• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Joseph Hart is onder de indruk van de boodschap van bisschop Luis Secco en hoopt dat we tot meer samenwerking overgaan.

Het rondschrijven van onze bisschop ter gelegenheid van het feest van Sint Anna, patrones van Curaçao, heeft een enorme indruk op mij gemaakt. De boodschap was om samen te werken om ons eiland te redden uit de koers naar onze ondergang:

“Wij willen het feest van de Heilige Anna wijden aan een authentieke opvoeding, gezien de urgente situatie waarin wij verkeren. Wij kunnen niet ongeïnteresseerd blijven toekijken zonder ons te bekommeren om de vorming van de nieuwe generaties. Dit omdat zij richting geven aan hun leven en om onderscheid te maken tussen het slechte en het goede en om gezond te leven, niet alleen in fysiek, maar vooral in spiritueel en moreel opzicht.”

Luis Secco analyseert onze belangrijke problemen uitstekend en vraagt de gemeenschap en de regering om prioriteit te geven aan het bijstaan van het gezin, de jeugd en verwaarloosde wijken. Dit om onze gemeenschap te bevrijden van bandeloosheid, corruptie en criminaliteit. Hij somt het volgende op:

“De noodtoestand in ons onderwijs, de breuk tussen de generaties die bevestigd wordt door de gebreken in onze pogingen om evenwichtige mensen te ontwikkelen die met elkaar kunnen samenwerken en hun leven zinvol kunnen maken. Wanneer de fundering van het gezin en de school wankelt, worden de basiszekerheden en fundamentele waarden gemist. De roep om onderwijs, respect, eerlijkheid, integriteit, justitie en vertrouwen te redden en in ere te herstellen is dan ook zeer urgent.”

Het herderlijk schrijven definieert onderwijs als ‘een algehele en complete introductie in alle aspecten van het leven in een gemeenschap. Allereerst is dit de verantwoordelijkheid van de ouders, wat de overheden moeten respecteren, beschermen en bevorderen.’
In feite verwijst deze definitie naar ‘holistische vorming’, die zich richt op de ontwikkeling van alle aspecten van de mens, opdat de jeugd van vandaag op een constructieve wijze kan bijdragen aan de gemeenschap van morgen. Deze vorming, zowel van het gezin als van het kind, moet een prioriteit zijn van de overheid en van ons allemaal, indien wij een duurzame gemeenschap willen hebben. Wellicht kan een pilot project voor een holistische school de goede richting aangeven.

“Er kan geen levende en echte democratie zijn, wanneer vorming in onze gemeenschap deze niet ondersteunt door de vorming van haar leden in de fundamentele waarden en in de ontwikkeling van respect voor onze waardigheid als mens. Want wanneer opvoeding en onderwijs falen, wordt vrijheid bandeloosheid; wanneer de menselijke waardigheid wordt verkocht wegens hebzucht, of om een ideologie te ondersteunen die het geweten koopt om volgelingen te krijgen.”
Deze beschrijving laat geen enkele twijfel bestaan in welke richting onze gemeenschap zich ontwikkelt als wij niet meteen actie ondernemen om deze negatieve tendens tegen te houden.

“Gebrek aan opvoeding verlaagt het politieke, sociale, culturele en spirituele ideaal en leidt tot een algehele verloedering, zoals de schietpartij bij de luchthaven van Curaçao aangeeft. Wij kunnen niet langer op deze wijze doorgaan! Wij moeten ons concentreren op een vernieuwing van onze gemeenschap, een resocialisatie proces van diegenen die van het juiste pad zijn afgeweken, een heropvoeding die aandacht schenkt aan een authentiek onderwijs en nieuwe vorming voor onze jongeren, met speciale aandacht voor het gezin.”

Luis Secco doet een dringend beroep op onze gemeenschap, vooral aan de ouders om aanwezig te zijn in het gezin, om het goede voorbeeld te geven en spoort de overheid aan om de vorming van het gezin en de jeugd zoveel mogelijk prioriteit te geven. Ik raad u aan degelijk aandacht te geven aan dit schrijven van de bisschop, omdat daarin alles staat waar wij ons bewust van zijn. Daarnaast spreekt hij de hoop uit dat wij ons gezamenlijk zullen inspannen om ons land veilig te stellen en een duurzame toekomst te realiseren, met Gods zegen.

3 reacties op “Ingezonden: ‘Samenwerken voor een duurzame toekomst’”

 1. Mooi. En wie gaat dit allemaal organiseren?

 2. Als de bisschop zich er mee gaat bemoeien dan komt het allemaal wel goed, ~Slaap zacht~.

 3. Soms begint teveel optimisme en positiviteit irritant te worden.

  Kom op Jopie, dacht u echt dat de woorden van Luis Secco, citerend uit het meest verkochte sprookjesboek ter wereld (de bijbel) enige indruk maakten bij snuivende en spuitende ouders in Koraal Specht?

  Wellicht vindt u enig gehoor bij het CTB waar ze eensgelijke onzin uitbraken met hun nos ta dushi hende campagne.

  Uitgereked u, Jopie, die veel van de wereld gezien heeft zou beter moeten weten.