• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Geld ontvangenCURAÇAO – Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties heeft de normale gang van zaken rond financieel toezicht opgehelderd. De taken en verantwoordelijkheden van het College financieel toezicht (Cft), de Rijksministerraad (RMR) en de Tweede Kamer behoefden nadere duiding.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Schone lei
Sinds 10-10-’10 zijn de Curaçaose schulden gesaneerd in ruil voor meer controle op de staatsfinanciën. Die controle bestaat uit ‘gezamenlijke afspraken’ die zijn samengevat in de consensus Rijkswet financieel toezicht (Rft). Deze Rft leidde tot de oprichting van het Cft, dat het financieel beleid in de gaten moet houden. De schone lei van 2010 moet tenminste behouden blijven, vindt Plasterk.

Toezicht
Het toezicht op de staatsfinanciën wordt uitgeoefend door de RMR, met het Cft als onafhankelijk adviseur. Laatstgenoemde kan alleen advies geven en alarm slaan in nood, maar kan geen beslissingen opleggen of uitvoeren. De RMR kan wel maatregelen opleggen en uitvoeren, en doet dat in het uiterste geval in de vorm van een zogeheten aanwijzing.

Kritiek
Critici van deze verhoudingen wijzen erop dat de RMR gedomineerd wordt door Nederland en vinden dat Sint Maarten en Curaçao te weinig zelfstandigheid hebben onder deze regeling. Plasterk ziet de oordelen van de strenge normen: “Een staatsschuld zoals de voormalige Nederlandse Antillen hadden, richting de 90 procent van het BBP (Bruto Binnenlands Product, red.), wordt hiermee voorkomen. Het aangaan van nieuwe schulden blijft mogelijk zolang maar onder de rentelastnorm van 5 procent gebleven word. De toepassing van de rentelastnorm voorkomt immers te hoge rentelasten.”

Duiding controletaken financieel toezicht

8 reacties op “Plasterk duidt verantwoordelijkheden financieel toezicht”

 1. @pukkie

  Ik zie nu dat jij het over Aruba hebt. Ik werd op het verkeerde been gezet omdat ik in de veronderstelling leef dat Aruba destijds geen schuldleniging van Nederland heeft gekregen.
  Hebben ze die wel gekregen?

 2. @pukkie

  Die 75% heeft curacao ook niet opgestoten in de vaart der volkeren.
  De Curacaose schulden zijn, na de betaling van die 75% door het Nederlandse volk,
  gewoon weer pijlsnel tot onverantwoorde hoogte gestegen. Die resterende 25% zal
  ook als sneeuw voor de Caribische zon verdwijnen ( in criminele zakken).

 3. @ Jos. Bij de regeling van schulden is het restant van 25 % wat niet is gesaneerd, door Ñederland geherfinancierd tegen een bijna symbolische rente van tussen de 2 en 3 %. Dat soort kadootje zou Aruba meer helpen dan de gang naar het IMF.

 4. @Alert
  Nederland de schuld geven omdat het niet ingrijpt terwijl het autonome Curaçao veel
  te veel geld uitgeeft/verdonkeremaant,is als de inbreker die de schuld
  geeft aan het openstaande raam in dat huis.Vind ik geen sterk argument.
  Uit je tekst begreep ik ook dat je meent dat als Curaçao de leningen NIET bij het IMF
  hoeft aan te vragen Curaçao ook niet eeuwig in nood blijft. Maar een verklaring voor die stelling blijf je helaas schuldig.

 5. @Jos:
  De directe oplossing ligt niet voor het grijpen
  Het probleem is sinds de autonomie gestadig gegroeid, werd helaas bevorderd door de meeste locale politici en gedoogd door Nederland die ondanks ruimte krachtens het Statuut, pas ingrijpt wanneer het Nederland uitkomt.
  Plasterk mijdt soberheid te verkondigen en suggereert liever dat de Eilanden zich tot IMF wenden, IMF die tot heden geen enkel land reeel geholpen heeft
  Teveel privatisering heeft de eilanden de nek gebroken, grote winsten verdwijnen naar het buitenland.
  Het terugdraaien of rechtzetten van kromme/scheve toestanden van een half eeuw vergt mogelijk een andere mentaliteit.

 6. @Alert

  maar wat is dan de oplossing volgens u?
  waarom blijven de eilanden in nood als ze leningen moeten aanvragen bij het IMF en wat moet er dan gebeuren zodat die nood wordt gelenigd?

  @Pukkie
  doordat Aruba geen controle-instantie had/heeft van een ONDERSTEUNENDE instantie
  als bv het CFT dreigt het eiland failliet te gaan door onverantwoordelijke uitgaven en bijbehorende,onverantwoorde schuldenopbouw..

 7. Maar Plasterk wil dat Aruba, Curacao en St. Maarten lening aanvragen bij de IMF; deze eilanden blijven dan eeuwig in nood en de bevolking wordt uitgeperst.

 8. Leuk verhaal, maar betekent dan die Status Aparte van Aruba. Die was toch geen onderdeel van de afspraken over CFT na 10-10-10.