heeft kennelijk geen respect voor het menselijk leven, maar enkel oog voor eigen financieel gewin. Bovendien heeft de verdachte met Helmin Wiels een volksvertegenwoordiger vermoord, die gelet op de verkiezingsuitslag een significant deel van de bevolking vertegenwoordigde en die leider was van de politieke partij Pueblo Soberano. Als politieke implicatie van die moord kan in ieder geval worden vastgesteld, dat de partij haar leider kwijt is geraakt en de kiezers hun volksvertegenwoordiger. In het algemeen, binnen Curaçao maar ook daarbuiten, heeft de moord de rechtsorde zeer ernstig geschokt.”

‘Veel eigendunk’
Officier van Justitie Gert Rip schilderde ‘Monster’ op de zitting al af als een onwilllige getuige. Ook bij de rechter heeft hij zich niet populair gemaakt, zo bleek vandaag. Hij noemde K. ‘iemand met veel eigendunk’ en vond het kwalijk dat hij geen enkele vorm van gewetenswroeging kent. Integendeel, ‘Monster’ schepte op over zijn misdaden. Dat zette kwaad bloed. Van Dam van Isselt: “Het Gerecht zal de proceshouding van de verdachte niet in zijn voordeel meewegen, ook al is zijn bekennende verklaring bij de politie gebruikt voor het bewijs. Het Gerecht is van oordeel dat de verdachte toen niet volledige opening van zaken heeft gegeven… Van groot belang acht het Gerecht dat de verdachte geen spijt heeft betuigd en dat hij ervoor gekozen heeft om geen verantwoording af te leggen. Daaruit concludeert het Gerecht… dat hij geen mededogen toont voor de slachtoffers.”
K.’s bedreiging aan het adres van Betty da Fonte, de vriendin van Helmin Wiels, tijdens een van de zittingsdagen in de rechtbank bevestigt dit beeld. De rechter noemde het voorval niet.

Hoger beroep
Cruciaal voor de veroordeling van K. is dat het Openbaar Ministerie (OM) ontvankelijk is verklaard. De verdediging vond dat K. en zijn vrouw onder ongeoorloofde druk zijn gezet om te bekennen. Zijn advocaat Olga Saleh-Kostrzewski zette daarom in op niet-ontvankelijkheid van het OM, maar de rechter ging daar niet in mee. Bij het verlaten van de zaal meldde officier Rip tevreden te zijn met de uitspraak.

vonnis Elvis K.

www.versgeperst.com