• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

zak met geldCURAÇAO – De drie openbare lichamen in Caribisch Nederland hebben 2013 met een begrotingsoverschot afgesloten. Toch moet er meer gedaan worden om het financieel beheer op orde te brengen, vindt het College financieel toezicht (Cft). Op Bonaire dreigt zelfs een aanwijzing, suggereert het Cft.

Dat staat in de halfjaarrapportage van het Cft over de periode januari-juni 2014 met betrekking tot de drie openbare lichamen. Saba boekt weliswaar vooruitgang, maar in Bonaire en Sint Eustatius is het financieel beheer nog onvoldoende op orde.

Eventuele aanwijzing
Het Cft heeft met Bonaire afspraken gemaakt over het financieel beheer. Beide partijen werken samen met een extern accountant om een aanwijzing te voorkomen. Eind vorig jaar bleek dat er weinig inzicht was in de financiële situatie. “Er treden verbeteringen op, maar tegelijkertijd vertragingen op andere terreinen. Zo heeft Bonaire nog geen vastgestelde jaarrekening 2013”, laat het Cft weten.

Op koers
Saba ligt op koers met alle rapportages. De eerste begrotingswijziging 2014 en de jaarrekening 2013 zijn door de eilandsraad vastgesteld en bij minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingediend. De jaarrekening 2013 is deels goedgekeurd door de accountant omdat aan de rechtmatigheid nog een en ander schort.

Statia
Sint Eustatius heeft vorig jaar een belangrijke stap gezet met het opschonen van de administratie. Daardoor is er voor het eerst inzicht in de reële vermogenspositie, stelt het Cft. Het eiland heeft nog geen vastgestelde jaarrekening 2013 ingediend. In de halfjaarrapportage heeft het Cft ook kanttekeningen geplaatst bij de rechtmatigheid van bepaalde uitgaven. Wel heeft Statia maatregelen genomen om een tekort in 2014 te voorkomen.

www.versgeperst.com