• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

justin jaylenCURAÇAO – Kinderen op de Dr. Nelly Winkelschool, een school voor speciaal onderwijs, zijn niet veilig voor het humeur en de grillen van hun juf. Dat zegt Petra Meijer. Zij had twee jongens van negen jaar op die school: Justin en Jaylen. Caribisch Netwerk ging op onderzoek uit.

Ze moesten vernederingen ondergaan en werden regelmatig uitgescholden voor idioot. Meijer heeft het vorige schooljaar al geprobeerd Justin en Jaylen op een andere school te krijgen. Dat lukte toen niet. Dit schooljaar hebben ze een plaats gekregen op de Kennedyschool.

Luister naar een reportage door Dick Drayer

Geschreeuwd & geslagen
Andere ouders zeggen ook dat het niet pluis is op de Nelly Winkelschool. Solange Brigitha heeft haar zoon Dyangelo (9) daar van school gehaald. “Het ging niet meer, Dyangelo kreeg soms tennisballen naar zijn hoofd gegooid. Er werd altijd enorm geschreeuwd tegen de kinderen, soms minuten lang.” Volgens Brigitha kan het onderwijzend personeel het LOM-onderwijs absoluut niet aan. “Er wordt niet alleen geschreeuwd, maar ook geslagen”, zegt ze.

Geluidsopnamen
Petra maakte van de schreeuw- en scheldpartijen geluidsopnamen en confronteerde Soraida Mardenborough daarmee, het hoofd van de school. Die erkende toen het problematisch gedrag van sommige leerkrachten. Ze vertelde dat dit soort gedrag haar zorgen baart en ze bood excuses aan; de juf kreeg zelfs een waarschuwing. Maar het schreeuwen en schelden hield niet op. Toen Petra opnieuw een klacht wilde indienen, werd haar verteld dat de school niets meer kon doen omdat de juf een vaste kracht is.

Niets verkeerds
Verder vindt het hoofd dat er op haar school niets verkeerds aan de hand is: “Mijn school is net als elke andere school.” Er gaat wel eens een leerkracht ‘uit z’n dak’ maar dat gebeurt volgens haar op alle scholen.

DOS
Het probleem proberen te bespreken bij de Dienst Openbaar Scholen (DOS), waar de Nelly Winkelschool onder valt, lukte niet. Tijdens het gesprek blijkt het waarnemend hoofd van DOS, Aldrick Criqué, het dossier niet te hebben gelezen.

Personeel gespaard
Petra Meijer: “Hij wist niets van de incidenten en weigerde te praten over wat er gebeurd is. Hij wilde alleen een oplossing zoeken waarbij het personeel gespaard kon blijven en beschuldigde mij er van dat ik er op uit was de juffrouw weg te krijgen.”

Overplaatsing kinderen
Toen Petra Meijer besloot haar kinderen thuis te houden kwam de DOS wel in actie en stuurde een onderwijsfunctionaris. De kwam met een oplossing: de kinderen zouden overgeplaatst worden naar een andere klas met extra begeleiding. Voor Meijer was het alsof haar kinderen met deze maatregel gestraft werden en dat de juf niet gecorrigeerd hoefde te worden.

Leerkrachten
Leerkrachten die gewerkt hebben op de school bevestigen het verhaal van Petra en de andere ouders. “Er is van alles mis op die school”, zegt Rixt de Vries, die in 2011 op de dr. Nelly Winkelschool begon met lesgeven. “Docenten gebruiken tijdens de les, op vergaderingen en bij pleinwacht hun mobiele telefoon non-stop. Opletten waar de kinderen mee bezig zijn, is er niet bij.”

Onverantwoordelijk
“Tijdens de les lazen veel van mijn collega’s de krant; of ze liepen te pas en te onpas de klas uit en lieten de kinderen alleen of met een stagiair achter. Dat vind ik onverantwoord op een ‘speciale school’, met moeilijke kinderen die veel aandacht en structuur nodig hebben. Je merkte aan alles dat sommige leerkrachten absoluut niet bezig waren met het onderwijs en de kinderen”, zegt De Vries.

Geweld
Vooral het voortdurend schreeuwen en gebruik van verbaal en fysiek geweld naar de kinderen was volgens De Vries verschrikkelijk. “Het hoofd van de school verstopt zich in haar kantoor. Ze heeft geen zicht op wat er zich allemaal binnen en buiten de klassen afspeelt.” De Vries kon het op een gegeven moment niet meer aan en heeft ontslag genomen.

Reactie
Aldrick Criqué wil niet ingaan op wat Petra Meijer, andere ouders en de ex-leerkrachten zeggen. Volgens hem komt het nauwelijks voor dat een probleem door de onderwijsfunctionaris van de school moet worden behandeld. ‘Dat geeft aan dat de school zeer competent is in het behandelen van de tientallen probleemgevallen per dag’, zegt hij. Maar Criqué geeft toe dat zijn leerkrachten ‘wel eens fouten maken’.

6 reacties op “Vlucht uit onveilige Nelly Winkelschool”

 1. Beste Edgar,

  Ik begrijp wat ze schrijft, maar er zijn ook gevallen dat leerkrachten niet opgeleid zijn voor lom scholen. Of dat ze hun eigen prive situatie op de kinderen afreageert. Met dit geval was het de juf die wangedrag vertoonde, dus jou opmerking gaat niet samen met deze situatie.

 2. Dus zo’n lerares is dan opeens ‘een vaste kracht’? Niet echt een waarschuwing, eerder een beloning.. Wat belachelijk zeg..

  Tip voor ouders: niet genoegen nemen met wat ze zeggen.. Zo hard mogelijk er tegen in gaan en met juridische stappen dreigen.. Niet alleen persoonlijk tegen die leerkrachten die schelden/fysiek geweld gebruiken (en kennelijk niet goed op de leerlingen letten), maar ook persoonlijk tegen het hoofd van de school en tegen de school zelf (alszijnde een instantie)..

  Er zijn genoeg advocaten die zich daar voor in kunnen zetten.. ook pro bono.. (gratis)..

  Soms kom je met dreigen al een heel eind..

  Succes

 3. Ik wist van mevrouw Petra Meijer dat dit bericht en de reportage van de heer Draaijer er op enig moment zouden komen. Onze zoon zat de laatste maanden van het schooljaar na een verblijf van 2 jaar in Nederland bij haar zonen in de klas, nadat deze waren overgeplaatst naar een andere klas.

  Toen mevrouw Meijer mij informeerde over haar negatieve ervaringen en het plan om dit via de heer Draaijer in de publiciteit te brengen was ik enigszins verrast. Onze zoon was terecht gekomen in een kleine klas met een goede / fijne leerkracht. Dus waren wij tevreden.

  Mevrouw Meyer heeft het volste recht en de plicht om geconstateerde wantoestanden aan de kaak te stellen. Dit is ook goed om het op deze wijze te doen temeer daar zij bij het schoolhoofd en het waarnemend hoofd DOS geen gehoor vond.

  De erkenning door het schoolhoofd van problematisch gedrag van enkele leerkrachten is tevens de erkenning van het feit dat zij niet in staat is geweest dit ongewenste gedrag van de leerkrachten te veranderen in gewenst gedrag.

  Met het disciplinair afdoen van herhaald ongewenst gedrag door een leerkracht met (slechts) een waarschuwing omdat het een vaste kracht betreft is uit den boze en komt niet ten goede aan de leerlingen.

  De reactie van het waarnemend hoofd DOS is minimaal teleurstellend te noemen. Na de berichtgeving te hebben gelezen en gehoord kan ik niet anders stellen dat een diepgaand onderzoek aan de orde moet zijn. Dit uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor het DOS onderwijs en in het belang van de jeugd van Curacao.

  Ik mag en kan geen oordeel vellen over de inhoud van het gepubliceerde, omdat ik niet het volledige dossier ken. Mevrouw Meijer kennende mag ik aannemen dar de uitingen correct zijn.

  Wel wil ik kwijt dat ik in de afgelopen maanden met enkele leerkrachten van de school enkele gesprekken heb gevoerd. Met de onderwijzeres van onze zoon het vorig schooljaar het meest. Deze leerkrachten hebben op mij een positieve en gemotiveerde indruk gemaakt met een gedrevenheid voor hun vak, waarbij enkelen ook nog extra studies volgen om zich te verbeteren. De school heeft dus zeker ook goede leerkrachten. Het is voor deze groep leerkrachten belangrijk dat eventueel ongewenst gedrag van collegae wordt uitgebannen. En di is weer belangrijk voor de kinderen van de Nelly Winkelschool.

  Dus mijnheer Criqué neem uw verantwoordelijkheid en zet de negatieve signalen om in positieve daadkracht.

 4. Als ik de inhoud van deze brief en reportage goed analyseert ,dan is mijn conclusie : terugkeren in de tijd van de nonnen , Surinaamse docent (e) en Nederlandse docent (e) .

 5. Ik denk dat ik, wanneer ik leerkracht zou zijn, af en toe ook helemaal krankjorem zou worden van de jeugd van tegenwoordig.
  Hebben thuis geen opvoeding gehad, geen besef van goed en slecht, geen respect voor ouderen, geen respect voor elkaar, kortom daar valt geen land mee te bezeilen.

  Veel ouders zouden wellicht eerst eens bij zichzelf de schuld moeten gaan zoeken alvorens te klagen over onhandelbare leerkrachten.

 6. De Wet spreekt vanzelf niemand is boven de Wet .!!
  Of het gaat over een blanke of miljonair of president of minister of vaste kracht .
  Het zijn twee weg die een slachtoffer kunnen nemen of De Justitiële weg of De weg van God .
  En de laatste weg dus De weg van God blijft altijd de beste weg