• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

RechtzaakCURAÇAO – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een klacht ingediend bij de Raad van Toezicht en de Deken van de Orde van Advocaten tegen Chester Peterson. Hij is de advocaat van George Jamaloodin in de zaak-Maximus. De klacht gaat over zijn persbericht van eerdere deze week.

“In het persbericht heeft Peterson informatie uit het onderzoek dossier geciteerd terwijl hij hiertoe niet gerechtigd was… Door de officier van Justitie is aan de verdachte G.R.M.J. een bevel beperkende maatregelen uitgereikt… Een advocaat is echter op dezelfde wijze gebonden aan het bevel beperkende maatregelen als zijn cliënt. Hij kan en mag niet over de zaak spreken met derden, inclusief zijn kantoorgenoten. Peterson was van het bevel beperkende maatregelen op de hoogte. Naar de mening van het Openbaar Ministerie heeft Peterson met het uitsturen van het persbericht getracht het onderzoek te beïnvloeden”, schrijft het OM.

Beperkingen
Door de beperkingen mag Jamaloodin niet in contact komen met derden, ook mag hij niet over de zaak spreken. Het doel daarvan is dat getuigen en verdachten hun verklaringen niet op elkaar af kunnen stemmen (‘collusiegevaar’). De verdachte mag wel met zijn advocaat praten.

Getuigen
Peterson veegde in zijn persbericht ook de vloer aan met de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van getuigen. “Het uiten van dergelijke meningen hoort thuis in de rechtszaal en niet in de media… Tenslotte heeft meneer Peterson getuigen met naam en toenaam in zijn persbericht genoemd en aan hen een waardeoordeel toegedicht. Door zo te handelen is aan personen bewust schade berokkend”, laat het OM optekenen.

12 reacties op “OM dient klacht in tegen Peterson”

 1. @S.Osepa schreef op 03-08-08 om 19:19;

  ‘Antonio, je klinkt als een in de mondi wonende MFK stemmer die niet kan lezen en het enige wat hij kan is zijn naam schrijven op het aanvraagformulier voor onderstand. Met een spiekbriefje.’

  😆

  Wow Osepa, sterk hoor. Ik wil niet vervelend zijn, maar gezien jouw achternaam lijkt het me dat juist jij een mondibewoner bent, misschien niet meer, maar je achternaam geeft onomstotelijk weer waar je vandaan komt, wat je oorsprong is… Ik vind het persoonlijk niet typisch dat een Osepa die zeer waarschijnlijk in een mondigehucht geboren en getogen is, wellicht een beetje slimmer bleek dan zijn medemondibewoners, een kans heeft gekregen de middelbare school af te maken en tenslotte een paar cursussen heeft gevolgd. En nu als een aap zo trots denkt dat hij Kurazoleños van zijn soort te beledigen. Let wel, ‘van zijn soort’. Helaas behoor ik niet tot jouw gremio noch tot jouw soort Osepa! Ik heb wel een familie geschiedenis. En jij?

  Het zal me overigens in het geheel niet verbazen dat een Osepa in brujeria, voodoo spiritisme en dat soort porkeria gelooft, misschien door hem wel beoefend. Osepa, in Suriname en Haïti zal jij zeker aan je trekken komen. Hoewel dat soort gasten zich tegenwoordig ook op Curaçao ophouden. Ze moeten die gasten uit het land trappen, tenminste, als het aan mij ligt.

 2. Men zou eens moeten ophouden met het OM te belasteren niet vanwege vermeende gemaakte fouten maar uitsluitend om zichzelf vrij te pleiten. Deze hetze door politici, media, forummers etc. is al jaren aan de gang en hopelijk heeft het OM een olifantenhuid ontwikkeld.

 3. Antonio, je klinkt als een in de mondi wonende MFK stemmer die niet kan lezen en het enige wat hij kan schrijven is zijn naam op het aanvraagformulier voor onderstand. Met een spiekbriefje.

  Natuurlijk heeft het OM veel meer bewijzen dan uitspraken van een vaag medium.

  Maar de ratvocaten doen jou van alles geloven en je trapt er blind in.

  Wanneer is het volgende concert voor de MFK sede? Enjoy, ook de gratis red label en lomitu.

 4. Ik vind dat Chester Peterson heel goed heeft gehandeld. Het kan niet zo wezen dat mensen vastgezet worden vanwege getuigenissen van een minderjarige spiritist die zogenaamd de geest van Helmin Wiels heeft opgeroepen. Sterker, de geest van H.W. zou vertelt hebben wie de intellectuele daders zijn en dat in bijzijn van een radio direct microfonist, de politie en enkele OMers. Dat is volksverlakkerij. Dat betekent dat het OM de bevolking niet serieus neemt. Ik moet er niet aan denken dat het OM binnenkort misschien wel tovenaars en voodoo priesters uit Haïti en Suriname gaat contracteren om gecompliceerde zaken op te lossen. Word het OM misschien door occulte figuren bestuurd? Is het occultisme soms doorgedrongen in het OM? creepy hoor.

  Of mensen gevangen zetten op basis van een onbetrouwbare verklaring van een onbetrouwbare Marvelien Wiels? Hoe is het mogelijk dat men een minderjarige spiritist die beweert de geest van Helmin Wiels opgeroepen te hebben serieus neemt?

 5. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat

  Het Openbaar Ministerie (OM) praat klinkklare onzin, is “biased (partijdig)”, had van begin af aan haar werk beter en objectief moeten doen, en beschikt allang niet meer over enig morele autoriteit op het eiland om ook maar enig advocaat op ongewenst gedrag aan te kunnen spreken.

  Peterson heeft zich dan ook aan geen enkel beperkende bevel of maatregel te houden, zeker niet (meer) vanaf het moment dat – nota bene – de Minister van Justitie, of de woordvoerder van het OM, of de Minister-president, te pas en te onpas publiekelijk verdachtmakingen mogen uiten met dezelfde informatie uit hetzelfde onderzoek dossier.

  Let wel – nota bene – het instituut “de Minister van Justitie” dat bij uitstek de rechtstaat, de rechtzekerheid en de wet dient te waarborgen, waaronder een (internationaal menselijk) rechtsprincipe als de ‘onschuldpresumptie’, zoals verwoord in artikel 6, lid 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

  De Minister, de woordvoerder van het OM en elk ander lid binnen de justitiele keten, moeten werken vanuit de vooronderstelling dat de verdachte onschuldig is, hetgeen op Curacao al vanaf het begin met handen en voeten getreden is en tot op de dag van vandaag wordt, met alle nu gevestigde precedenten en gevolgen van dien.

  Cirkelredeneringen (heel populair in het civiele recht) zoals: de verdachte is in mijn ogen schuldig, dus zal hij het strafbare feit naar mijn mening wel gepleegd hebben, dus is hij schuldig, zijn daarmee verboden. De onschuldpresumptie is een internationale norm die de justitiële instanties bindt.

  En haalt de Minister van Justitie (en ook de Minister-president en enkele stomzinnige parlementariers) het in zijn hoofd om in de krant, op radio en tv, zonder enig schaamte, personen met naam en toenaam worden genoemd en aan hen een waardeoordeel toe te dichten als zijn verdachten allang veroordeeld. Alsof hiermee geen schade aan rechtstaat, rechtszekerheid en personen wordt aangericht. Het OM, met de PG voorop, staan erbij, kijken ernaar en houden het smoeltje dicht.

  En dan zou de advocaat van verdachten zijn mond wel moeten houden? Het moet niet gekker worden.

  Overigens doet de persmedia ook vrolijk mee aan de publieke berechting van bepaalde personen, dit terwijl het OM vandaag nog heeft bericht dat betreffende onderzoeken nog in volle gang zijn, dus nog niet zijn afgerond, laat staan dat het vermeende bewijs tegen verdachten heeft stand gehouden of berechting heeft plaatsgevonden door het Gerecht. Alsof hiermee geen schade aan rechtstaat, rechtszekerheid en personen wordt aangericht. Het OM, met de PG voorop, staan erbij, kijken ernaar en houden het smoeltje dicht.

  En dan zou de advocaat van verdachten zijn mond wel moeten houden? Het moet niet gekker worden.

  Kortom, het OM is inderdaad “biased” wanneer het maandenlang de Minister, de Minister-president, de woordvoerder van het OM en de persmedia zijn gang laat gaan met precies dat waar nu de advocaat van verdachten voor wordt beticht.

  What a joke!

 6. Het is de advocaat die alle maffia zaken mag doen.
  als hij wegvalt, denk ik niet dat advocaten met een goede naam deze zaken graag over zal nemen.
  want waar je mee om gaat, daar word je mee besmet.

 7. Valt tegen van de andere rat advocaten op Curacao dat zij zwijgend meekijken en zelf niets durven te doen. Laat tenminste in de media het volk informeren dat je als advocaat het hiermee oneens bent. Er is toch een deken van advocaten?

 8. @LAdW: je kan zo naar Cuba. Daar gaat het landsbelang ook voor het persoonlijk belang. Nee. Landsbelang is niks waard. Het gaat altijd om persoonlijk belang. Voor je het weet leef je in Cuba of Venezuela. Mensen: vecht voor je eigen belang. Altijd en overal

 9. Wat is dit toch voor een advocaat? Integer? Nee! Betrouwbaar? Ook niet! Incapabel? Denk het wel…

 10. Eed afgelegd en toch pissen buiten de pot.
  Daarom wordt Curacao een onderwereld maatschappij genoemd.

  Niet het persoonlijke belang van een enkeling dient er gediend te worden maar landsbelang.

  Mensen begin met OM-DENKEN.

 11. De hele kliek van en rond Sulbaran / Peterson maakt zich met de dag belachelijker. Terwijl de beerput rond de MFK prominenten elke dag groter wordt, gaan deze Peppie en Kokkie van de ratvocatuur steeds wilder om zich heen slaan richting justitie en Nederland.

  Ik weet niet of ik het zielig of lachwekkend moet vinden.

 12. Pak ze maar aan.
  Die proberen de democratie om zeep te helpen.